מסלולי הלימודים

בחוג שני מסלולי לימוד:

1. מסלול דו-חוגי ובו ילמדו התלמידים באחד משני תחומי הלימוד, הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה או תרבויות המזרח הקדום ובחוג לימודים נוסף. החוג מעודד את תלמידיו לבחור בחוג שני שתחום עיסוקו משלים את לימודי הארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום: היסטוריה של עם ישראל, לימודים קלאסיים, התרבות העברית, היסטוריה כללית, גאוגרפיה, תולדות האמנות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

2. מסלול חד-חוגי ובו ילמדו התלמידים בשני תחומי הלימוד של החוג - ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה ותרבויות המזרח הקדום. מסלול זה מעניק הרחבה והעמקה של בסיס הידע של תלמידי שני תחומי הלימוד, בעיקר לאלה המתכוונים להמשיך לתואר שני.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח