ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

בית-הספר לפילוסופיה

תכנית לתואר השני במדעי הדתות

לימודי השלמות

קורסי חובה

סמסטר א'

0697100201 - מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהרון אנגלברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג104

0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג103
  • חובה ללמוד את התרגיל הצמוד

0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן307

סמינריוני חובה לתואר שני בתכנית

  • כל תלמיד חייב במסגרת התואר,
  • קורס אחד הקשור ביהדות, אחד בנצרות, אחד באסלאם
  • ואחד בדת לא מונותיאיסטית

שנתי

0697410001 - סמינר מחלקתי: ספורט ודת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן449

סמסטר ב'

0697411301 - מבוא לדתות עולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן260

סמינריוני בחירה לתואר שני של מורי התכנית

שנתי

0697417901 - פילוסופיית הדת של קירקגור

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן304

סמסטר א'

0697405101 - : דוגמה ודוגמטיקה - קרל ברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן450

0697407801 - פונדמנטליזם אסלאמי במבט השוואתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמסטר ב'

  • פתוח גם לתלמידי תואר ראשון

0697411801 - החברה החרדית: הלכה, מגדר ותרבות פנאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' שרה זלצברג
ד"ר סימה זלצברג
סמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0697418101 - השגחה אלוהית במבט משווה: סמינר מחקר וכתיבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמן261

0697407001 - אתיקה נוצרית- דיטריך בונהופר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0697412601 - סרבנות וגט - איך יוצאים מזה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג107

0697412701 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג107

0697409901 - תיאולוגיה ופילוסופיה של הרגשות בשיח עם מרתה נוסבאום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן450

0697419901 - מיסטיקה ואהבה- תורתו של ג'לאל אדין רומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא317
  • במסגרת ההקבצים הבין-תחומיים בתכנית הרב-תחומית
  • הקבץ לימודי דתות
  • http://humanities.tau.ac.il/yedion/15-16/groups/general/i

סמינרים לתואר שני-מחוגים אחרים

  • יש לבדוק דרישות קדם בסילבוסים של הקורסים

מתוך החוג לפילוסופיה יהודית

מתוך החוג למקרא

0612601401 - טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג205

0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן304

ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע

סמינרים לדוקטורנטים

0640111101 - מועדון כתבי עת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0640111201 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות רונןסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00