סמסטר א'

0672210001 - לשון יוונית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמןא317

0672154701 - הדרמה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307

0672152201 - שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן281

0672110901 - מבוא למיתולוגיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן278

0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282

0672155401 - אמנות התרגום מיוונית ומרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג001

0672112301 - מאריסטוקרטיה לאוליגרכיה, מדמוקרטיה לשלטון ההמון: ימיה האחרונ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן277

החוג למקרא

מועדי הבחינות שמופיעים באתר מיועדים לתלמידים מן המניין בלבד

קורסים שנתיים (סמסטר א'+ב') הרישום מראש לשני הסמסטרים

0612602501 - ירמיהו הנביא מן הכוהנים אשר בענתות וספרו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג102

סמסטר א'

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג002