החוג לספרות

  • הדפסה

הקבצי החוג לספרות (מסגרת 680)

ההקבצים של החוג לספרות הם בהיקף של 16 ש"ס (ללא סמינריון) או של 20 ש"ס (כולל סמינריון).

הקבץ 1: ללא סמינריון (16 ש"ס)

מבוא לסיפורת - כולל הדרכה אישית או בלעדיה 2 - 4 ש"ס
(מומלץ להשתתף בהדרכה האישית)    
או מבוא לתורת הספרות - כולל תרגיל או בלעדיו (שנתי)
4 - 6 ש"ס
השלמת שיעורי בחירה באופן חופשי מתוך כלל הקורסים של החוג* 14-10 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

*מומלץ להתאים את שיעורי הבחירה למבוא שנבחר: הדגש סיפורת, הדגש תיאוריה, הדגש ספרות עברית

הקבץ 2: כולל סמינריון (20 ש"ס)

מבוא לסיפורת - כולל הדרכה אישית או בלעדיה 2 - 4 ש"ס
(מומלץ להשתתף בהדרכה האישית)    
או מבוא לתורת הספרות - כולל תרגיל או בלעדיו (שנתי)
4 - 6 ש"ס
(מומלץ להשתתף בתרגיל)    
השלמת שיעורי בחירה באופן חופשי מתוך כלל הקורסים של החוג* 14-10 ש"ס
סמינריון שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט* 2- 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס

*מומלץ להתאים את שיעורי הבחירה למבוא שנבחר ולבחור סמינריון בהתאם להכשרה שהושגה במבוא ובשיעורי הבחירה.

ניתן ללמוד יותר ממבוא אחד. במקרה זה ייחשבו המבואות הנוספים כקורסי בחירה.