ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי שואה וג'נוסייד (מסגרת 316)

ההקבץ לא ייפתח לתלמידים חדשים בשנה"ל תש"ף

שיעורי ליבה - 6 ש"ס

כל קורס שלא ילמד במסגרת זו, יוכל להלקח כשיעור בחירה

0677115101 - תולדות השואה - קורס מקוון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'שיעורג'08:00–10:00קרטר202 חדר מורים

0693211901 - גישות אפריקניות לשואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456

0677161101 - בין "משפט קסטנר" למשפט אייכמן- תודעת השואה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0677140001 - הנהגה בשואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0602611001 - שלושה דורות בסיפור השואה לילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעל דרסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00גילמן262

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

0677154601 - בריחה, העפלה ומדיניות בינלאומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שו"תד'16:00–20:00רוזנברג105

אחד מהשו"ת הבאים בהיסטוריה

0621182001 - אידיאולוגיה, מדע ומלחמה בעידן הקיצוניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן305
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן305

0621182101 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00גילמן307

או

0621182102 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן306
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן306

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום נא לברר דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

בסמינרים מהסטוריה (0621) מועד הגשת עב' רפראט מוקדם

ממועד הגשת עבודת הסמינר

0621329601 - המלחמה הקרה בגרמניה: מרחב, זהות , זכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621329501 - שפה, תרבות וטרור בבולשביזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא362

0680410701 - סיפורת השואה בעברית ובשפות אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00רוזנברג212

0677320001 - שואת יהודי אירופה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0621338001 - Nazism and the City: Space and Ideology in the Third Reich

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תרזה וואלץ'סמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00דן-דוד101
  • יתקיים באנגלית

0621327201 - "המלחמה הגדולה": מלחמת העולם הראשונה, מודרניות וזיכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן449