ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שיעורי שנה א'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבוא כללי ללוגיקה

0618101201 - מבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל

0618101202 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שחר רשףסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00גילמןא317

0618101211 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דלית זכאיםסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00גילמן304

0618101203 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' יעל פייטלסון (טבח)סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן262

0618101204 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ענבל בלוםסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן304

0618101210 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דלית זכאיםסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד210

0618101205 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתי מלמדסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן304

0618101206 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נעה כהןסמסטר א'תרגילה'08:00–10:00גילמן262

0618101207 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דור זכרוביץ'סמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן304

0618101208 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ענבל בלוםסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד209

0618101209 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' יעל פייטלסון (טבח)סמסטר א'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד212

שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית:

חובה לתלמידי החוג

0618103101 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר נדב בירןסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00דן-דוד101

0618103102 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אורי איתןסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד101

0618103103 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רונית צתריסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד101

שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה:

חובה לתלמידי החוג

0618106801 - מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ליאת שמליסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן304

0618106802 - מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מיכל יששכרסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד102

0618106803 - מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דנה עזריאלסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד102

0618106804 - מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ד'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ארנון רוזנטלסמסטר א'תרגילה'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001

0618103701 - מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

שיעור המבוא לפילוסופיה יוונית

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה יוונית:

חובה לתלמידי החוג

0618103104 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתי פרץסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד101

0618103105 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אוריאל כרמליסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד101

0618103106 - ק"מ: פילוסופיה יוונית - קבוצה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' תום הנדלרסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד101

שיעור המבוא לפילוסופיה חדשה

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה חדשה:

חובה לתלמידי החוג

0618106805 - מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתמר פופליקרסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד102

0618106806 - מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מונדה קופלבסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00גילמן260

0618106807 - מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נעמה אנגלסמסטר ב'תרגילד'08:00–10:00גילמןא362

0618106808 - מיומנויות יסוד: ק"מ דקארט - קבוצה ד'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ארנון רוזנטלסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד102

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618105901 - מבוא לאסתטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618101802 - מבוא לפילוסופיה של המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

קורסי מגוון (מסגרת 120)

ניתן לבחור קורסי מגוון שאינם מחוגי הלימוד של התלמיד

יש לבחור קורס אחד בשנה א', קורס נוסף במהלך שנים ב'-ג'

סמסטר א'

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג002

0621121601 - התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278

0616131101 - מבוא למיסטיקה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0672152201 - שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן281

0680100501 - מזשיר: מונחי יסוד בשירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

0662224601 - הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

0672110901 - מבוא למיתולוגיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0677159001 - היסטוריה של האקטואליה: 1948-1918

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן281

סמסטר ב'

0662310301 - שיח דיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0621116501 - נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0677137801 - בין ישראליות וחרדיות: קונפליקטים וצמתי מפגש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277

0677131001 - מלחמת עשרים וחמש השנים, ישראל 1973-1948

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב001

מסלול: חקר התודעה והקוגניציה (מסלול 171)

0618917101 - סמינר מסלול חקר התודעה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנען
פרופ' לאמי דומיניק
ד"ר ירון סנדרוביץ
סמסטר א'+ב' ג'10:00–12:00גילמן449

שנה א'

1071990201 - בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליעד מודריקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי204

0618717301 - מושג הנפש בתקופתנו (א'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יהונתן סופרין סמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן361

שנה ב'

0618717201 - חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמןא362

0618717401 - מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
  • חובה לכל תלמידי המסלול

0618209001 - שיעור יסוד: נפש, תודעה, רצון: סוגיות מתקדמות**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לוי
ד"ר ליעד מודריק
סמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן262
  • שיעור יעודי לתלמידי שנה ב'

קורסי בחירה יעודיים לתלמידי שנה ג'

  • לבחירה 2 שיעורים מההיצע הבא:

0618211601 - שיעור יסוד: גוף ונפש - מאריסטו עד מרלו-פונטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות רונןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279

0618521301 - שיעור קריאה: לודוויג ויטגנשטיין, "על הוודאות"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אורן רוזסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן307

0618522401 - שיעור קריאה: גילברט רייל "The Concept of Mind"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן317

0618285301 - שיעור יסוד: סימבולים - שפה, חישוב, מחשבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן278

0618521801 - שיעור קריאה: ג'ון מקדוואל, "Mind and World"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר ירצקיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן307

שיעורי שנים ב'-ג'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220001 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עילית פרברסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00דן-דוד003

תרגיל צמוד לשיעור: מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

חובה לתלמידי החוג

0618220101 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שחר רשףסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמןא362

0618220102 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' טל יחזקאליסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד102

קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)

0618206801 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רועי פולדסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00דן-דוד102
מר רועי פולדסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד102

0618206802 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאיר קורצוייל סמסטר א'תרגילא'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
מר מאיר קורצוייל סמסטר א'תרגילה'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דן טנאסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

תרגיל צמוד לשיעור: מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

חובה לתלמידי החוג

0618220103 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר חן טופזסמסטר ב'תרגילב'18:00–20:00גילמן262

0618220105 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תומר יהודסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00דן-דוד101

0618220104 - ק"מ: המאה התשע-עשרה - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יהונתן שמילוביץסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד101

קריאה מודרכת יום וקאנט (מסגרת 220)

0618206803 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אלון דויד פילוסוףסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
מר אלון דויד פילוסוףסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618206804 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נועה פטישסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00גילמןא361
גב' נועה פטישסמסטר ב'תרגילה'08:00–10:00גילמןא361

0618206805 - ק"מ: יום וקאנט - קבוצה ג'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אריק קורבסקיסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00גילמן262
מר אריק קורבסקיסמסטר ב'תרגילה'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

שיעורים מתקדמים:

שיעורי המשך (מסגרת 122)

יש ללמוד 2 שיעורי המשך לפחות במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618235001 - תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279

0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305

0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן307

0618260101 - פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמיחי עמיתסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן281

0618240001 - אסתטיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277

0618745801 - לוגיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן307

0618745802 - לוגיקה - שיעור המשך, תרגיל צמוד לנ"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר שי אטרסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן307

0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0618220901 - פילוסופיה של הדת - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן307

0618222501 - פילוסופיה סינית - שיעור המשך**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר ' 00:00–00:00
  • לא יתקיים השנה, במקומו ניתן ללמוד את שיעור הקריאה שלהלן

0618521901 - שיעור קריאה: מנג דזה (מנציוס)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן307

סמסטר ב'

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277

שיעורי יסוד בפילוסופיה (מסגרת 224)

יש ללמוד 2 שיעורי יסוד לפחות במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618221101 - שיעור יסוד: סמכות פוליטית - בין אנרכיזם לעריצות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן278

0618244701 - שיעור יסוד: היידגר ולוינס - אונטולוגיה או אתיקה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן278

0618214101 - שיעור יסוד: פרקים ב"פילוסופיה של המשפט" מאת היגל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן279

0618295201 - שיעור יסוד: דרידה בשולי הפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן277

0618211601 - שיעור יסוד: גוף ונפש - מאריסטו עד מרלו-פונטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות רונןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279

0618221801 - שיעור יסוד: דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0618218901 - שיעור יסוד: סוגיות בפילוסופיה אפיקוראית וסטואית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279

0618283301 - שיעור יסוד: פילוסופיה של ההיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עילית פרברסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן279

סמסטר ב'

0618286501 - שיעור יסוד: פילוסופיה של הנפש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן307

0618273001 - שיעור יסוד: המהפך הביקורתי בהגותו של קאנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן277

0618211101 - שיעור יסוד: הפילוסופיה בימה"ב - זרמים מרכזיים וסוגיות נבחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0618207301 - שיעור יסוד: ולטר בנימין - שפה, טבע והסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן278

0618285301 - שיעור יסוד: סימבולים - שפה, חישוב, מחשבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן278

0618202701 - שיעור יסוד: המצאת הדברים - המפנה האריסטוטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן278

0618243501 - שיעור יסוד: שיטוטים פילוסופיים - מאודאלקה עד הומי בהבה וחזרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278

0618223001 - שיעור יסוד: רעיון האמנה החברתית (הובס, לוק, רוסו)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן278

שיעורי קריאה (מסגרת 222)

יש ללמוד 2 שיעורי קריאה לפחות במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0618521101 - שיעור קריאה: ז'אק רנסייר, "חלוקת החושי"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' קרן שחרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן260

0618521301 - שיעור קריאה: לודוויג ויטגנשטיין, "על הוודאות"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אורן רוזסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן307

0618522401 - שיעור קריאה: גילברט רייל "The Concept of Mind"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן317

0618521901 - שיעור קריאה: מנג דזה (מנציוס)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן307

סמסטר ב'

0618522001 - שיעור קריאה: ג'ודית בטלר, "Excitable Speech"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גלעד קינןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן306

0618522201 - שיעור קריאה: מישל פוקו, "המילים והדברים"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רגב יאיריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277

0618521801 - שיעור קריאה: ג'ון מקדוואל, "Mind and World"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר ירצקיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן307

0618522301 - שיעור קריאה: האופנישדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דור מילרסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן305

0618521601 - שיעור קריאה: היידגר, "מהי חשיבה?"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תום מרגליתסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן306

שיעורי בחירה כלליים (מסגרת 124)

יש ללמוד עד 4 ש"ס שיעורי בחירה במהלך התואר הראשון

סמסטר א'

0687250401 - זן בודהיזם הלכה ומעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארז יוסקוביץסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן282

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0616131101 - מבוא למיסטיקה יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0616102201 - מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק א')-מהי יהדות ומיהם היהודים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282

0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה ה-20: מאקזיסטנציאליזם לפוסט-סטרוקטורליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג211
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג211

0662261701 - פרויד: אדם ללא נחת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282

0616201401 - שפינוזה והולדת החילוניות היהודית בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616201301 - קריאה בספר מורה הנבוכים-חלק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102

0687251301 - הודו של האפוסים הגדולים:מסע מהטקסטים הקלאסיים לספרות וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן278

0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג103

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

סמסטר ב'

0687252201 - פילוסופיית הריקות בבודהיזם המזרח אסייתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתן בולוקןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282

0616201101 - Jewish Philosophy in Greek Language

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0616201201 - קריאה בספר הזוהר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג102

0616102301 - מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק ב')-מהי יהדות ומיהם היהודים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
  • מומלץ לשמוע את חלק א'

0662261601 - רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן280

0608360401 - למה יש רק מארי קירי אחת - פילוסופיה, פמיניזם ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מאיה רומןסמסטר ב'סדנהג'16:00–18:00דן-דוד102
  • קורס משלב עשייה, מוכר 4 ש"ס

0608360402 - למה יש רק מארי קירי אחת - פילוסופיה, פמיניזם ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מאיה רומןסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00

0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן282

0687229501 - שיכור, שודד ואישה עם חטוטרת:קריאה בג'ואנג דזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'פרו"סד'10:00–14:00גילמן261

0618217101 - המעבדה האודיו-ויזואלית לפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יורם רון
פרופ' חגי כנען
סמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן262

0662175701 - חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

0687247301 - בודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסי יזמות (מסגרת 124)

ניתן לבחור בשנים ב'-ג' אחד מהקורסים הבאים:

סמסטר א'

1884010101 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמיר ירוןסמסטר א'שיעורא'16:00–19:00דן-דוד001

1884010102 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארבל איריססמסטר א'שיעורג'18:00–21:00נפתלי204

1884020101 - מבוא ליזמות חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבו ענבלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00נפתלי103

סמסטר ב'

1884010104 - יסודות היזמות והניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארבל איריססמסטר ב'שיעורג'18:00–21:00שרמן105

1884010201 - כלים ושיטות ביזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גל נחוםסמסטר ב'שיעורא'15:00–18:00דן-דוד110

1884010202 - כלים ושיטות ביזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתי תומרסמסטר ב'שיעורא'18:00–21:00נפתלי103

1884020201 - ייזום והקמת עסקים חברתיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גורן ג'קיסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד211

סמינרים לתואר הראשון

(רפראטים - מסגרת 123, עבודות סמינריוניות - מסגרת 126)

שנתי

0616351601 - השיבה אל הטבע בפילוסופיה של א.ד. גורדון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

סמסטר א'

0618387701 - תאמינו או לא: ניהליזם כבעיה היסטורית-פילוסופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל קרמניצרסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן262

0618316701 - ספקנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618387401 - Scientific Explanation

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618353401 - תודעת הזמן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618388101 - אינטואיציות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618342901 - אמנות ופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618300101 - דיוידסון - פירוש, שפה פעולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0616351401 - הרמב"ם והרמב"ן - ההיענות של מקובל לאתגר הפילוסופי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0662308601 - שלושה מבטים על השיח: פרלמן, ויטגנשטיין ופוקו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317

0618387501 - שופנהאור: העולם כרצון וייצוג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

סמסטר ב'

0618388001 - הדיאלוגים המוקדמים של אפלטון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618387901 - קריאה בפרויד ולאקאן: יחיד וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות רונןסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמןא361

0618386101 - היוגה-סוטרה מאלף עד תו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא361

0687336001 - הפילוסופיה של הבודהיזם המהאיאני:"דרך האמצע" ו"התודעה בלבד"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן260
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן260

0618356901 - הפילוסופיה הפוליטית של קרל מרקס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נוה פרומרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד210

0618387601 - פילוסופיה כפרקטיקה: הפרוייקט הניאו-קונפוציאני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618301501 - ברוך שפינוזה: מאמר תיאולוגי מדיני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0618388201 - סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן260

0618387801 - אינטואיציה והשיטה האקסיומטית: מדקארט לגדל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618388301 - פרקים בהגותה של חנה ארנדט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ראיף זרייקסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00דן-דוד102

לימודי התואר השני

0618000101 - סמינר מחלקתי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן449

**תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט

חובת השתתפות לתלמידי התואר השני, לא נכלל במספר השעות לתואר.

סמינרי מחקר (מסגרת 630)

סמסטר א'

סמינרי מחקר, מוכר כ 4 ש"ס

חובה להשתתף ב-2 סמינריוני מחקר במהלך התואר השני.

מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר

0618405801 - סמינר מחקר: פסיכולוגיה של המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618493201 - סמינר מחקר: פילוסופיה של הרגשות במסורת הרומנטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עילית פרברסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618406701 - סמינר מחקר: נושאים בפילוסופיה של המתמטיקה מקאנט להוסרל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618407301 - סמינר מחקר: אובייקטים - טבעיים ומלאכותיים, דוממים וחיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

סמסטר ב'

סמינרי מחקר מוכר כ 4 ש"ס

מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר

0618409601 - סמינר מחקר: פילוסופיה ושירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'הדרכה אישיתב'16:00–18:00דן-דוד210

0618408801 - סמינר מחקר: על הגוף - אתיקה ותפיסת העצמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0618409701 - סמינר מחקר: העולם והאל-ים בפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'הדרכה אישית00:00–00:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

סמינרי בחירה (מסגרת 620)

שנתי

0616411901 - החוויה המיסטית בקבלת המאה השש עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0616411501 - יהדות ומוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0697417901 - פילוסופיית הדת של קירקגור

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן304

סמסטר א'

0618408401 - פעולה רציונאלית בהגות העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0659243001 - ההיגיון של הברירה הטבעית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0618409501 - אלף המישורים של ז'יל דלז

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן449

0618409101 - ג'ורג'יו אגמבן על האמנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות רונןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמןא317

0659258201 - פילוסופית הטכנולוגיה של וילם פלוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עמוס מוריס- רייךסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד212

0687450901 - גבולות השפה בהגות הודו הקלאסית:מין,אלימות, והחוויה המיסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמןא361

0618494301 - ליוטאר: הדיפרנד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמןא362

0618409201 - אריסטו, אתיקה ניקומאכית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמןא362

0618408701 - פאזלים פילוסופיים: הודו והמערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618409301 - ברוך שפינוזה: פילוסופיה כרפואת הנפש והגוף

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0687450701 - אסיה במונחיה היא ?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00גילמן261

סמסטר ב'

0659259101 - עלייתו ונפילתו של הפוזיטיביזם הלוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן262

0659258901 - פילוסופיה של הביולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמןא361

0618409001 - סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618408301 - Properties and Relations

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0659259301 - גבולות הרציונליות והגדרת האדם במחשבת ימי הביניים: ספר תגמולי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659259201 - פוליטי וא-פוליטי בפילוסופיה אסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אגבאריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמןא362

0618408501 - קריפקה על שמות והכרח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן260

0618408601 - לאומיות וליברליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן261
פרופ' אסף שרוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן262

0618492101 - קריאה פילוסופית בכתבי היינריך היינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמןא361

0659214601 - מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00דן-דוד102

0680519901 - חופשי זה לגמרי לבד? על בחירה וריאקטיביות ביחס לזולת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן455

0659259601 - רגשות רפלקסיביים במדע, פוליטיקה ודת: עיון ביקורתי בהגות מרתה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0680507601 - קריאות בדרידה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0680521501 - ג'ורג'יו אגמבן: פרוטוקולים של קריאה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול סתרסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618409401 - אסתטיקה באידיאליזם הגרמני וברומנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן262