ציון גמר

ציון גמר

ממוצע הציונים בשיעורים (לא כולל ציונים בקורסי ההכנה במתמטיקה ובסטטיסטיקה)

78%

3 סמינרים בהם מוגשות עבודות סמנריוניות בתוכם סמינר פכ"מ

18%

סמינר בו מוגשת עבודת רפרט

4%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח