ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ מדעי החברה (מסגרת 100)

תלמידים שחוגם השני הינו ממדעי החברה

לא יכולים ללמוד קורסים השייכים לחוג השני שלהם

קורס בן 3 ש"ס ייחשב כ-2 ש"ס בהקבץ

אלא אם יוצמד לו קורס נוסף בן 3 ש"ס

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי

0662225901 - העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט - מסע בין עבר להווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל חרוביסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן361

0662262501 - דגמים של יזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

0662262601 - לוגיקה בפעולה: תכנון, יזמות ואסטרטגיה במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורון אביטלסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

שיעורי מבוא כלל פקולטטיים

במבואות עם תרגילים - התרגיל חובה

1009182001 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00נפתלי110
  • הקורס זהה לקורס מבוא לפסיכולוגיה בחוג לפסיכולוגיה וסגור בפנ

מי שלמדו/לומדים אותו בפסיכולוגיה

1009182001 - מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פלייסיג דידהסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00נפתלי110

קורסים מהחוג לסוציולוגיה

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי101

1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי208

1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00נפתלי208

1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תבל עופרסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00נפתלי206

1041110105 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תבל עופרסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00נפתלי206

1041110107 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' חאג' יחיא אלאאסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00נפתלי206

1041110201 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי101

1041110202 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר לאור יוסףסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00נפתלי107

1041110203 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ליפשיץ גלסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00נפתלי105

1041110204 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ליפשיץ גלסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי206

1041110205 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' וננסיה דבורהסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00נפתלי206

1041110206 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תבל עופרסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00נפתלי425

1041110207 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תבל עופרסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00נפתלי425

לתלמידי שנים ב'-ג'

יש לשים לב לדרישות הקדם בקורסים השונים

ולוודא שנלמד שיעור מבוא בתחום

1041219101 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קמפ אדריאנהסמסטר א'שיעורא'14:00–17:00נפתלי003 זאב סגל

1041219102 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ארד-אילון תמרסמסטר א'תרגילא'13:00–14:00נפתלי105

1041219103 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רגב עתליהסמסטר א'תרגילא'13:00–14:00נפתלי205

1041219104 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ארד-אילון תמרסמסטר א'תרגילא'17:00–18:00נפתלי105

1041219105 - תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רגב עתליהסמסטר א'תרגילא'17:00–18:00נפתלי205

1041310001 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון סמדרסמסטר א'שיעורד'14:00–17:00נפתלי201

1041310002 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מזרחי חןסמסטר א'תרגילד'12:00–13:00נפתלי205

1041310003 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סדצקי יערהסמסטר א'תרגילד'12:00–13:00נפתלי206

1041310004 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מזרחי חןסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי205

1041310005 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סדצקי יערהסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי206

1041358001 - סוציולוגיה של חציית גבול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שו"תה'16:00–18:30נפתלי204

1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון סמדר
גב' דלאשה מייסלון
סמסטר א'שו"תג'12:00–15:00נפתלי203

1041261801 - אוכלוסייה וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ששון יצחקסמסטר ב'שו"תג'15:00–18:00נפתלי110

1041261401 - רפואה וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שחר ליאורסמסטר ב'שו"תה'09:00–12:00נפתלי201

קורסים ממדעי המדינה

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי201

1031100202 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר זהבי דניאלסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי105

1031100206 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי101

1031100210 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' זמיר נויסמסטר ב'תרגילג'12:00–13:00נפתלי206

1031140001 - מבוא למחשבה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מייזלס תמרסמסטר א'שיעורא'14:00–17:00נפתלי110

1031140004 - מבוא למחשבה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אלוני נחשוןסמסטר א'תרגילב'15:00–16:00נפתלי105

1031140005 - מבוא למחשבה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להט גולןסמסטר ב'שיעורב'16:00–19:00נפתלי101

1031140009 - מבוא למחשבה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רותם מיכלסמסטר ב'תרגילג'19:00–20:00נפתלי107

1031180001 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'שיעורד'16:00–19:00נפתלי101

1031180002 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דולינקו ענברסמסטר א'תרגילג'09:00–10:00נפתלי105

1031180006 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00נפתלי201

1031180007 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אשר אורסמסטר ב'תרגילא'17:00–18:00נפתלי207

1031190001 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נבון עמנואלסמסטר א'שיעורג'17:00–20:00נפתלי201

1031190005 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ביטון גלסמסטר א'תרגילד'20:00–21:00נפתלי106

1031190006 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נבון עמנואלסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00נפתלי101

1031190008 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ביטון גלסמסטר ב'תרגילב'15:00–16:00נפתלי108

1031190009 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רייכרד אריאלסמסטר ב'תרגילג'19:00–20:00נפתלי105

1031210501 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00נפתלי201

1031210505 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בוהדנה מאורסמסטר א'תרגילא'15:00–16:00נפתלי105

1031210601 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי201

1031210607 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יונתןסמסטר ב'תרגילג'12:00–13:00נפתלי205

1031210608 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יונתןסמסטר ב'תרגילג'13:00–14:00נפתלי205

1031190001 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נבון עמנואלסמסטר א'שיעורג'17:00–20:00נפתלי201

1031190005 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ביטון גלסמסטר א'תרגילד'20:00–21:00נפתלי106

1031190006 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נבון עמנואלסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00נפתלי101

1031190008 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ביטון גלסמסטר ב'תרגילב'15:00–16:00נפתלי108

1031190009 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רייכרד אריאלסמסטר ב'תרגילג'19:00–20:00נפתלי105

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה להלן ובפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

לתלמידי שנים ב'-ג'

1031210801 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גת עזרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי210

1031210803 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פלדמן דורוןסמסטר א'תרגילב'15:00–16:00נפתלי103

1031210806 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גת עזרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00נפתלי110

1031210807 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שלייפר דריהסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי207

1031210601 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי201

1031210607 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יונתןסמסטר ב'תרגילג'12:00–13:00נפתלי205

1031210608 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יונתןסמסטר ב'תרגילג'13:00–14:00נפתלי205

1071281601 - פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שנבל נוריתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00נפתלי003 זאב סגל

1031210501 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00נפתלי201

1031210505 - מחשבה מדינית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בוהדנה מאורסמסטר א'תרגילא'15:00–16:00נפתלי105

1031210601 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי201

1031210602 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שלייפר דריהסמסטר א'תרגילד'12:00–13:00נפתלי106

1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון סמדר
גב' דלאשה מייסלון
סמסטר א'שו"תג'12:00–15:00נפתלי203

1031379101 - מחשבה פוליטית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'שיעורד'13:00–16:00נפתלי505

מהחוג לתקשורת

יש לשים לב לדרישות הקדם בקורסים השונים

קורסים מתקדמים .לוודא שנלמד שיעור מבוא בתחום

1085220301 - תורות ההשפעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דביר שירהסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00נפתלי101

1085220401 - מפת התקשורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי101

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662263001 - אתיקה עסקית ואחריות תאגידית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280

0662312101 - העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326

0662196201 - תרבות וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

0662262001 - ניהול אתוס ותיקון תדמית של אישי ציבור במרחב הציבורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן סדוןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן280

0662224601 - הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00

0662118001 - זהות בעולם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן282

0662224701 - כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

0662262501 - דגמים של יזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

0662262301 - לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש באומנות השכנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נדיה אליססמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

0662175601 - תולדות מדינת הרווחה האירופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

0662175501 - קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

0662310301 - שיח דיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662223501 - רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן282

0662261501 - רובין הוד והגנב הנדיב: צדק חברתי בספרות ילדים ונוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279

0662103101 - רטוריקה והמסר התקשורתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662196101 - קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326

0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן277

0662262601 - לוגיקה בפעולה: תכנון, יזמות ואסטרטגיה במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורון אביטלסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

0662175801 - אמריקה הלטינית במאה ה-20 והמערכה לצדק חברתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה להלן ובפירוט הקורסים בקישור:

  • https://humanities-cms.tau.ac.il/yedion/2019-20/general_st

1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883030201 - המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בלאס ורד סמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00דן-דוד211

1883060301 - פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד109

1883090101 - האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוריאן רוניתסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00

1883090102 - האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוריאן רוניתסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00שרמן009