ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי דתות (מסגרת 697)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

שיעורי חובה - 4 ש"ס

שנה א' מתכנית הלימודים במדעי הדתות

0697100201 - מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהרון אנגלברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג104

0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג103

0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן307
  • ניתן לבחור בתרגיל במקום 2 ש"ס מלימודי הליבה

שיעורי ליבה - יש לבחור ב- 6 ש"ס

קורס שלא יילמד בליבה מומלץ שיילמד כבחירה

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687244701 - היסטוריה דתית של יפן בעת העתיקה ובימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן361

0672110901 - מבוא למיתולוגיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0687248601 - מבוא לדתות סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן280

0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

0671104501 - מבוא למצרים העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן220

בחירה - אירופה ונצרות

0618211101 - שיעור יסוד: הפילוסופיה בימה"ב - זרמים מרכזיים וסוגיות נבחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0677130101 - מי הרג את ישוע? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220

בחירה יהדות

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג002

0616131101 - מבוא למיסטיקה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0616102201 - מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק א')-מהי יהדות ומיהם היהודים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282

0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002

0677105801 - ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00רוזנברג106

0612200401 - לשון המקרא וסגנונו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג103

0677106201 - יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

בחירה באיסלאם

0622231001 - האחים המוסלמים היבטים אידיאולוגיים ופרקטיים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן456
  • מי שלמד את הסמינר בנושא זה לא יכול הרשם לקורס
  • דרישת קדם הקורס מושגי יסוד באסלאם

0631113001 - מושגי יסוד באסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
  • יש לשים לדרישות הקדם בקורס

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו בן-עמיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

0631223001 - קוראן ופרשנות**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן281

0631200601 - האחים המוסלמים - עיון בהגותם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ישראל שרנצלסמסטר ב'שיעורג'12:00–16:00ווב103

0631122001 - האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן277

בחירה ממזרח אסיה

קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה אינם מיועדים לתלמידי החוג

0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305

0687251001 - דת, חברה, תיירות ואקולוגיה בהימלאיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278

0687244701 - היסטוריה דתית של יפן בעת העתיקה ובימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן361

0687251501 - הינדואיזם חי:דת, חברה ופוליטיקה בהודו העכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן277

0687247301 - בודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687252101 - דת וממשל בסין המודרנית ובטאיוואן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד אבטסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0687202101 - דת ודתיות ביפן המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן317

פרוסמינרים במזרח אסיה = קורסי בחירה

לפני הרישום - יש לשים לב לדרישות קדם בחוג

סמינרים במזרח אסיה מחייבים פרו"ס בתחום

0687222001 - דת עממית ביפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סב'14:00–16:00גילמןא317
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00גילמןא317

0687230601 - אלות בהינדואיזם העכשווי:ריטואל, חברה וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'פרו"סא'16:00–18:00ווב101
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'פרו"סג'16:00–18:00ווב101

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0618388201 - סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן260

סמינרים ביהדות

יש לשים לב לדרישות הקדם בחוג הרלוונטי

0677405001 - הפולמוס היהודי-נוצרי בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00קרטר202 חדר מורים

סמינרים בחוג ללימודי הערבם והאסלאם

לפני הרישום יש לוודא דרישות קדם בחוג

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב401
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב401

סמינרים במזרח אסיה

סמינרים במזרח אסיה מחייבים פרו"ס בתחום

0687345201 - אלוהות ומרחב בהינדואיזם: מקומם של האלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן261
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן261

0687345301 - אסלאם, חברה ופוליטיקה בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן261

סמינרים בחוג להיסטוריה כללית

לפני הרישום - יש לשים לב לדרישות קדם בחוג

הרישום לסמינרים בהסטוריה מחייב שו"ת בהיסטוריה בתק' הרלוונטי

בסמינרים מהסטוריה (0621) מועד הגשת עב' רפראט מוקדם

ממועד הגשת עבודת הסמינר

0621206401 - "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמןא362

0621337901 - דת בתרבות פופולארית באמריקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מבטסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן455

0621274101 - מגדר ודת 1700-1300: קדושות, מינים ומכשפות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמינרים מהתכנית ללימודי דתות

הסמינרים הינם לתואר שני הפתוחים לתלמידים התואר הראשון בהקבץ

לפני הרישום, יש לודא דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0697407801 - פונדמנטליזם אסלאמי במבט השוואתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0697405101 - : דוגמה ודוגמטיקה - קרל ברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן450

0697407001 - אתיקה נוצרית- דיטריך בונהופר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0697411301 - מבוא לדתות עולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן260

0697409901 - תיאולוגיה ופילוסופיה של הרגשות בשיח עם מרתה נוסבאום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן450