ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תרבות זמננו - מודרנה ופוסט-מודרנה (מסגרת 331)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

שיעור חובה

0662118001 - זהות בעולם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן282
  • לתלמידים שהחלו בתשע"ט מומלץ ללמוד את הקורס בליבה

שיעורי ליבה

יש לבחור 6 ש"ס מהשיעורים הבאים.

שיעורים אלה יכולים להחשב גם כשיעורי בחירה

0662312101 - העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326

0662261701 - פרויד: אדם ללא נחת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282

0662175601 - תולדות מדינת הרווחה האירופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

0662175501 - קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן277

0662212901 - האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

0662175801 - אמריקה הלטינית במאה ה-20 והמערכה לצדק חברתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

שיעורים מהתכנית הרב-תחומית

0662224601 - הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

0662225901 - העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט - מסע בין עבר להווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל חרוביסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן361

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00

0662224701 - כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

0662175601 - תולדות מדינת הרווחה האירופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

0662175501 - קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

0662224101 - פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662130501 - ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן305

0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן282
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן282

0662196101 - קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326

0662262201 - סדנת פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמןא362

0662262601 - לוגיקה בפעולה: תכנון, יזמות ואסטרטגיה במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורון אביטלסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

0662175801 - אמריקה הלטינית במאה ה-20 והמערכה לצדק חברתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

שיעורי בחירה מהחוג להיסטוריה

לתשומת לב- ד"ק בסמינרים מהיסטוריה - שו"ת באותה תקופה

0621168501 - ראשית העידן המודרני, אירופה במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00גילמן306

0621168502 - ראשית העידן המודרני, בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תד'10:00–14:00גילמן306

0621168503 - ראשית העידן המודרני, בדגש על אמל"ט במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר א'שו"תב'16:00–20:00גילמן306

0621108601 - המאה האמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621182001 - אידיאולוגיה, מדע ומלחמה בעידן הקיצוניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן305
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן305

0626168701 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1492-1861

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן305

0621182101 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00גילמן307

0621182102 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן306
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן306

0621116501 - נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621121701 - מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001

שיעורים מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה ה-20: מאקזיסטנציאליזם לפוסט-סטרוקטורליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג211
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג211

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר ספנסר מוריסוןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001

0626168701 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1492-1861

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן305

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0680319201 - ארטו ופזוליני: תרבות בלא נחת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול סתרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן362

0616201401 - שפינוזה והולדת החילוניות היהודית בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0680290301 - פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

0680212801 - פוטוריזם: בחזרה לעתיד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן362

0622201901 - זיכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן305

0680213501 - יחסי מחבר/ת-קורא/ת בספרות פוסטמודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חן אדלסבורגסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104

0687211701 - אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן307

0680213001 - י"ח ברנר כסופר מודרניסט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה ברדיצ'בסקיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן260

0687248401 - מדע,רפואה,טכנולוגיה וחברה ביפן:"ממסורת ל"מודרנה"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

שיעורי בחירה - קורסים משלבי עשייה

1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883030201 - המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בלאס ורד סמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00דן-דוד211

1883060301 - פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד109

שיעורי בחירה מפקולטות אחרות

  • קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

0861121001 - תחנות בתרבות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

0821172001 - מבוא לאמנות גלובלית קלאסית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסיינ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אילת זהרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00קיקואין01

1031210501 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00נפתלי201

1031210505 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בוהדנה מאורסמסטר א'תרגילא'15:00–16:00נפתלי105

0861158501 - אמת וייצוג באמנויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00דן-דוד201

0811213701 - מבוא לתיאטרון המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הררי דרורסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00מכסיקוא206

1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון סמדר
גב' דלאשה מייסלון
סמסטר א'שו"תג'12:00–15:00נפתלי203

0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט

0821162201 - מבוא לאמנות עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיימון ורדסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00מכסיקוא206

0811134301 - מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00קיקואין01

0861158601 - זרמים בביקורת המאה העשרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00מכסיקו209

קורסים מהתכנית הבין-לאומית - נלמדים באנגלית

  • יש להתעדכן בתאריכי מבחנים/עבודות לפני הרישום!

1662111101 - Modernity and its Discontents

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן306
ד"ר פרומר יואבסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן220

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

ד"ק בחוג להיסטוריה - מבוא או שו"ת בתקופה של הסמינריון

בחלק מהחוגים מועדי הגשת הרפראט שונה ממועד הגשת הסמינר

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0621329601 - המלחמה הקרה בגרמניה: מרחב, זהות , זכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0680424501 - דויד גרוסמן: כתיבה מודרניסטית בעידן פוסטמודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן261

0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455