ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ חינוך (מסגרת 700)

שמו לב- הקבץ ללא סמינריון

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

שיעור חובה (סה"כ 6 ש"ס)

0723100001 - מבוא לחינוך: היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וגמן -רוזי אורית
ד"ר ג'רמי פוגל
ד"ר הישראלי אדם
סמסטר א'+ב'שו"תג'12:00–15:00שרת410

שיעורי בחירה - ממוקד חדשנות וחברה (עד 6 ש"ס)

0723201701 - חינוך מודע מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נץ הדרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00שרת328

0723204301 - למידה וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דותן דרורסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00שרת324

0723201601 - חינוך למצויינות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00שרת432

0723120101 - חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00שרת432
  • זהה לקורס רפורמות חינוכיות וחדשנות וסגור למי שלמדו בעבר
  • יוכר לממשיכים בעתיד ללימודי תעודת הוראה

0723201201 - יזמות בחינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
לא יתקיים בתש"פסמסטר ב'שו"ת00:00–00:00
  • לא ייפתח בתש"ף

0723201301 - אי שיוויון חברתי בראי החינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שהרבני טליסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00שרת307
  • ד"מ: מ'בואל חינוך והיבטים פילוס', סוצי', ופסיכו'
  • יוכר לממשיכים בעתיד ללימודי תעודת הוראה

0723100401 - אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרעבי עדיסמסטר ב'שו"תה'08:30–10:00שרת410

0723201501 - משפט וחינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גבתון דןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00שרת309

0723120201 - מדיניות חינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תמיר ערןסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00שרת004
  • יוכר לממשיכים בעתיד ללימודי תעודת הוראה

שיעורי בחירה - ממוקד טכנולוגיה (עד 6 ש"ס)

0723200501 - מגמות מקומיות ועולמיות בטכנולוגיה וחינוך בחברת המידע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר כהן ענתסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00שרת432

0723201701 - חינוך מודע מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נץ הדרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00שרת328
  • יוכר לממשיכים בעתיד ללימודי תעודת הוראה

0723201601 - חינוך למצויינות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00שרת432
  • יוכר לממשיכים בעתיד ללימודי תעודת הוראה

0723200401 - ממשקי סביבות למידה מבוססות טכנולוגיות ידע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להב אורליסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00שרת324

0723130001 - למידה הוראה ותקשוב בחברת הידע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פורקוש-ברוך אלונהסמסטר א'+ב'שו"תג'16:00–18:00שרת006
  • יוכר כשעתיים לממשיכים בעתיד ללימודי תעודת הוראה

0723200201 - הוראה וטכנולוגיה בעידן הידע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
לא יתקיים בתש"פסמסטר 'שו"ת00:00–00:00
  • לא ייפתח בתש"ף