ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תרבות דיגיטלית (מסגרת 319)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

שיעורי חובה - 4 ש"ס

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00
 • תלמידים הלומדים גם בהקבץ הסייבר ילמדו קורס זה כחובה
 • בהקבץ תרבות דיגיטלית ויבחרו קורס אחר בסייבר
 • לאופן סיום הקורס והמועדים יש להתעדכן באתר הסייבר

0662310301 - שיח דיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

שיעורי ליבה

לבחור 6 ש"ס מהרשימה שלהלן

שיעורים שלא יילמדו כליבה, מומלץ שיילמדו כבחירה

0662312101 - העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
 • סגור בפני מי שלמד את הסמינר הסינגולריות מתקרבת

0662224701 - כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

0662260701 - משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רנארד גלוזמןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן326

0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן282

0662212901 - האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

שיעורי בחירה

0621197001 - כינונה ועיצובה של ארצות הברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן306

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278

0662225901 - העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט - מסע בין עבר להווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל חרוביסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן361

0680212801 - פוטוריזם: בחזרה לעתיד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן362

0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326

מהקבץ "סייבר"

 • קורסים אלה משותפים להקבץ הסייבר ולהקבץ תרבות דיגיטלית
 • אך יכולים להילמד רק באחד מהם

1843062201 - אמנות חישובית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שחר כסלוסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00

1843062301 - האדם הקיברנטי בראי הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלון יפהסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220

1843062401 - ידע בעידן הדיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלרנטר ליאורסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן307

קורסים מפקולטות אחרות

 • מיועד לתלמידים ממשיכים
 • בגלל מיעוט מקומות בקורסים, ניתן להרשם לקורס אחד בלבד
 • החל מהשנה השניה ללימודים בהקבץ

0723200201 - הוראה וטכנולוגיה בעידן הידע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
לא יתקיים בתש"פסמסטר 'שו"ת00:00–00:00

1041359301 - אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בן אלול אלעדסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00נפתלי108

0881440701 - מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שיבר יואבסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00קיקואין01

0851618901 - מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנדסמן אוהדסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
ד"ר לנדסמן אוהדסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
 • הקרנת הסרטים אינה נחשבת במניין שעות הקורס

קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית

 • הקף קורס של 3 ש''ס, ישוקלל 2 ש"ס בהקבץ,
 • אלא אם יוצמד לו קורס נוסף בן 3 ש"ס.
 • יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!

1662150301 - Theories in Communication and Digital Media**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד''ר שרון אביטלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן304
ד''ר שרון אביטלסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
 • משך הקורס 10 שבועות
 • הקפו 3 ש"ס.

קורסים משלבי עשייה

1883090101 - האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוריאן רוניתסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00

או

1883090102 - האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוריאן רוניתסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00שרמן009

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

 • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

סמינריונים

 • לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים
 • סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה
 • @מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

0662312601 - תרבות אלגוריתמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455