מזכירות החוג


מזכירות החוג :

ירדנה ליבובסקי - עוזרת מנהלית בחוג

מיכל לוינסון - מזכירת תלמידים

מזכירות החוג:
בניין גילמן, חדר 374
טל': 03-6409785
פקס': 03-6406229

קבלת קהל:
ימים א', ב', ד' בשעות 09:00-13:00;
  ימים ג' ו-ה' בשעות 09:00-15:00

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/history/

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח