כללי

בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולזלי פורטר משמש מסגרת ללימודי התואר השלישי, למחקר ולפעילות אקדמית בתחומים השונים של חקר התרבות. במסגרת פעילותו תומך בית הספר בקיום סדנאות וכנסים מדעיים ומסייע לתלמידי המחקר במלגות שונות.

בית הספר מאגד בתוכו את הפעילות המחקרית של החוגים הבאים:

אנגלית ולימודים אמריקנים, בלשנות, לימודי ערבית והאסלם, צרפתית, לימודים קלאסיים, ספרות פילוסופיה, מזרח אסיה, סוציולוגיה, היחידה למחקר התרבות, התכנית למחקר תרבות הילד והנוער, לימודים קוגנטיביים של השפה ומכון כהן.

תכניות לתואר שני:

בית הספר משמש מסגרת לשלוש תכניות לתואר שני:

היחידה למחקר התרבות

התכנית ללימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה

התכנית במחקר תרבות הילד והנוער

כמו כן, מתקיימים במסגרת בית הספר לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום.

מכונים וקתדראות:

המכון לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

הקתדרה לסמיוטיקה ע"ש פורטר

הקתדרה לתיאוריה של התרגום ע"ש ברנשטיין

הקתדרה לפואטיקה ותקשורת ע"ש ארצט

הקתדרה לספרות ערבית ע"ש הלמוס

 

לימודי התואר השלישי מתנהלים בהתאם לתקנון האוניברסיטאי ובהתאם להנחיות הוועדה היחידתית לתלמידי המחקר של בית הספר. ניתן לעיין בתקנונים באתר בית הספר.

פרטים מלאים על בית הספר - מוסדותיו, מגמות הלימודים בו, התקנונים לתואר השלישי, פרטים על תנאי קבלה, הליך ההרשמה, מהלך הלימודים, הליך הגשות הצעות ועבודות מחקר, שאלות ותשובות בענייני התואר השלישי וטפסים שונים, וכן קישורים לתכניות הלימודים לתואר השני וללימודי התעודה המתקיימות בו, ניתן לקבל באתר בית הספר:

http://humanities.tau.ac.il/culture-school/
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח