מסלולי החוג ומגמות הלימוד

ככלל, יש לסיים את הלימודים בהתאם למופיע בידיעון של השנה בה התחיל התלמיד את לימודיו.

תלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ה ימשיכו ללמוד בתכנית שבה פתחו, ויוכלו לבחור קורסים בהתאם, מלימודי התכנית החדשה המופיעה להלן.

ניתן ללמוד בחוג לתואר ב"א:
 במסלול דו-חוגי (56 ש"ס; 64 ש"ס במגמת מקצועות הכתיבה הספרותית), או במסלול החד-חוגי (110 ש"ס). למסלול החד-חוגי ניתן להצטרף בסוף שנה א' בלבד, אחרי השלמת שנת לימודים מלאה אחת (כ-18 ש"ס) במסלול הדו-חוגי (כלומר, בחוג לספרות ובחוג אחר), בציון 80 לפחות בשני החוגים.
השעות שנלמדו בשנה א' בחוג האחר (עד 18 ש"ס) יוכרו כחלק ממניין 110 השעות הנדרשות להשלמת התואר במסלול החד-חוגי.

מגמות הלימוד בחוג החל משנת הלימודים תשע"ה

1. ספרות עברית וספרות כללית - במסלול דו-חוגי (117), או במסלול חד-חוגי (217).

2. מקצועות הכתיבה הספרותית, באחת משתי התכניות:

א. התכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס - במסלול דו-חוגי (116), או במסלול חד-חוגי (216).

ב.  התכנית לתרגום ספרות - במסלול דו-חוגי (מסלול 118), או במסלול חד-חוגי (218).

על התלמידים לבחור במגמה (ספרות עברית וספרות כללית, התכנית לתרגום ספרות או התכנית לכתיבה יוצרת) בעת הרישום לאוניברסיטה. ניתן להחליף את מגמת הלימודים עד תום שנה א' לכל המאוחר. למי שיבקשו להחליף את מגמת לימודיהם עד תום שנת הלימודים הראשונה יוכרו לצורך המגמה החדשה כל הקורסים שלמדו בשנה א'.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח