הקבץ תרבות זמננו: מודרנה - פוסטמודרנה

 

(מסגרת 331)

 

אחראית: ד"ר נועה גדי

איך קרה שתרבות זמננו עומדת במובהק בסימן המערביות המודרניות? האם יש אירוע או תהליך מסוים המציין מפנה שלאחריו עליונות המערב ביבשת אירופה ומחוצה לה הופכת לנקודת אל חזור? מדוע יש דיבור על 'שקיעת המערב' ואיך זה קשור לתהליכי גלובליזציה בעת הנוכחית?

שאלות מרכזיות ושנויות במחלוקת כגון אלה עומדות כיום בלב השיח האקדמי של מדעי הרוח והחברה. לאלה מצטרפות שאלות אחרות הנוגעות, למשל, למקומו של המזרח (הסלאבי, האסיאתי והאסלאמי) ביחס להתפתחות המערב ולמפגש הבינתרבותי ביניהם (אז והיום), או למתח בין לאומיות ודמוקרטיה והקשר שלו לעימות הבין-מעצמתי. בהקשר האידיאולוגי-פוליטי עולות שאלות בנוגע למאבק בין ליברליזם לטוטליטריזם או בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם. בהקשר הכלכלי-חברתי ישנו ויכוח על טיבו ותוחלת חייו של הקפיטליזם. בהקשר התיאורטי-פילוסופי קיים דיון עשיר על טיבה של קריאת התיגר הפוסט-מודרניסטית לתפיסת הרציונליות הקלאסית ולמושגי היסוד של השיח המערבי המסורתי, בניסיון לברר האם מדובר ב באלטרנטיבה חדשה או בתגובה למשבר המשמעות של העולם המודרני?

הקבץ ייחודי זה מציע כלים להתמודדות עם מכלול של תופעות המזוהות עם העולם המודרני והפוסטמודרני בתחומי הארגון החברתי, הפוליטיקה, הכלכלה, המדע, הפילוסופיה והאמנות, וזאת בגישה סינתטית וביקורתית. בזכות מגוון עשיר של קורסים מכל החוגים בפקולטה למדעי הרוח וריבוי של שיטות פרשניות ומתודולוגיות, יתוודעו הסטודנטים למקורות היסטוריים, ליסודות רעיוניים וליחסי-גומלין בין זירות פעולה ומחשבה שונות ובין מרחבי-תרבות שונים. נוסף על כך, יעניק להם מסלול לימודים זה חשיפה למחלוקות ולסתירות בתוך השיח המערבי, סביב סוגיות רלבנטיות למציאות המורכבת של תרבות זמננו. 

בהקבץ זה, ניתן לכלול לימודי שפה זרה שנייה בשיעורי הבחירה. במקרה זה ישוקללו רק 4 ש"ס מרמת המתקדמים (מתוך 8 ש"ס). לא יינתן "פטור" מ-4 ש"ס ע"ס שפת-אם, שליטה בשפה או "פטור" בחוג הלימודים השני.
את הקורסים ניתן ללמוד במסגרת היחידה ללימודי שפות - ר' פירוט הקורסים בידיעון הפקולטה למדעי הרוח בפרק "היחידה להוראת שפות" ובאתר היחידה להוראת שפות. 

 

מבנה ההקבץ

שיעורי חובה

4 ש"ס

שיעורי ליבה

4 ש"ס

שיעורי בחירה מתקדמים מתוך רשימת השיעורים

8 ש"ס

סה"כ הקבץ ללא סמינריון

16 ש"ס

סמינריון או רפראט *

4 ש"ס

סה"כ הקבץ כולל סמינריון או רפראט

20 ש"ס

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.

לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח