ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תרבות הילד והנוער (מסגרת 701)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

שיעור חובה

0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן281

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662262101 - אבות ובנות בספרות העברית העתיקה והחדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662224501 - ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0662261501 - רובין הוד והגנב הנדיב: צדק חברתי בספרות ילדים ונוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279

0662261001 - הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שולמית מילך-רייךסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326

0662262201 - סדנת פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמןא362

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

ד"ק בקורסי היחידה לתר' הילד והנוער (0602): קורס המבוא

0602615901 - הילד הלז אני הוא ולא אחר: ילדים, ילדות ועיצוב העצמי בסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0602601101 - טלויזיה, נוער וילדים בעידן של ריבוי מסכים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן262

0662261301 - יאנוש קורצ'אק ומהפיכת זכויות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן317

0602614301 - לגדול דיגיטלי: ילדות וילדים בעידן הדיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קמפף רוניתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ברגלס011

0602601701 - עולמם החזותי של ספרי הילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גברת בתיה קולטוןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן317

0602613801 - עלייה, הגירה ופליטות בספרות הילדים והנוער הישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן317

0612214101 - הורים וילדים במקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102

0602611001 - שלושה דורות בסיפור השואה לילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעל דרסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00גילמן262

קורסים מפקולטות אחרות

ניתן להשתתף בקורס אחד בלבד, לתלמידי שנים ב'-ג'

1071232801 - "ורוד זה צבע של בנות?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00נפתלי101
  • דרישת קדם: "מבוא לפסיכולוגיה " או לימוד פרקים: 2, 7,

1071290401 - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליעד מודריקסמסטר ב'שיעורג'08:30–10:00גילמן223 (אולם ברגר)

1071290402 - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליעד מודריקסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00נפתלי101

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

דרישת-קדם: קורס מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

בסמינרים מת' הילד והנוער מועד הגשת עב' רפראט מוקדם

ממועד הגשת עבודת הסמינר

  • מועד הגשת עב' רפראט בקורס זה מוקדם ושונה ממועד סמינר

0602615401 - השכלה לילד - ראשיתה של ספרות הילדים היהודית באירופה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרד'10:00–12:00דן-דוד101

0602612201 - "נשים קטנות"? מבטים היסטוריים וספרותיים על ילדוֹת ונערוֹת (1

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טלי ברנר
ד"ר רתם פרגר וגנר
סמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא317

0602619201 - מילדי טבע למגיני הסביבה: שינויים ביחסי ילד-טבע בתקופה המודרנ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0602615401 - השכלה לילד - ראשיתה של ספרות הילדים היהודית באירופה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרד'10:00–12:00דן-דוד101

0602617501 - דודה של שום-איש: מרכזיותה של לאה גולדברג בקביעת הטעם לילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעל דרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן497

0602616801 - בני נוער ותרבות הסלפי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00דן-דוד101

0602615201 - ילדים, ילדות, כלכלה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמןא317

0602614601 - המשפחה המוסלמית בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמןא317

0602614701 - ביתו השני של הילד: בית הספר ה המודרני ממבט היסטורי-תרבותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמן262

0602616201 - ילדים והחוויה הדתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00דן-דוד209

0602613501 - זיכרונות ילדות: ביטויי הילדות בספרות האוטוביוגראפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד209

0602618401 - זה נוער זה?: תפיסות של נעורים בתרבות הישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361