ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות (מסגרת 659)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

שיעורי חובה - 4 ש"ס

כל קורס שלא יבחר כחובה, יכול להבחר כליבה/כבחירה

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278

0659211801 - הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א' (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן281

0659515501 - שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עמוס מוריס- רייךסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן317

שיעורי ליבה - 6 ש"ס

כל קורס שלא יבחר כליבה, יכול להבחר כבחירה

קורסי השלמות מהמכון להיטוריה ופילוס של המדעים

0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן279

0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן278

0659515501 - שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עמוס מוריס- רייךסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן317

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277

0659624701 - מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ליאו קוריסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן281

0659211901 - הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שאול קצירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279

שיעורי בחירה

0662312101 - העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326

0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן282

שו"ת מהחוג להיסטוריה כללית (4 ש"ס)

ד"ק לסמינרים בהיסטוריה הוא שו"ת באותה תקופה

0621168501 - ראשית העידן המודרני, אירופה במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00גילמן306

0621168502 - ראשית העידן המודרני, בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תד'10:00–14:00גילמן306

0621168503 - ראשית העידן המודרני, בדגש על אמל"ט במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר א'שו"תב'16:00–20:00גילמן306

0621108601 - המאה האמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621127001 - הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן306

0621137001 - אירופה אחרי המוות השחור

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן260
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0621156001 - העת החדשה המוקדמת 1800-1400

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד211
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד101

0621168502 - ראשית העידן המודרני, בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תד'10:00–14:00גילמן306

0621168503 - ראשית העידן המודרני, בדגש על אמל"ט במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר א'שו"תב'16:00–20:00גילמן306

0621156101 - רנסנס ורפורמציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'שו"תג'08:00–12:00גילמן306

0621182001 - אידיאולוגיה, מדע ומלחמה בעידן הקיצוניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן305
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן305

0621182101 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00גילמן307

0621182102 - אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן306
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן306

0621197001 - כינונה ועיצובה של ארצות הברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן306
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן306

0626168701 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1492-1861

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן305

0621126001 - הדמוקרטיה האתונאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00גילמן307

0621121701 - מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001

0621197101 - תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1861-1492

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן305

0621156002 - העת החדשה המוקדמת 1800-1400

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן306
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן306

שיעורי בחירה מהחוג לפילוסופיה

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
  • או

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
  • או

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618221101 - שיעור יסוד: סמכות פוליטית - בין אנרכיזם לעריצות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן278

0618244701 - שיעור יסוד: היידגר ולוינס - אונטולוגיה או אתיקה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן278

0618214101 - שיעור יסוד: פרקים ב"פילוסופיה של המשפט" מאת היגל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן279

0618103701 - מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618211601 - שיעור יסוד: גוף ונפש - מאריסטו עד מרלו-פונטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות רונןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279

0618221801 - שיעור יסוד: דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0618218901 - שיעור יסוד: סוגיות בפילוסופיה אפיקוראית וסטואית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103701 - מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618105901 - מבוא לאסתטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618286501 - שיעור יסוד: פילוסופיה של הנפש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן307

0618273001 - שיעור יסוד: המהפך הביקורתי בהגותו של קאנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן277

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618285301 - שיעור יסוד: סימבולים - שפה, חישוב, מחשבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן278

0618243501 - שיעור יסוד: שיטוטים פילוסופיים - מאודאלקה עד הומי בהבה וחזרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278

0618207301 - שיעור יסוד: ולטר בנימין - שפה, טבע והסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן278

שיעורים מתקדמים בחוג לפילוסופיה לאחר המבואות

0618235001 - תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279

0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן307

0618260101 - פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמיחי עמיתסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן281

0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0618240001 - אסתטיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דריושת קדם בחוג הרלוונטי

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455

סמינריונים מהמכון להיס' ופילוס' של המדעי

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

יש לשים לב לדרישות קדם לפני הרישום

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0659243001 - ההיגיון של הברירה הטבעית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659258501 - של מי האוניברסיטה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד102

0659258201 - פילוסופית הטכנולוגיה של וילם פלוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עמוס מוריס- רייךסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד212

0659259101 - עלייתו ונפילתו של הפוזיטיביזם הלוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן262

0659258901 - פילוסופיה של הביולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמןא361

0659259201 - פוליטי וא-פוליטי בפילוסופיה אסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אגבאריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמןא362

0659214601 - מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00דן-דוד102

0659213901 - להיות נורמלי: היסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל ארבלסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב501

0659260801 - תאטרון המדע של גליליאו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג212

סמינריונים מהחוג לפילוסופיה

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

לפני הרישום יש לברר דריושת קדם בחוג הרלוונטי

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0618353401 - תודעת הזמן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618342901 - אמנות ופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618300101 - דיוידסון - פירוש, שפה פעולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618387501 - שופנהאור: העולם כרצון וייצוג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618387901 - קריאה בפרויד ולאקאן: יחיד וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות רונןסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמןא361

0618387601 - פילוסופיה כפרקטיקה: הפרוייקט הניאו-קונפוציאני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמינריונים מהחוג להיסטוריה

  • לפני הרישום נא לברר תנאי קדם

ד"ק לסמינריונים בחוג להיסטוריה-שו"ת תקופתי או מבוא רלונטי

בסמינרים מהסטוריה (0621) מועד הגשת עב' רפראט מוקדם

ממועד הגשת עבודת הסמינר

0621905901 - רופאים, חיידקים ופלצבו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'סמינרב'08:00–12:00גילמןא362

0621328701 - הגליה והגירה ברוסיה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמןא362

0621329501 - שפה, תרבות וטרור בבולשביזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא362

0621329601 - המלחמה הקרה בגרמניה: מרחב, זהות , זכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621336901 - נוסעים כותבים לטינו אמריקאים: מבוליבר ועד צ'ה גווארה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב101

0621904001 - היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0621337801 - נשים עניות באמריקה הלטינית במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חררדו לייבנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361

0621339001 - היסטוריה ואנתרופולוגיה: לחפור בהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזי
ד"ר קרבאל-טובי מיכל
סמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן456

0621327201 - "המלחמה הגדולה": מלחמת העולם הראשונה, מודרניות וזיכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן449

0626309601 - The Civil War: History, Myth and Memory 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב103