ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מחקר התרבות

לימודי התואר השני

לימודי השלמה

1041110201 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי101

1041110206 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר תבל עופרסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00נפתלי425

1041110204 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ליפשיץ גלסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי206

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי101

קורסים שנתיים

סמסטר א'

קורסי חובה

0669100101 - מבוא למחקר התרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רותם לשםסמסטר א'שו"תג'12:00–16:00רוזנברג211

0669506901 - טקסטים קלאסיים במחקר התרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרית פזסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג105

קורס חובה למתקדמים

0669508201 - כתיבת הצעת מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן261

קורסי בחירה

0669612901 - המעבדה לתעביר, מגע בין-תרבויות ותרגום א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0669403801 - אנשים מדברים בחיי היומיום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן261

0669611801 - המעבדה בנושא פעילות וזהות חברתית סביבתית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן497

0669507601 - המעבדה למחקר התרבות א,

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0669613701 - תרבות בזירה האינטימית: יחסים קרובים בפרספקטיבה תרבותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית בלוךסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן455

0669611401 - חומרים ופרקטיקות בתרבות:

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרית פזסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן260

סמסטר ב'

קורסי חובה

0669400801 - מחקר התרבות: מסורות ובעיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

קורסי בחירה

0669614001 - המעבדה לתעביר ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0669508501 - רגש, אינטראקציה,זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר רותם לשםסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0669613801 - בית ושייכות בעולם הגלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0669613501 - תרבות, אתניות ויחסים בין קבוצות אתניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמןא317

0669614101 - מתודולוגיה של שיחות - הדרכה אישית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איתמר אבן-זהרסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0669613901 - מביות צמחים להשבחה מולקולרית ומזון - מסע מדעי,חברתי ותרבותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אריה אלטמןסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן307

0669401401 - מגעים בין תרבויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרית פזסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00דן-דוד101

קורס לדוקטורנטים

0620402801 - Gender, Feminism and Belonging in Cultural Theory and Litera

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סוזאנה צ'פסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
פרופ' סוזאנה צ'פסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00
פרופ' סוזאנה צ'פסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00
  • קורס מרוכז בין התאריכים 17/3-2/4/20 היקף 2 שס
  • שיעור אחרון יתקיים בתאריך 2.4.20 בשעות: 10-18