קורסי החוג לספרות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג לספרות

לימודי התואר הראשון

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
**חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
0680111101 - תרגיל במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
מר שי עבדיסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג105
0680111102 - תרגיל במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
גב' שי שגיא-הוברסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג106
0680111103 - תרגיל במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
גב' מרינה מאיורסקיסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00דן-דוד102
0680111104 - תרגיל במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
מר עידו פלדסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00ווב102
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
**חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
0680111301 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
גב' חן אדלסבורגסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד101
0680111302 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
מר גיא ארליךסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג104
0680111303 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
מר יפעל ביסטריסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד102
0680111304 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
מר עידו פלדסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן456
0680130501 - תחנות יסוד בספרות המערב א' ** (תאריך בחינה)
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג001
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן281
**ניתן לקחת בשנה ב'
0680100501 - יסודות השיר** (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
**חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
0680100601 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
מר יפעל ביסטריסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן305
0680100602 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
גב' שי שגיא-הוברסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן361
0680100603 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
גב' עליזה רז מלצרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג205
0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
**ניתן לקחת בשנה ב'
0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי ** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
**ניתן לקחת בשנה ב'

שיעורי בחירה בספרות עברית (מסגרת 131)

0680326401 - יין, חשק, אבל, מלחמה: שירת שמואל הנגיד (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן277
0680211201 - מבוא לתיאוריות של הרומן (תאריך בחינה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן361
0680300701 - פוסטמודרניזם? (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0680211001 - ספרות וציפורים ** (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן449
** סגור למי שלמד את הקורס "בעלי חיים בספרות"
0680324701 - החלב והדבש: מזון, מיניות ולאומיות בספרות העברית (תאריך בחינה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מהעת העתיקה ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן456
** סגור בפני מי שלמד את "המקרא ותרגומיו"
0680327201 - הפנטסטי בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן306
0680326601 - הפיוט הקלאסי: מסע מודרך (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
0680204201 - גוף ומגדר בסיפור העם העברי לתקופותיו (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
0680327701 - תיאוריה והבלש (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן305
מר דרור משעניסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן305
0680300801 - אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0680311601 - פסיכואנליזה מיגדר וספרות - תיאוריות ופרשנויות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0680327401 - האפשרות של לאה גולדברג (תאריך בחינה)
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן278
0680327901 - תרגומיות בין-תרבותית: "זיכרון רב-כיווני" של קונפליקטים (תאריך בחינה)
ד"ר מאיה מיכאליסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
0680328101 - היכן אני נמצאת? - רומן החניכה הנשי (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות ** (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
** הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית
0680316301 - האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמןא361
0680326501 - מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, רישומו ונוכחותו (תאריך בחינה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן307
0680326301 - קריאה ב"תמול שלשום" לש"י עגנון (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
0690123201 - הנבואה המקראית: בין היסטוריה לספרות (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג106
0680326901 - ארוס, ילדות וטבע בשירת שאול טשרניחובסקי וח"נ ביאליק (תאריך בחינה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
0680327101 - קשב לספרות – מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית (תאריך בחינה)
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307
0690620501 - תהילים ושיר השירים: סוגות ספרותיות וסוגיות פרשניות (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0680327301 - החיים כאסון: ייסורים וגאונות ביצירתו של שלמה אבן גבירול (תאריך בחינה)
ד"ר נילי שלוסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד202
0680209301 - פואטיקה של נוודות (תאריך בחינה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
0680830201 - מבוא לספרות יידיש מודרנית ** (תאריך בחינה)
ד"ר גלי דרוקר בר- עםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמןא362
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש
0680327801 - האם א"ב יהושע הוא סופר מזרחי ולמה זה משנה בכלל? (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן277
0680210301 - יצירות מופת בשירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0680312901 - החוויה הנאראטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279
0690327501 - המיתוס באגן הים התיכון:ספרות המקרא,העולם הקלאסי והמזרח הקדום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
** תלמידי החוג לספרות יוכלו להירשם לסמינר כקורס בחירה בלבד

שיעורי בחירה בספרות כללית (מסגרת 132)

0680311301 - טרגדיה ופילוסופיה** (תאריך בחינה)
ד"ר ניר קדםסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן279
**סגור למי ששמע את הקורס בין הטרגדיה לטרגי
0680211201 - מבוא לתיאוריות של הרומן (תאריך בחינה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן361
0680208301 - סיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל בלאושטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן307
0680211301 - עולמו הספרותי והפילוסופי של טולסטוי (תאריך בחינה)
ד"ר רפי צרקין סדןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן307
0680313501 - גרמניה/1800: מבואות לספרות והגות גרמנית (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן449
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן305
0680300701 - פוסטמודרניזם? (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0680211001 - ספרות וציפורים ** (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן449
** סגור למי שלמד את הקורס "בעלי חיים בספרות"
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מהעת העתיקה ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן456
** סגור בפני מי שלמד את "המקרא ותרגומיו"
0680327201 - הפנטסטי בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן306
0662118701 - ספרות רוסית מאה-19 חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן279
0680211101 - בעקבות 1917: מהפכה ואוונגרד (תאריך בחינה)
ד"ר שאול סתרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
0680327701 - תיאוריה והבלש (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן305
מר דרור משעניסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן305
0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
0680324001 - הרומן הצרפתי לפני המהפכה הצרפתית (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן307
0680311601 - פסיכואנליזה מיגדר וספרות - תיאוריות ופרשנויות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0680328001 - דמויות נשים בסיפורת אמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
0680326801 - ניקולאי גוגול: הקלאסיקן המוזר של הספרות הרוסית (תאריך בחינה)
ד"ר רפי צרקין סדןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג205
0680327601 - גרמניה/1900: ספרות והגות גרמנית במפנה-המאות (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג105
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג105
0680327001 - על ספרות מינורית במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קלייןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות ** (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
** הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית
0680316301 - האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמןא361
0680327901 - תרגומיות בין-תרבותית: "זיכרון רב-כיווני" של קונפליקטים (תאריך בחינה)
ד"ר מאיה מיכאליסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
0680328101 - היכן אני נמצאת? - רומן החניכה הנשי (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0680302201 - קלאסיקה גרמנית: קריאה בסיפורי היינריך פון קלייסט (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן305
0680130801 - תחנות יסוד בספרות המערב ב' ** (תאריך בחינה)
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן281
** לא ניתן לשמוע את חלק ב' ללא חלק א'
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
0680327101 - קשב לספרות – מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית (תאריך בחינה)
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307
0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' ** (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד212
** לא ניתן לשמוע את חלק ב' ללא חלק א'
0680323901 - הרומן הצרפתי במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
0680830201 - מבוא לספרות יידיש מודרנית ** (תאריך בחינה)
ד"ר גלי דרוקר בר- עםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמןא362
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש
0680312901 - החוויה הנאראטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

סמינרים בספרות עברית וספרות כללית (מסגרת 143)

0680480301 - היה או לא היה: הסיפור העממי וההיסטוריה היהודית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמןא317
0680410401 - שירה לירית כפעולה סימבולית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמןא317
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא317
0680423001 - "קשרי משפחה" - ייצוגי המשפחה בספרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן262
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן262
0680480601 - כתיבתו של קפקא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קלייןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00דן-דוד101
0680480101 - כלכלה ספרותית: סוחרים ומסחר בספרות היהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא361
0680422001 - רטוריקה של פיוס ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן497
** סגור בפני מי שלמד את השיעור "רטוריקה של פיוס"
0680450401 - "בנקיק נסתר", על חיי הרפאים של לשון הקודש בשירה העברית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361
0680422901 - הסיפור הקצר בשנות השישים: עוז, קנז, כהנא-כרמון, קורן, הנדל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא361
0680411701 - האנושי והלא-אנושי בספרות, בקולנוע ובפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמןא361
0680480201 - הפואטיקה של ההבטחה האלוהית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמןא362
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא362
0680409501 - על הכסף: תיאוריה ובדיון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא317
0680480501 - סיפורת גותית: שלושה דורות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמןא361
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא361
0680450301 - ולטר בנימין: הדיאלקטיקה של המסורת ושאלת הספרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן261
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן450
0680450101 - על החזרה: כפייה, חיקוי, שינוי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00ווב101
0680450201 - "קץ כל בשר בא": ביקורת אקולוגית והספרות העברית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן449
0680421801 - חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמן261
0680480701 - סדנת ארכיונים ספרותיים בשירות המחקר: אלתרמן ושלונסקי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רחל סטפקסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא361

התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס

הקורסים שמתחילים ב 06806 מיועדים רק לתלמידי כתיבה יוצרת

נתיב משולב: סיפורת ושירה (מסגרת 150)

סדנאות שנה א'

יש לבחור בכל סמ' באחת משתי הסדנאות

יש להמשיך בסמ' ב' עם אותו מורה של סמ' א'

0680610101 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
מר אלי הירשסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00רוזנברג212
0680610102 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר א'סדנהג'18:00–20:00גילמן262
0680610401 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
גב' אורית בן ארי גידליסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00גילמןא317
0680610402 - סדנה משולבת (פרוזה ושירה) שנה א' (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00דן-דוד209

שנים ב' ו-ג'

0680630101 - כתיבה דרמטית ומחשבה עלילתית (תאריך בחינה)
מר יואב כץסמסטר ב'סדנהא'18:00–20:00גילמןא317
0680630001 - מפגשים על יצירה (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן455

נתיב כתיבת סיפורת (מסגרת 151)

0680600801 - סדנה בפרוזה (לשנה ב') (תאריך בחינה)
מר סמי ברדוגוסמסטר א'סדנהה'12:00–14:00גילמןא317
0680600901 - סדנה בפרוזה (לשנה ב') (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'סדנהה'16:00–18:00גילמןא317
0680601701 - סדנה בפרוזה (לשנה ג') (תאריך בחינה)
מר יובל שמעוניסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג212
0680601801 - סדנה בפרוזה (לשנה ג') (תאריך בחינה)
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג107

נתיב כתיבת שירה (מסגרת 152)

0680620301 - סדנת שירה שנה ב' ו-ג' (תשע"ז) (תאריך בחינה)
גב' שרון אססמסטר א'סדנהא'10:00–12:00גילמן497
0680620401 - סדנת שירה שנה ב' ו-ג' (תשע"ז) (תאריך בחינה)
גב' שרון אססמסטר ב'סדנהא'10:00–12:00גילמן497
0680620201 - סדנת שירה שנה ב' ו-ג' (תשע"ז) (תאריך בחינה)
מר רועי חסןסמסטר א'סדנהה'12:00–14:00גילמן497

מגמת תרגום (מסגרת 154)

0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר שאול אוסטפלד לויןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מהעת העתיקה ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן456
** סגור בפני מי שלמד את "המקרא ותרגומיו"
0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות ** (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
** הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית
0680327901 - תרגומיות בין-תרבותית: "זיכרון רב-כיווני" של קונפליקטים (תאריך בחינה)
ד"ר מאיה מיכאליסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
0680601601 - סדנה בתרגום פרוזה (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00גילמן307
0680702801 - סדנה בעריכת תרגום (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'סדנהב'14:00–16:00גילמן307
0677127001 - שפה וזהות: עברית, לדינו ויידיש בעיתונות היהודית (תאריך בחינה)
ד"ר רונה יונהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג209

לימודי התואר השני (מסגרת 620)

תלמידי ב.א. מתקדמים בעלי ממוצע 85 ומעלה

יכולים לבחור בסמינריונים מלימודי התואר השני באישור המורה

סמינרים, שיעורים וסדנאות לתואר שני

סמינרים

0680517101 - אסתטיקה, אתיקה ורוע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0680517801 - המטפורה – נקודת צומת בינתחומית ** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
** סגור בפני מי ששמע במסגרת התואר הראשון
** פתוח לתלמידי שנה ג' בתואר ראשון באישור המורה
0680507601 - קריאות בדרידה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן450
0680517501 - המרידיאן: פאול צלאן ושאלת השירה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן450
0680517901 - לכתוב בלשון האב - כתיבה של מהגרים בשפה זרה ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן261
0680580401 - שירת המשוררות העבריות - מרחל עד יונה וולך (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמןא361
0680517901 - לכתוב בלשון האב - כתיבה של מהגרים בשפה זרה ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן261
** פתוח לתלמידי שנה ג' בתואר ראשון באישור המורה
0680540101 - זרים בתוכנו: על זהות, כפילות ואחרות ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן455
** פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים באישור המורה
0680540201 - מעבר לסובייקט ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אייל דותןסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן449
** פתוח לתלמידי ב"א מצטיינים באישור המורה
0680540401 - אהרן שבתאי – פגישה עם משורר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמןא362
0680505001 - הפוליטיקה של המבט (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמןא362
0680517401 - הרומן בגוף ראשון: עיוורונו של נרקיסוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0680517601 - כתיבה נשית: גוף ויצירה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמן260
0680540301 - ימי הביניים עכשיו ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג212
** פתוח לתלמידי ב"א מצטיינים באישור המורה
0680508401 - שירה מזרחית בישראל ** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן260
** פתוח לתלמידי שנה ג' בתואר ראשון באישור המורה
0680555101 - דיסטופיה עכשיו: מחשבת הקץ והחורבן בספרות הציונית ובתרבות המ (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד209
** פתוח לתלמידי ב"א מצטיינים בכפוף לאישור המורה
0677409001 - חילון ותלישות בהיסטוריה ובספרות של יהודי מזרח אירופה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0680517301 - על ידידות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמןא361
0680830701 - לשאלת הביטוי האסתטי בתרבות יידיש המודרנית ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זהבית שטרןסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש

שיעורים

0680502201 - מפגשי מחקר (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0680502202 - מפגשי מחקר (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן262

סדנאות כתיבה

0680513201 - סדנה: בין הבדיה לממואר (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר א'סדנהד'14:00–16:00גילמןא362
0680517701 - סדנת מ.א. בעריכת פרוזה ** (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'+ב'סדנהה'10:00–12:00גילמן497
** הסדנה תינתן אחת לשבועיים
0680515001 - תיאטרון הטקסט הנודד: סדנה לכתיבת שירה לתואר שני (תאריך בחינה)
ד"ר אפרת מישוריסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמן362
0680513901 - עריכה אקדמית ** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר ב'סדנהד'18:00–20:00גילמןא362
** רישום לסדנה באישור המורה

המסלול בספרות יידיש (לתואר שני)

0680830201 - מבוא לספרות יידיש מודרנית ** (תאריך בחינה)
ד"ר גלי דרוקר בר- עםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמןא362
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש
** לתלמידי תואר שני הקורס יימנה כשתיים מתוך שמונה השעות בתוא
0680830701 - לשאלת הביטוי האסתטי בתרבות יידיש המודרנית ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זהבית שטרןסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח