ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה (פכ"מ) שנה א'

פכ"מ

סמסטר א'

יש לבחור תרגיל אחד צמוד לפילו' פוליטית

0651101901 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר איתמר פופליקרסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן278

0651101902 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר נדב כרמוןסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00גילמן317

0651100701 - מתמטיקה לפכ"מ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ארז רוןסמסטר א'שו"תג'09:00–12:00גילמן305
מר ארז רוןסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן305
מר עוזרי עופרסמסטר א'תרגילא'16:00–17:00גילמן305
 • שעת התרגול - לא במנין השעות לתואר

יש לבחור קבוצה אחת של קריאה מודרכת א'

0651100101 - קריאה מודרכת א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ינאי ויססמסטר א'תרגילה'08:00–10:00גילמן306

0651100102 - קריאה מודרכת א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ינאי ויססמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן280

סמסטר ב'

יש לבחור קבוצה אחת של קריאה מודרכת ב'

0651100201 - קריאה מודרכת ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סיון אלעדסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00דן-דוד101

0651100202 - קריאה מודרכת ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' סיון אלעדסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00דן-דוד101

0651100501 - סטטיסטיקה לפכ"מ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרל נירסמסטר ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן456
ד"ר פרל נירסמסטר ב'שו"תג'09:00–12:00גילמן456
מר נוי אילסמסטר ב'תרגילב'12:00–13:00גילמן449
 • שעת התרגול - לא במנין השעות לתואר

0651100301 - פילוסופיה של מדעי החברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אילנה ארבלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן279
ד"ר אילנה ארבלסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

0651100801 - חוק סמכות ופרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בנבג'י יצחקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00טרובוביץ301

פילוסופיה

סמסטר א'

0618101201 - מבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

יש לבחור תרגיל אחד צמוד למבוא ללוגיקה

0618101208 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ענבל בלוםסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד209

0618101209 - פכ"מ - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' יעל פייטלסון (טבח)סמסטר א'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד212

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0618101802 - מבוא לפילוסופיה של המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

כלכלה

סמסטר ב'

יש לבחור שיעור אחד ותרגיל אחד המשויך לשיעור זה

רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם לקורס.

לפירוט דרישות הקדם ראו בידיעון בי"ס לכלכלה:

https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/econ-first-pacham

1011210304 - מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלבוע יצחקסמסטר ב'שיעורא'16:00–19:00ברגלס012

1011210305 - מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לב עדיסמסטר ב'תרגילד'08:00–10:00ברגלס001

1011210306 - מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לב עדיסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00ברגלס001

1011210307 - מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברגמן נתאיסמסטר ב'שיעורד'08:00–11:00ברגלס012

1011210308 - מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עוזרי עופרסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00ברגלס012

1011210309 - מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עוזרי עופרסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00ברגלס012

1011210310 - מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרשטמן דניאלסמסטר ב'שיעורה'11:00–14:00ברגלס012

1011210311 - מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ויסמן הדרסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00ברגלס010

1011210312 - מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ויסמן הדרסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00ברגלס001

מדע המדינה

סמסטר א'

יש לבחור תרגיל אחד לכל שיעור

1031110001 - כתיבה ומחקר במדע המדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר א'שיעורד'10:00–13:00נפתלי001

1031110030 - כתיבה ומחקר במדע המדינה**לתלמידי פכ"מ בלבד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' טרגר קלרטהסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי004

1031110031 - כתיבה ומחקר במדע המדינה**לתלמידי פכ"מ בלבד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' טרגר קלרטהסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי004

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי201

1031100230 - פוליטיקה ומשטר בישראל**לתלמידי פכ"מ בלבד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ריבלין אנגרט נעמהסמסטר א'תרגילב'13:00–14:00נפתלי207

1031100231 - פוליטיקה ומשטר בישראל**לתלמידי פכ"מ בלבד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ריבלין אנגרט נעמהסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי207

סמסטר ב'

1031190006 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נבון עמנואלסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00נפתלי101

1031190030 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה**לתלמידי פכ"מ בלבד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רביב שירסמסטר ב'תרגילג'14:00–15:00נפתלי107

1031190031 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה**לתלמידי פכ"מ בלבד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רביב שירסמסטר ב'תרגילג'15:00–16:00נפתלי107

משפטים

קורס חובה לשנה א'

יש לבחור קבוצה אחת מבין השתיים

סמסטר ב'

1411910701 - חקיקה ורגולציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' זיו נטעסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' זיו נטעסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

1411910710 - חקיקה ורגולציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוסטיג דוריןסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר לוסטיג דוריןסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה (פכ"מ) שנה ב'

פכ"מ

סמסטר א'

0651101001 - קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה פוליטית בינלאומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרגלית יותםסמסטר א'שיעורד'09:00–12:00נפתלי207

סמסטר ב'

0651101201 - תולדות המחשבה הכלכלית לפכ"מ*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קוק אליסמסטר ב'שיעורא'12:00–16:00גילמן305
 • מיועד לתלמידי שנים ב' ו - ג'
 • לא פתוח לתלמידי שנה א'
 • לא רשאים להירשם סטודנטים שלמדו את הקורס
 • "תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015 " מס' 1011-3165

פילוסופיה

סמסטר א'

0618260101 - פילוסופיה של המוסר - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמיחי עמיתסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן281

0618220001 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עילית פרברסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00דן-דוד003

סמסטר ב'

0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דן טנאסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

שיעור קריאה/יסוד בפילוסופיה למי שהחל לימודיו בתשע"ח

ואילך

יש ללמוד שיעור קריאה/יסוד אחד לפחות

יש לבדוק דרישות קדם לקורס טרם הרישום

0618221101 - שיעור יסוד: סמכות פוליטית - בין אנרכיזם לעריצות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן278

0618244701 - שיעור יסוד: היידגר ולוינס - אונטולוגיה או אתיקה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן278

0618214101 - שיעור יסוד: פרקים ב"פילוסופיה של המשפט" מאת היגל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן279

0618295201 - שיעור יסוד: דרידה בשולי הפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן277

0618211601 - שיעור יסוד: גוף ונפש - מאריסטו עד מרלו-פונטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות רונןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279

0618221801 - שיעור יסוד: דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0618218901 - שיעור יסוד: סוגיות בפילוסופיה אפיקוראית וסטואית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279

0618283301 - שיעור יסוד: פילוסופיה של ההיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עילית פרברסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן279

0618286501 - שיעור יסוד: פילוסופיה של הנפש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן307

0618273001 - שיעור יסוד: המהפך הביקורתי בהגותו של קאנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן277

0618211101 - שיעור יסוד: הפילוסופיה בימה"ב - זרמים מרכזיים וסוגיות נבחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0618207301 - שיעור יסוד: ולטר בנימין - שפה, טבע והסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן278

0618285301 - שיעור יסוד: סימבולים - שפה, חישוב, מחשבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן278

0618202701 - שיעור יסוד: המצאת הדברים - המפנה האריסטוטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן278

0618243501 - שיעור יסוד: שיטוטים פילוסופיים - מאודאלקה עד הומי בהבה וחזרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278

0618223001 - שיעור יסוד: רעיון האמנה החברתית (הובס, לוק, רוסו)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן278

0618521101 - שיעור קריאה: ז'אק רנסייר, "חלוקת החושי"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' קרן שחרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן260

0618521301 - שיעור קריאה: לודוויג ויטגנשטיין, "על הוודאות"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אורן רוזסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן307

0618522401 - שיעור קריאה: גילברט רייל "The Concept of Mind"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן317

0618521901 - שיעור קריאה: מנג דזה (מנציוס)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן307

0618522001 - שיעור קריאה: ג'ודית בטלר, "Excitable Speech"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גלעד קינןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן306

0618522201 - שיעור קריאה: מישל פוקו, "המילים והדברים"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רגב יאיריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277

0618521801 - שיעור קריאה: ג'ון מקדוואל, "Mind and World"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר ירצקיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן307

0618521601 - שיעור קריאה: היידגר, "מהי חשיבה?"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תום מרגליתסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן306

כלכלה

יש לבחור שיעור אחד ותרגיל אחד המשויך לשיעור זה

רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם לקורס

לפירוט דרישות הקדם ראו בידיעון בי"ס לכלכלה:

https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/econ-first-pacham

סמסטר א'

1011210201 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספורטא איתי
מר בן יהודה שלומי
סמסטר א'שיעורד'14:00–17:00ברגלס010

1011210202 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספורטא איתי
ד"ר בשן אורן
סמסטר א'שיעורה'09:00–12:00ברגלס012

1011210203 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספורטא איתי
ד"ר בשן אורן
סמסטר א'שיעורה'14:00–17:00ברגלס012

1011210204 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן בשט יוניסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ברגלס011

1011210205 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כהן אסףסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00נפתלי103

1011210206 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גת דינהסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00ברגלס011

1011210207 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן בשט יוניסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00ברגלס012

1011210208 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גת דינהסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00ברגלס001

1011210209 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גת דינהסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00ברגלס001

1011210901 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר בינסקי הדרסמסטר א'שיעורא'16:00–19:00ברגלס011

1011210902 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עוזרי עופרסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00ברגלס011

1011210903 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עוזרי עופרסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00ברגלס011

1011210904 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פוזנר עדיסמסטר א'שיעורב'08:00–11:00ברגלס010

1011210905 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פוזנר עדיסמסטר א'שיעורג'08:00–11:00ברגלס012

1011210906 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ויסמן הדרסמסטר א'תרגילא'08:00–10:00ברגלס012

1011210907 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ויסמן הדרסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00ברגלס011

1011210908 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גוטמן אלעדסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00ברגלס001

1011210909 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גוטמן אלעדסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00שאפל118

לתשומת לבכם: לשיעור אקונומטריקה יש שני מופעים

בשבוע + תרגיל. סה"כ 6 שעות שבועיות

1011210601 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלוסר אנליה
פרופ' כהן אלמה
סמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ברגלס012
ד"ר שלוסר אנליה
פרופ' כהן אלמה
סמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ברגלס012

1011210602 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' כהן אלמה
ד"ר שלוסר אנליה
סמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ברגלס012
פרופ' כהן אלמה
ד"ר שלוסר אנליה
סמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ברגלס012

1011210603 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' צור דה לה וגה נועהסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00ברגלס001

1011210604 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' צור דה לה וגה נועהסמסטר א'תרגילב'18:00–20:00ברגלס001

1011210605 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר שנן ינאיסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00ברגלס001

1011210606 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר שנן ינאיסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00ברגלס001

1011210607 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסבורד שריתסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ברגלס001
ד"ר וייסבורד שריתסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ברגלס001

1011210608 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דה מלאך אלעדסמסטר א'תרגילא'08:00–10:00ברגלס008

1011210609 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דה מלאך אלעדסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00ברגלס008

1011210501 - מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן דאריןסמסטר א'שיעורא'17:00–20:00ברגלס001

1011210502 - מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כהן אסףסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00ברגלס011

סמסטר ב'

1011210210 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סטי עופרסמסטר ב'שיעורג'09:00–12:00ברגלס011

1011210211 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן בשט יוניסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00ברגלס011

1011210910 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאמן צביסמסטר ב'שיעורא'16:00–19:00ברגלס010

1011210911 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר סברין רוםסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00ברגלס011

1011210912 - מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר סברין רוםסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00ברגלס011

לתשומת לבכם: לשיעור אקונומטריקה יש שני מופעים

בשבוע + תרגיל. סה"כ 6 שעות שבועיות.

1011210610 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' ששון רועיסמסטר ב'שיעורא'19:00–21:00ברגלס012
דר' ששון רועיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ברגלס012

1011210611 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' צור דה לה וגה נועהסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00נפתלי108

1011210612 - מבוא לאקונומטריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' צור דה לה וגה נועהסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00ברגלס010

1011210503 - מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
סמסטר ב'שיעורב'08:00–11:00ברגלס012

1011210504 - מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
סמסטר ב'שיעורג'08:00–11:00ברגלס012

1011210505 - מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייס דוד
פרופ' חזן משה
סמסטר ב'שיעורה'08:00–11:00ברגלס012

1011210506 - מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אודאי רועיסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00ברגלס010

1011210507 - מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אודאי רועיסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00ברגלס001

1011210508 - מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כהן אסףסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00ברגלס001

1011210509 - מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כהן אסףסמסטר ב'תרגילד'17:00–19:00ברגלס010

1011210510 - מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פוקס הדרסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00ברגלס001

1011210511 - מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פוקס הדרסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00ברגלס001

מדע המדינה

סמסטר א'

1031210601 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי201

1031210602 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שלייפר דריהסמסטר א'תרגילד'12:00–13:00נפתלי106

1031210603 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שלייפר דריהסמסטר א'תרגילד'13:00–14:00נפתלי106

1031210604 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יונתןסמסטר א'תרגילה'14:00–15:00נפתלי425

סמסטר ב'

1031210606 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שיין יוסףסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי201

1031210607 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יונתןסמסטר ב'תרגילג'12:00–13:00נפתלי205

1031210608 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רול יונתןסמסטר ב'תרגילג'13:00–14:00נפתלי205

1031210609 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שלייפר דריהסמסטר ב'תרגילג'12:00–13:00נפתלי004

1031210610 - פוליטיקה השוואתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שלייפר דריהסמסטר ב'תרגילג'13:00–14:00נפתלי004

משפטים

בשנה ב' ניתן להירשם לקורס אחד או שניים מבין:

דיני חוזים/משפט ישראלי

דיני נזיקין/דיני עונשין/משפט חוקתי

משפט מנהלי/דיני קניין/משפט בינלאומי פומבי

דיני עבודה

 • עשויים לחול שינויים

סמסטר א'

1411910201 - משפט חוקתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דודזון נטלי רוזסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר דודזון נטלי רוזסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

1411910101 - דיני חוזים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קריכלי כץ תמרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר קריכלי כץ תמרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

1411910210 - משפט חוקתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פינטו מיטלסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר פינטו מיטלסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

1411922501 - דיני עבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
שופטת לויט מיכלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
שופטת לויט מיכלסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ308- אולם בן שמש

1411922410 - משפט מנהלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פלג אילסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר פלג אילסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

1411922301 - משפט בינלאומי פומבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוסטיג דוריןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
ד"ר לוסטיג דוריןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ308- אולם בן שמש

1411910901 - דיני עונשין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קידרון איתןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר קידרון איתןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

1411910910 - דיני עונשין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוחנה דניאלסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר אוחנה דניאלסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

1411922101 - דיני קניין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' זנדברג חייםסמסטר א'שיעורה'08:30–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
פרופ' זנדברג חייםסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש

1411910301 - משפט ישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' לחובסקי אסףסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' לחובסקי אסףסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן281

סמסטר ב'

1411922110 - דיני קניין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דויטש מיגלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
פרופ' דויטש מיגלסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ308- אולם בן שמש

1411922510 - דיני עבודה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מונדלק גיאסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
 • קורס זה מקוון בחלקו

1411922401 - משפט מנהלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלנק ישיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ301
פרופ' בלנק ישיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ301

1411910410 - דיני נזיקין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דורפמן אביחיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
פרופ' דורפמן אביחיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

1411922310 - משפט בינלאומי פומבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליבליך אליאבסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
ד"ר ליבליך אליאבסמסטר ב'שיעורב'08:30–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה (פכ"מ) שנה ג'

פכ"מ

סמסטר ב'

1221432501 - כלכלה התנהגותית לניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ארד אילהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רקנאטי405

שנתי

0651300101 - סמינר פכ"מ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן304
פרופ' אסף שרוןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00

פילוסופיה

סמסטר א'

0618103701 - מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

כלכלה

מיקרו ג': יש לבחור שיעור אחד ותרגיל צמוד

רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם לקורס

לפירוט דרישות הקדם ראו בידיעון בי"ס לכלכלה:

https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/econ-first-pacham

סמסטר א'

1011210401 - מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
סמסטר א'שיעורא'14:00–17:00ברגלס001

1011210403 - מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יברכיהו דורוןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00ברגלס008

1011210404 - מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר קריסטל מיכאלסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ברגלס011

1011210405 - מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר קריסטל מיכאלסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ברגלס011

סמסטר ב'

1011210406 - מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
סמסטר ב'שיעורד'09:00–12:00ברגלס010

1011210407 - מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
סמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00ברגלס010

1011210408 - מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר קריסטל מיכאלסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00ברגלס001

1011210409 - מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר קריסטל מיכאלסמסטר ב'תרגילב'18:00–20:00ברגלס011

1011210410 - מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יברכיהו דורוןסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00ברגלס001

1011210411 - מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יברכיהו דורוןסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00ברגלס001

משפטים

סמסטר א'

1411924010 - משפט וכלכלה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לביא שי נ.סמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ301
 • קבוצה זו פתוחה לתלמידי פכ"מ

שיעורי בחירה לשנים א' - ג'

יש לבדוק עמידה בדרישות קדם ולוח בחינות טרם

הרישום

תלמידי שנה א' - הרישום לקורס בחירה רק באישור יועץ

וברישום ידני בלבד במזכירות התכנית

מתוך תכנית הפכ"מ

0651203001 - כלכלנים חברתיים*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מיקי פלדסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד102
מר מיקי פלדסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן304
 • קורס משלב עשייה חברתית
 • ע"פ הגשת מועמדות עד 04/07/2019
 • הקורס מיועד לתלמידי שנים ב'-ג'
 • מפגשי הקורס יתקיימו בסמסטר א' עד השעה 19:00 ובסמ' ב' עד
 • עד השעה 20:00. התלמידים נדרשים לקחת זאת בחשבון בעת
 • תכנון מערכת השעות לשנת הלימודים הנוכחית.
 • ייתכנו מספר מפגשים בימי ו'.

מתוך החוג ללימודי מגדר

סמסטר א'

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0607542801 - כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורה'18:00–20:00רוזנברג106

0608100701 - בבית ובחוץ: נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב103

0608360401 - למה יש רק מארי קירי אחת - פילוסופיה, פמיניזם ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מאיה רומןסמסטר ב'סדנהג'16:00–18:00דן-דוד102

0608360402 - למה יש רק מארי קירי אחת - פילוסופיה, פמיניזם ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מאיה רומןסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
 • קורס משלב עשייה בהיקף 4 ש"ס
 • אינו מיועד למי שלמד את הקורס "למה יש רק מארי קירי
 • אחת - ידע פמיניסטי וקהילה"

מתוך החוג לניהול ועל פי הגשת מועמדות

סמסטר ב'

1221456901 - קליניקה עסקית- ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים (פרויקט)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרידמן יאירסמסטר ב'פרויקטא'16:00–20:00רקנאטי252
 • קורס משלב עשייה חברתית

מתוך החוג לפילוסופיה

סמסטר א'

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618745801 - לוגיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן307

0618745802 - לוגיקה - שיעור המשך, תרגיל צמוד לנ"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר שי אטרסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן307

0618758501 - פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305

0618235001 - תורת ההכרה ומטפיזיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279

0618240001 - אסתטיקה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277

0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן307

0618220901 - פילוסופיה של הדת - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן307

0618221101 - שיעור יסוד: סמכות פוליטית - בין אנרכיזם לעריצות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן278

0618244701 - שיעור יסוד: היידגר ולוינס - אונטולוגיה או אתיקה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן278

0618214101 - שיעור יסוד: פרקים ב"פילוסופיה של המשפט" מאת היגל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן279

0618295201 - שיעור יסוד: דרידה בשולי הפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ענת מטרסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן277

0618211601 - שיעור יסוד: גוף ונפש - מאריסטו עד מרלו-פונטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות רונןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279

0618221801 - שיעור יסוד: דיאלוגים ופולמוסים בפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0618218901 - שיעור יסוד: סוגיות בפילוסופיה אפיקוראית וסטואית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279

0618283301 - שיעור יסוד: פילוסופיה של ההיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עילית פרברסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן279

0618521101 - שיעור קריאה: ז'אק רנסייר, "חלוקת החושי"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' קרן שחרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן260

0618521301 - שיעור קריאה: לודוויג ויטגנשטיין, "על הוודאות"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אורן רוזסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן307

0618522401 - שיעור קריאה: גילברט רייל "The Concept of Mind"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן317

0618521901 - שיעור קריאה: מנג דזה (מנציוס)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן307

סמסטר ב'

0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618105901 - מבוא לאסתטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618286501 - שיעור יסוד: פילוסופיה של הנפש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן307

0618273001 - שיעור יסוד: המהפך הביקורתי בהגותו של קאנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן277

0618211101 - שיעור יסוד: הפילוסופיה בימה"ב - זרמים מרכזיים וסוגיות נבחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0618207301 - שיעור יסוד: ולטר בנימין - שפה, טבע והסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן278

0618285301 - שיעור יסוד: סימבולים - שפה, חישוב, מחשבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן278

0618202701 - שיעור יסוד: המצאת הדברים - המפנה האריסטוטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן278

0618243501 - שיעור יסוד: שיטוטים פילוסופיים - מאודאלקה עד הומי בהבה וחזרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278

0618223001 - שיעור יסוד: רעיון האמנה החברתית (הובס, לוק, רוסו)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן278

0618522001 - שיעור קריאה: ג'ודית בטלר, "Excitable Speech"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גלעד קינןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן306

0618522201 - שיעור קריאה: מישל פוקו, "המילים והדברים"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רגב יאיריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277

0618521801 - שיעור קריאה: ג'ון מקדוואל, "Mind and World"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אמיר ירצקיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן307

0618521601 - שיעור קריאה: היידגר, "מהי חשיבה?"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תום מרגליתסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן306

מתוך ביה"ס לכלכלה

 • יש לשים לב לדרישות הקדם של כל קורס

סמסטר א

1011313201 - מבוא לתורת המשחקים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שפיגלר רןסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00ברגלס101

1011319301 - כלכלה בעולם ה- Big Data

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' ששון רועיסמסטר א'שו"תד'18:00–21:00ברגלס010

1011332101 - בנקאות בישראל: תאוריה ויישום**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בנימיני יעלסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00ברגלס011

1011343401 - סדנא לתלמידים מצטיינים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זלצר דןסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00ברגלס101
 • יש לשים לב לתנאי הקבלה המפורטים בסילבוס

1011331001 - International Economics

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייס דודסמסטר א'שו"תג'08:00–11:00ברגלס011

סמסטר ב'

1011250001 - חשבונאות לכלכלנים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אינגבר גליסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00ברגלס010

1011322001 - מדיניות כלכלית בישראל**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בן- דוד דןסמסטר ב'שו"תה'12:00–15:00נפתלי004

1011333401 - החלטות בתנאי אי ודאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלבוע יצחקסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00ברגלס011

1011319101 - Introduction to Financial Economics**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברגמן נתאיסמסטר ב'שו"תא'09:00–12:00ברגלס010
 • הקורס יינתן בשפה האנגלית

1011348301 - מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' הרקוביץ צביסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00ברגלס011

1011347401 - הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלם רועיסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00ברגלס010

1011355001 - הסטוריה כלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גולדברג דרורסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ברגלס010

1011350901 - אופציות ושווקים פיננסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן יהודה שלומיסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00ברגלס001
 • הקורס בהיקף 2 ש"ס. יתקיים בצורה מרוכזת פעמיים בשבוע.
 • החל מיום שני 05/04/20 עד יום שני 01/06/20

מתוך החוג למדע המדינה

סמסטר א'

1031210801 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גת עזרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי210

1031210802 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פלדמן דורוןסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי103

1031210803 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פלדמן דורוןסמסטר א'תרגילב'15:00–16:00נפתלי103

1031210804 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שלייפר דריהסמסטר א'תרגילג'13:00–14:00נפתלי107

1031180001 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'שיעורד'16:00–19:00נפתלי101

1031180002 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דולינקו ענברסמסטר א'תרגילג'09:00–10:00נפתלי105

1031180003 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דולינקו ענברסמסטר א'תרגילג'10:00–11:00נפתלי105

1031210301 - כלכלה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שדה טלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי001

1031210304 - כלכלה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עפרי נהוראיסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00נפתלי107

1031210305 - כלכלה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עפרי נהוראיסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00נפתלי107

1031210306 - כלכלה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רובינשטיין ערןסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00נפתלי106

1031210307 - כלכלה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רובינשטיין ערןסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00נפתלי106

1031379301 - תיאוריות של אינטגרציה: מדוע מדינות מוותרות על הריבונות שלהן?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר א'שיעורב'18:00–21:00נפתלי106

1031379101 - מחשבה פוליטית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'שיעורד'13:00–16:00נפתלי505

1031384101 - מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורא'09:00–12:00נפתלי419

1031382101 - אירופה במשבר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שדה טלסמסטר א'שיעורד'09:00–12:00נפתלי004

1031383901 - פוליטיקה וטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מתניה אביתרסמסטר א'שיעורד'13:00–16:00נפתלי004

1031392901 - המאה הישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שיין יוסףסמסטר א'שיעורג'13:00–16:00נפתלי004

1031368701 - בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי106

1031458301 - לאומיות ורב תרבותיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ספקטורווסקי אלברטוסמסטר א'שיעורג'10:00–13:00נפתלי108

1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי107

סמסטר ב'

1031180006 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00נפתלי201

1031180007 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אשר אורסמסטר ב'תרגילא'17:00–18:00נפתלי207

1031180010 - מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אשר אורסמסטר ב'תרגילא'18:00–19:00נפתלי207

1031210806 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גת עזרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00נפתלי110

1031210807 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שלייפר דריהסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי207

1031210809 - אסטרטגיה בעידן המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פלדמן דורוןסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי205

1031310201 - מדיניות ומדינאות מעשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00נפתלי101

1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי201

1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי505

1031379401 - אירופה במאה העשרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ספקטורווסקי אלברטוסמסטר ב'שיעורד'18:00–21:00נפתלי108

1031385801 - יחסים בן לאומיים במרחב קיברנטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי203

1031384001 - קפיטליזם, תרבות ופוליטיקה בעולם הגלובאלי העכשווי - דיון ביק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פלג רוניתסמסטר ב'שיעורב'16:00–19:00נפתלי107

1031379501 - הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פדלון תומרסמסטר ב'שיעורב'16:00–19:00נפתלי103

1031393001 - ביקורת המדינה-מהלכה למעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לויט אביחיסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00נפתלי421

1031391801 - פוליטיקה של הכסף, משטרים מוניטריים בינלאומיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שדה טלסמסטר ב'שיעורג'09:00–12:00נפתלי420

1031367401 - הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהבי עמוססמסטר ב'שיעורה'12:00–15:00נפתלי103

פרוסמינריונים שיוכרו כקורס בחירה לתלמידי פכ"מ

1031385201 - שפה ופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר א'פרו"סא'16:00–18:00נפתלי505

1031387201 - הדמוקרטיה הישראלית במבט השוואתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמיר מיכלסמסטר א'פרו"סג'11:00–13:00נפתלי419

1031387301 - How to make a political argument

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר א'פרו"סג'11:00–13:00נפתלי422

1031321701 - עיונים במקאבלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גת עזרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00נפתלי203

1031385701 - איך משיגים שינוי חברתי?קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכוי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00נפתלי419

1031386301 - המשפטיזציה של הפוליטיקה והפוליטיזציה של המשפט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרנר חנהסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00נפתלי103

1031390001 - אתגרים לדמוקרטיה במאה 21: כלכלה גלובלית רב תרבותיות וצדק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ספקטורווסקי אלברטוסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00נפתלי004

מתוך החוג למדעי המדינה לימודי תואר שני

סמסטר א'

1031411201 - תקשורת פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי207

1031448101 - סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מייזלס תמרסמסטר א'שיעורב'18:00–21:00נפתלי206
 • לא ניתן להגיש עבודת רפרט/סמינר במסגרת הקורס. יכול
 • לשמש כקורס בחירה בלבד.

1031448201 - מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרנר חנהסמסטר א'שיעורד'15:00–18:00נפתלי205

סמסטר ב'

1031448301 - מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר ב'שיעורג'12:00–15:00נפתלי505

1031448601 - מנהיגות, דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל דיאנהסמסטר ב'שיעורד'15:00–18:00נפתלי425

1031448701 - עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר ב'שיעורא'15:00–18:00נפתלי203

מתוך הפקולטה למשפטים

סמסטר א'

1411745401 - יחסי כנסת-בג"ץ: דיאלוג או מונולוג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' יוסף בל עיליתסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00טרובוביץ209 - אולם קפלון

1411749001 - משפט רפואי ומדיניות בריאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניב - יגודה עדיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00טרובוביץ204

סמסטר ב'

1411750401 - שלטון החוק ואי-ציות לחוק בישראל - היבטים היסטוריים ותיאורטיי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מארק מאיהסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00טרובוביץ204

מתוך החוג לפילוסופיה יהודית

סמסטר א'

0616102201 - מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק א')-מהי יהדות ומיהם היהודים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282

0616201401 - שפינוזה והולדת החילוניות היהודית בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

סמסטר ב'

0616102301 - מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק ב')-מהי יהדות ומיהם היהודים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
 • הרישום לחלק ב' של הקורס מותנה ברישום לחלק א'

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0616600901 - בין האדם החדש לעברי החדש: ניטשה בתרבות העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106

מתוך המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

סמסטר א'

0659211801 - הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א' (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן281

0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן278

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278

סמסטר ב'

0659515501 - שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עמוס מוריס- רייךסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן317

0659211901 - הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שאול קצירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277

מתוך התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

סמסטר א'

0662263001 - אתיקה עסקית ואחריות תאגידית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662261701 - פרויד: אדם ללא נחת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282

0662175601 - תולדות מדינת הרווחה האירופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

סמסטר ב'

0662312501 - עובדות ופרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0662224101 - פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662260601 - פסיכואנליזה ומושג האמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלומית גדותסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן326

0662260401 - אתיקה יישומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן282

0662175801 - אמריקה הלטינית במאה ה-20 והמערכה לצדק חברתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

0662196101 - קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326

מתוך החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סמסטר ב'

1041310201 - חברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון סמדרסמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00נפתלי101

1041353601 - ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ששון יצחקסמסטר ב'שו"תג'10:00–13:00נפתלימ005

מתוך החוג למדיניות ציבורית לתלמידי שנה ג' בלבד

הרישום על בסיס מקום פנוי

יש להעביר בקשה למזכירות פכ"מ

1082401801 - כלכלה ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידה יורםסמסטר א'שיעורה'09:30–12:00נפתלי003 זאב סגל

1082401802 - כלכלה ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר שלומי צדקיסמסטר א'תרגילה'08:00–08:45נפתלי204

1082401803 - כלכלה ציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר שלומי צדקיסמסטר א'תרגילה'08:45–09:30נפתלי204

1082417101 - מודלים של מנהיגות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוזלר נמרודסמסטר א'שיעורה'18:00–21:00נפתלי108

1082402601 - היבטים חברתיים של מדיניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרת דוריתסמסטר ב'שיעורג'08:00–11:00נפתלי204

1082402602 - הבטיים חברתיים של מדיניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב מיטל פלג מזרחיסמסטר ב'תרגילג'16:00–17:00נפתלי315

1082402603 - היבטים חברתיים של מדיניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרת דוריתסמסטר ב'שיעורג'12:00–15:00נפתלי204

1082402604 - היבטים חברתיים של מדיניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב מיטל פלג מזרחיסמסטר ב'תרגילג'15:00–16:00נפתלי315

1082419601 - רגולציה של חדשנות טכנולוגית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנני רוניתסמסטר ב'שיעורה'12:00–15:00נפתלי003 זאב סגל

1082419101 - מדיניות לקידום החברה הערבית במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהבי עמוס
מר איימן סייף
סמסטר ב'שיעורה'15:00–18:00נפתלי003 זאב סגל

מתוך החוג לניהול - לתלמידי שנה ג' בלבד

1221330401 - Fundamentals of Strategy

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סטטנר אוריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00רקנאטי254

1221330402 - Fundamentals Of Strategy

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סטטנר אוריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00רקנאטי254

1221330403 - Fundamentals of Strategy

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סטטנר אוריאלסמסטר א'שיעורה'08:00–12:00רקנאטי105/6

1221330404 - Fundamentals of Strategy

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פוגל נועהסמסטר ב'שיעורא'08:00–12:00רקנאטי103

1221330405 - Fundamentals of Strategy

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פוגל נועהסמסטר ב'שיעורב'14:00–18:00רקנאטי406

1221430101 - יסודות השיווק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניצן עיריתסמסטר א'שיעורב'14:00–18:00דן-דוד302

1221430102 - יסודות השיווק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שטיינהרט יעלסמסטר א'שיעורב'14:00–17:30רקנאטי405

1221430103 - יסודות השיווק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמית אלינורסמסטר ב'שיעורב'10:00–14:00רקנאטי405

1221430104 - יסודות השיווק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניצן עיריתסמסטר ב'שיעורה'14:30–18:00רקנאטי403

1221330101 - יסודות המימון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לי-לו דורסמסטר א'שיעורא'08:00–12:00רקנאטי253

1221330102 - יסודות המימון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אטד אהדסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00רקנאטי304

1221330103 - יסודות המימון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרנקל סיוןסמסטר ב'שיעורה'08:30–12:00רקנאטי408

1221330104 - יסודות המימון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אטד אהדסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00גילמן280

1221330105 - יסודות המימון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרנקל סיוןסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00רקנאטי304

1221330106 - יסודות המימון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אטד אהדסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00רקנאטי304

1221702101 - טיפול יישומי בנתונים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאירי מישרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:30רקנאטי304

מתוך התכנית למדעי הדתות

0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג103

סמינרים

יש ללמוד 3 סמינרים על פני שנים ב' - ג' בנוסף לסמינר פכ"מ

יש לבחור סמינר אחד לפחות מתוך תחום המיקוד

יש לבחור סמינר אחד לפחות מחוץ לתחום המיקוד

יש לבדוק עמידה בדרישות קדם טרם הרישום לסמינרים

מתוך החוג לפילוסופיה יהודית

סמינר שנתי

0616351601 - השיבה אל הטבע בפילוסופיה של א.ד. גורדון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

סמסטר ב'

0616351701 - על ספרו של בובר נתיבות באוטופיה ומשמעותו כיום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

מתוך החוג לפילוסופיה

סמסטר א'

0618387701 - תאמינו או לא: ניהליזם כבעיה היסטורית-פילוסופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל קרמניצרסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן262

0618316701 - ספקנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' רות ויינטראובסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618387401 - Scientific Explanation

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618353401 - תודעת הזמן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618388101 - אינטואיציות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618342901 - אמנות ופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618300101 - דיוידסון - פירוש, שפה פעולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618387501 - שופנהאור: העולם כרצון וייצוג

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

סמסטר ב'

0618388001 - הדיאלוגים המוקדמים של אפלטון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618387901 - קריאה בפרויד ולאקאן: יחיד וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רות רונןסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמןא361

0618386101 - היוגה-סוטרה מאלף עד תו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא361

0618387601 - פילוסופיה כפרקטיקה: הפרוייקט הניאו-קונפוציאני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618301501 - ברוך שפינוזה: מאמר תיאולוגי מדיני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0618388201 - סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן260

0618387801 - אינטואיציה והשיטה האקסיומטית: מדקארט לגדל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרה רכטרסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0618356901 - הפילוסופיה הפוליטית של קרל מרקס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נוה פרומרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד210

0618388301 - פרקים בהגותה של חנה ארנדט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ראיף זרייקסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00דן-דוד102

מתוך החוג למדעי המדינה

סמסטר א'

1031369101 - מהוליווד לוושינגטון-הפוליטיקה האמריקאית בראי הקולנוע והטלווי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00נפתלי203

1031379001 - כתיבת חוקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרנר חנהסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00נפתלי421

1031395101 - הרתעה ביחסים הבין-לאומיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר א'סמינרג'09:00–13:00נפתלי425

1031395801 - משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'סמינרא'09:00–13:00נפתלי420

1031379701 - קפיטליזם ודמוקרטיה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'סמינרד'11:00–15:00נפתלי314
 • מיועד לתלמידים שלמדו כלכלה פוליטית או תלמידי פכ"מ

1031381701 - מחשבה פוליטית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00נפתלי505

1031392301 - פאשיזם, נציונאל-סוציאליזם וימין חדש:עבר והווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ספקטורווסקי אלברטוסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00נפתלי314

1031397201 - הפוליטיקה של אי-שיוויון וחלוקת משאבים מחודשת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יקטר אלוןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00נפתלי206

סמסטר ב'

1031392302 - פאשיזם, נציונאל-סוציאליזם וימין חדש: עבר והווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ספקטורווסקי אלברטוסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00נפתלי203

1031395301 - פרצופה של המדינה: כיצד מוסדות משפיעים על המשחק הפוליטי?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'סמינרד'11:00–15:00נפתלי419

1031396201 - האוניברסיטה והסטודנט: אמת, פוליטיקה וידע בעידן הזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00נפתלי505

1031396501 - אתגרים חברתיים ומדיניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהבי עמוססמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00נפתלי426

1031384201 - דת ומדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרנר חנהסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00נפתלי421

1031397001 - השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של כריסטופר נולן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00נפתלי420

1031397301 - יהדות מודרנית, מהי? פילוסופיה יהודית בעידן של תמורות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00נפתלי505

1031397401 - מבוא לפסיכולוגיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שפר ליאורסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00נפתלי419

מתוך החוג למדעי המדינה תואר שני

סמסטר א'

1031448501 - Elections, Voters and Leaders

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמיר מיכלסמסטר א'סמינרג'13:00–16:00נפתלי425

1031449901 - דמוקרטיות ליברליות, משטרים סמכותניים והעמימות העכורה שביניהם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר א'סמינרא'13:00–16:00נפתלי505

1031449701 - הפוליטיקה של משבר האירו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שדה טלסמסטר א'סמינרד'16:00–19:00נפתלי421

סמסטר ב'

1031454601 - רטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'סמינרא'09:00–12:00נפתלי421

1031458201 - המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גת עזרסמסטר ב'סמינרה'17:00–20:00נפתלי208

1031449601 - גישות חדשות וסוגיות עכשוויות בחקר ביטחון בינלאומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר ב'סמינרג'15:00–18:00נפתלי206

1031470701 - התחדשות הסדר הגלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'סמינרא'13:00–16:00נפתלי422

1031470801 - גישות בחקר התיאוריה הפוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קופר ג'וליסמסטר ב'סמינרד'12:00–15:00נפתלי420

1031385401 - דילמות במלחמות מודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מייזלס תמרסמסטר ב'סמינרב'18:00–21:00נפתלי419

מתוך בית הספר לכלכלה

כל הסמינרים בהיקף 4 ש"ס. דרישת קדם לכל הסמינרים:

ציון עובר בכל קורסי החובה.

חובת נוכחות בפגישת סמינר ראשונה. חובה לאשר מול

המרצה נושא לעבודה תוך חודש מתחילת הסמ'.

העבודה תוגש בזוגות. פרק הסיכום ייכתב בנפרד, ואף

הציון יקבע לכל תלמיד בנפרד

סמסטר א'

1011356001 - משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פוזנר עדיסמסטר א'סמינרב'13:00–15:00ברגלס008

1011356101 - נושאים במאקרו כלכלה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייס דודסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ברגלס009

1011356201 - נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסבורד שריתסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ברגלס008

1011356301 - כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' כהן אלמהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00ברגלס104

1011356401 - נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ברגלס101

1011356501 - נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבורית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סטי עופרסמסטר א'סמינרב'08:00–10:00ברגלס101

1011357701 - כלכלת משפחה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חזן משהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00ברגלס008

1011357801 - אי שוויון כלכלי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאלי אורןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ברגלס011

1011356901 - נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ספורטא איתיסמסטר א'סמינרב'09:00–11:00ברגלס104
 • פגישת הסמינר הראשונה תתקיים בתאריך 28/10/2019

סמסטר ב'

1011356002 - משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' פוזנר עדיסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00ברגלס008

1011356202 - נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסבורד שריתסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ברגלס009

1011356302 - כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' כהן אלמהסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00ברגלס009

1011356402 - נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ברגלס008

1011357101 - כלכלה, רווחה ומוסר**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סטי עופרסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00ברגלס101

1011357501 - נושאים בתאוריה מיקרו-כלכלית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרשטמן דניאלסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00ברגלס009

1011357601 - תכנון שווקים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אליעז כפירסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00ברגלס008

1011357901 - סוגיות במימון חברות ומשקי בית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברגמן נתאיסמסטר ב'סמינרא'13:00–15:00ברגלס008

מתוך המכון להיסטוריה ופילוסופיה של מדעים והרעיונות

שנתי

0659230701 - יצירתה של תרבות הסייבר:מדמיון טכנולוגי לתרבות צעירים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן362

סמסטר א'

0659258501 - של מי האוניברסיטה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד102

0659258201 - פילוסופית הטכנולוגיה של וילם פלוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עמוס מוריס- רייךסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד212

סמסטר ב'

0659259101 - עלייתו ונפילתו של הפוזיטיביזם הלוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן262

0659214601 - מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00דן-דוד102

0659889301 - מחלוקות בסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל חי מישוריסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמן260

מתוך החוג למדיניות ציבורית לתלמידי שנה ג' בלבד

רישום על בסיס מקום פנוי

יש להעביר בקשה למזכירות פכ"מ

1082418101 - משטרי רווחה בארץ ובעולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהבי עמוססמסטר א'סמינרג'16:00–19:00נפתלי207

1082415701 - מדיניות מרחבית ופוליטקה עירונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חננאל רויתסמסטר א'סמינרה'15:00–18:00נפתלי314