ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ "אופקים" בלימודי היהדות כתרבות (מסגרת 160)

שיעורי חובה (סה"כ 8 ש"ס)

מתוך אשכול לימודי הליבה של תכנית "אופקים"

קורסים נוספים יפורסמו בהמשך

0641210501 - יהדות: דת, לאום או תרבות אנושית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)

0616351701 - על ספרו של בובר נתיבות באוטופיה ומשמעותו כיום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
  • הקורס יוכר כשיעור ותוגש בו עבודה מסכמת כמטלת סיום.

שיעורי בחירה (סה"כ 8 ש"ס)

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662263001 - אתיקה עסקית ואחריות תאגידית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662312101 - העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326

0662225901 - העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט - מסע בין עבר להווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל חרוביסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן361

0662196201 - תרבות וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

0662262101 - אבות ובנות בספרות העברית העתיקה והחדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן281

0662261301 - יאנוש קורצ'אק ומהפיכת זכויות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן317

0662262801 - מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

0662134001 - יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282

0662261501 - רובין הוד והגנב הנדיב: צדק חברתי בספרות ילדים ונוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279

0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662212901 - האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

0662262201 - סדנת פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמןא362

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0618103701 - מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618235001 - תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279

0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0618220901 - פילוסופיה של הדת - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן307

0618211101 - שיעור יסוד: הפילוסופיה בימה"ב - זרמים מרכזיים וסוגיות נבחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0618223001 - שיעור יסוד: רעיון האמנה החברתית (הובס, לוק, רוסו)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן278

0621108601 - המאה האמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621110101 - מרומא לביזנטיון: העולם היווני מדיוקלטיאנוס ועד תום המחלוקת ה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621127001 - הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן306

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'פרו"סג'12:00–14:00גילמן455
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן455

0622322001 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן306

0622201901 - זיכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן305

0622230401 - מבוא לצופיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן220

0622217801 - הלאומיות במזה"ת- פריחה ושקיעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן456

0631113001 - מושגי יסוד באסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן220
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן280

0671103501 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן220

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

0671251301 - מאה שנים של בדידות: הארכאולוגיה של קומראן ותופעת הנזירות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן220

0671252201 - ממלכת יהודה במבט היסטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן282

0672110901 - מבוא למיתולוגיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0672152201 - שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן281

0677105801 - ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00רוזנברג106

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שו"תד'16:00–20:00רוזנברג105

0677138001 - בין קודש לחול: מבוא לתולדות החסידות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסףסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן307

0677137801 - בין ישראליות וחרדיות: קונפליקטים וצמתי מפגש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277

0677132001 - ארץ ישראל: המושג והמוצג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102

0677133001 - ריבונות יהודית במבחן: מיהודה המכבי ועד שמעון בן כוסבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102

0677130101 - מי הרג את ישוע? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יפעת מוניקנדם סמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220

0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002

0677106201 - יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג103

0680130501 - המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0680111601 - שירת ימי הביניים, מזרח ומערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326

0680209701 - אשמע את קולו המתוק: ייצוגי הקול האלוהי בספרות ובאמנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן456

0680131201 - המצאת האדם המודרני: תחנות יסוד בספרות המערב (המשך)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280

0680213401 - המבול: הפלגה בסיפור תיבת נח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן278