ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ צדק חברתי (מסגרת 400)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

שיעור חובה (2 ש"ס)

תלמידים שהשלימו את החובות יכולים

ללמוד קורסים אלה כ"ליבה"/ "בחירה"

0662175601 - תולדות מדינת הרווחה האירופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

או

0662175801 - אמריקה הלטינית במאה ה-20 והמערכה לצדק חברתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

שיעורי ליבה

לבחור 4 ש"ס מההצע שלהלן

כל קורס שלא יבחר כליבה יכול להבחר כבחירה

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101802 - מבוא לפילוסופיה של המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0662261501 - רובין הוד והגנב הנדיב: צדק חברתי בספרות ילדים ונוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה להלן ובפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

0662225901 - העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט - מסע בין עבר להווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל חרוביסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן361

0662262501 - דגמים של יזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

0662262601 - לוגיקה בפעולה: תכנון, יזמות ואסטרטגיה במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורון אביטלסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

0662196101 - קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0349140701 - מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 120
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 120

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן281

0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0687243101 - סין הכפרית העכשווית:סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאור רוזנברגסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

0621182101 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00גילמן307

או

0723120101 - חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00שרת432

0621182102 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן306
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן306

0618223001 - שיעור יסוד: רעיון האמנה החברתית (הובס, לוק, רוסו)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן278

0687216601 - עולם העבודה ביפן הגלובאלית:ארגון וניהול בשוק הבינלאומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בייקוביץ אביטלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן220

0608100701 - בבית ובחוץ: נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב103

0723201301 - אי שיוויון חברתי בראי החינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שהרבני טליסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00שרת307

1662222201 - Poetry and Protest

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג205
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג205
  • הקורס נלמד בשפה האנגלית

קורסים משלבי עשייה - לבחירה

1883010101 - אורח חיים בריא במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונית יעקובוביץסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00

1883090101 - האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוריאן רוניתסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00

1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883060301 - פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883090102 - האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוריאן רוניתסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00שרמן009

1883040101 - האתגר הסביבתי של קיום האדם על כדור הארץ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבלסון אביגדורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד101

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד109

1883030101 - יזמות חברתית ופיתוח בר קיימא - כלים ושיטות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בלאס ורד סמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד102

שיעורים מפקולטות אחרות - ניתן לבחור שיעור אחד בלבד

לתלמידי שנים ב'-ג' , לאחר סיום החובות

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

שימו לב- קורס בהיקף 3 ש"ס ישוקלל כ-2 ש"ס, אלא אם יצורף אליו

בהקבץ קורס נוסף בן 3 ש"ס (שניהם ישוקללו כ-6 ש"ס).

1041260801 - ארגונים וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי101

1041261101 - מגדר וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דונת אורנהסמסטר א'שו"תד'17:00–19:30נפתלי003 זאב סגל

1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי107

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי201

1031100202 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר זהבי דניאלסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי105

1031100205 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' זמיר נויסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי108

1085220401 - מפת התקשורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101

1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי201

1031100206 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי101

1031100210 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' זמיר נויסמסטר ב'תרגילג'12:00–13:00נפתלי206

1041310201 - חברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון סמדרסמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00נפתלי101

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לשים לב לתנאי הקדם

ד"ק בחוג להיסטוריה - מבוא או שו"ת בתקופה של הסמינריון

בחלק מהחוגים מועדי הגשת הרפראט שונה ממועד הגשת הסמינר

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תובל עתליהסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא317

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455

0622322201 - דור שלם דורש שינוי-צעירים, מחאה וצדק חברתי במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמןא317
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא317

0621337801 - נשים עניות באמריקה הלטינית במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא361