ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי הסייבר (מסגרת 318)

שמו לב- הקבץ ללא סמינריון

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

שיעורי חובה - 8 ש"ס

1843031001 - מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוזנברג אריקסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ203

1843031002 - מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב ארד דנהסמסטר א'תרגילה'11:00–12:00
 • "מיועד למי שלא למד בעבר קורס תכנות
 • תלמיד שלמד קורס תכנות, יפנה לוועדת ההוראה
 • במקרה שיינתן פטור, ילמד קורס בחירה נוסף
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור -https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836

1843101001 - מבוא כללי לסייבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בן ישראל יצחקסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00נפתלי001
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור -https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836

1843051001 - טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פרי יונדבסמסטר ב'שו"תד'16:00–19:00דן-דוד111
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור -https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836

שיעורי ליבה - 4 ש"ס

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00

סגור בפני תלמידים הלומדים בהקבץ תרבות דיגיטלית

 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836

1843101101 - מימון וכלכלת סייבר ופרטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צוקרמן רועיסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור - https://cyber.tau.ac.il/2018/19

1843142101 - משפט וסייבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ויסמונסקי חייםסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00טרובוביץ206
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור -https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836

1843122101 - ניהול מידע בעידן הסייבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שמר יצחקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00דן-דוד109
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור -https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836

שיעורי בחירה - 10 ש"ס

1843062201 - אמנות חישובית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שחר כסלוסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור -https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836

1843031101 - מבוא לגאו סייבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יצחק אליסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור -https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836

1843062301 - האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלון יפהסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור -https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836

1843142201 - הגנת מידע ופרטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
עו"ד אור-חוף דןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00טרובוביץ206
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור -https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836

1843062401 - ידע בעידן הדיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלרנטר ליאורסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן307
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור -https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836

1843101101 - מימון וכלכלת סייבר ופרטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צוקרמן רועיסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר
 • בקישור -https://cyber.tau.ac.il/2019/20_1836