שלישי, 03 אוג' 2021
Home כתבי עת "הציונות"
הציונות, כרך כ"א, 1998, עורכים: דניאל קארפי ושלום רצבי
 

מאמרים

מ. מישקינסקי בשולי מעגל ההיסטוריוגרפיה היהודית והישראלית-יהודית

יוסי לנג בין בן יהודה להרצל: מציאות ובדיון (1899-1896)

אברהם שפירא לאומיות אורגנית, קוסמופוליטיות ואוניברסליות במשנת א"ד גורדון

שולמית לסקוב אגדת טרומפלדור לפי ז'בוטינסקי

שלום רצבי הראשון לציון הרב בן-ציון חי עזיאל: הלכה וציונות

רון מרגולין גאולה פנימית כדרך לתיקון העולם: כיצד חיבר מרטין בובר את ספרו גוג ומגוג

דניאל קארפי ציונים וציונות באיטליה בעידן תהפוכות: 1948-1936

נעמה שפי תיאטרון, זיכרון היסטורי וזהות לאומית: הצגת 'האנוסים', התקבלותה בארץ ישראל
           והיחס לרייך השלישי

 

סוגיות

חיים שצקר פרשת קלאדובו-שאבאץ (שני ספרים והרהור שלישי)

סטיוארט כהן "והרימה אגרוף האימפריה, ותך – שובי ימה!": הצי המלכותי וההעפלה (1948-1945)

אסתר מאיר-גלינצשטיין ההעפלה היבשתית ואתוס ההעפלה

חוה מוסטיגמן פרוטוקול מישיבה לענייני עלייה ב'

אביבה חלמיש המתנדבים האמריקנים במפעל ההעפלה 1948-1946

 

מאמרים

דבורה הכהן חוק השבות: משמעויות והשלכות

צבי צמרת בן-ציון דינור: אינטלקטואל בונה מדינה

יוסף גורני האינטלקטואלים היהודיים בשיח הציבורי על משפט אייכמן

עופר שיף ארבעה נסיונות תיווך בין טכסטים יהודיים ואמריקניים

מרדכי גזית מצרים-ישראל: האם הוחמצה הזדמנות לשלום בשנת 1971

 

רשימת המשתתפים

 

אנגלית: תוכן העניינים ותקצירים

 
הציונות, כרך כ“א