ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ יזמות (מסגרת 184)

שיעורי חובה בשנה א' (6 ש"ס)

יסודות היזמות והניהול לבחירה אחת המקבוצות הבאות:

1884010101 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמיר ירוןסמסטר א'שיעורא'16:00–19:00דן-דוד001

1884010102 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארבל איריססמסטר א'שיעורג'18:00–21:00נפתלי204

1884010104 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארבל איריססמסטר ב'שיעורג'18:00–21:00שרמן105

כלים ושיטות ביזמות לבחירה אחת מהקבוצות הבאות:

1884010201 - כלים ושיטות ביזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גל נחוםסמסטר ב'שיעורא'15:00–18:00דן-דוד110

1884010202 - כלים ושיטות ביזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתי תומרסמסטר ב'שיעורא'18:00–21:00נפתלי103

שיעורי בחירה (6 ש"ס)

0662262501 - דגמים של יזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

1884020201 - ייזום והקמת עסקים חברתיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גורן ג'קיסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד211

0662262601 - לוגיקה בפעולה: תכנון, יזמות ואסטרטגיה במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורון אביטלסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן326
  • שיעורי בחירה נוספים יפורסמו בהמשך

1411746801 - יזמות ורגולציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חמדני אסף
ד"ר צור מיכל
סמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00טרובוביץ100 - אולם קגן

1884020101 - מבוא ליזמות חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבו ענבלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00נפתלי103
  • הקורס מהווה ד"ק לפרויקט יזמות חברתית

1884020201 - ייזום והקמת עסקים חברתיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גורן ג'קיסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד211

0687251901 - סדנת יזמות במזרח ודרום אסיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי סלע
מר יאיר סאקוב
סמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן282

קורס סיכום מעשי (4 ש"ס)

טרום מאיץ למיזם חברתי - 4 ש"ס

או

לבחירה מתוך רשימת קורסי מתחברים + - 4 ש"ס

1883030101 - יזמות חברתית ופיתוח בר קיימא - כלים ושיטות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בלאס ורד סמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד102

או

פרויקט יזמות חברתית - 4 ש"ס

  • ד"ק הקורס מבוא ליזמות חברתית