ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ רטוריקה (מסגרת 340)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

שיעורי חובה בשנה א' - 4 ש"ס

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662207401 - יסודות בניתוח רטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נדיה אליססמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

שיעורי ליבה - 6 ש"ס

קורס שלא נבחר כקורס ליבה מומלץ שילמד כקורס בחירה

0662225501 - סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'סדנהב'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0662262001 - ניהול אתוס ותיקון תדמית של אישי ציבור במרחב הציבורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן סדוןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן280

0662225401 - רטוריקה ויזואלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד''ר שרון אביטלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281

0662262301 - לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש באומנות השכנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נדיה אליססמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

0662223501 - רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן282
  • סגור בפני מי שלמדו את הקורס ארגומנטציה בפעולה בעבר

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

0618221801 - שיעור יסוד: דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0680210101 - ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0662262701 - סדנת דיבייט - לתלמידים החל משנה ב' בלבד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דן להבסמסטר ב'סדנהב'16:00–18:00דן-דוד209

או

0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282

0662261601 - רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן280

0662103101 - רטוריקה והמסר התקשורתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0662262201 - סדנת פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמןא362

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם

0662308601 - שלושה מבטים על השיח: פרלמן, ויטגנשטיין ופוקו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317

0662312001 - תורת המחלוקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא317