ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ מיתוס, מיתולוגיות ואגדות (מסגרת 322)

שיעורי חובה (4 ש"ס)

0672110901 - מבוא למיתולוגיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
  • מי שהשלים את החובות בהקבץ יכול/ה ללמוד בליבה/בבחירה

0680120301 - מבוא לספרות העממית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן306

שיעורי ליבה

יש לבחור 4 ש"ס מהרשימה שלהלן:

שיעורים שלא יילמדו במסגרת הליבה,יכולים להלמד כבחירה

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג002
  • סגור בפני תלמידים שהשתתפו בעבר בשיעור "עם לבדד ישכון"

0662262101 - אבות ובנות בספרות העברית העתיקה והחדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662209401 - מיתוסים בראי הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281

0687251301 - הודו של האפוסים הגדולים:מסע מהטקסטים הקלאסיים לספרות וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

0662134001 - יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

0671247801 - מיתולוגיה, פולחן ומאגיה בעולם החיתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן279

0680213401 - המבול: הפלגה בסיפור תיבת נח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן278

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307

0672154701 - הדרמה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

0671104501 - מבוא למצרים העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן220

0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג103

0697100201 - מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהרון אנגלברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג104

0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן307

0662262201 - סדנת פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמןא362

0672155401 - אמנות התרגום מיוונית ומרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג001

0687247301 - בודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסים מפקולטות אחרות

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי101

1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי208

1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00נפתלי208

1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תבל עופרסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00נפתלי206

0821100901 - מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל יונגסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00מכסיקוא206

0811120001 - תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלגו שלומיתסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00מכסיקוא206

0851622001 - דרקונים, לוחמים ופועלים: מבוא לקולנוע הסיני במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דבורה ארזסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00מכסיקוא206

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לוודא דרישות קדם

לסמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה בהיקף 2 שס

בחלק מהחוגים מועדי הגשת הרפראט שונה ממועד הגשת הסמינר

0621206401 - "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמןא362

ד"ק שו"ת באותה תקופה בחוג להסטוריה

0687345201 - אלוהות ומרחב בהינדואיזם: מקומם של האלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן261
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן261

0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג105

0680424401 - אדיפוס כאן ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0680408601 - גוף ומגדר בסיפור העם העברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג212