קורסי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

היסטוריה של המזה"ת בעת החדישה

שנה א'

מבואות מסגרת 120

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100201 - מבוא לתולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
**יכולים להרשם רק תלמידי המסלול החד - חוגי

תרגילים מסגרת 120

0622101301 - תרגיל לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00גילמן456
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00גילמן456
0622101302 - תרגיל לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמן456
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן456
0622101201 - תרגיל תולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00גילמן456
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמן456
0622101401 - תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00גילמן456
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00גילמן456
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן449
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן362
**(תרגיל בהיסטוריה של אפריקה)
**יכולים להרשם רק תלמידי המסלול החד - חוגי
**יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים
0622101001 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן450
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן455
0622101002 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמן456
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00גילמן456
0622101003 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן306
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמן306
0622101004 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00גילמן317
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמןא361
0622101005 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן456
ד"ר און ברקסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00גילמן456
**במקום תרגיל מבוא למזה"ת
**יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים
0622109901 - תרגיל בכתיבת עבודות** (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן456
**קבוצה זו לא מיועדת לתלמידים שמתחילים ללמוד בסמסטר א' תשע"ז
0622109902 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00גילמן362
0622109903 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00גילמן317
0622109904 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00גילמן456
0622109905 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן279

שנה ב'

מבוא חובה מסגרת 120

0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן282

פרו"סים-מסגרת 200

0622220301 - משבטים לממלכה: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'פרו"סא'14:00–16:00גילמן455
ד"ר יואב אלוןסמסטר א'פרו"סג'14:00–16:00גילמן455
0622221501 - מצרים בעת החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'פרו"סג'10:00–12:00גילמן455
ד"ר און ברקסמסטר א'פרו"סה'10:00–12:00גילמן455
0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'פרו"סג'12:00–14:00גילמןא317
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'פרו"סה'18:00–20:00גילמןא317
0622220701 - איראן בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00גילמן455
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00גילמן455
0622220101 - תורכיה המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמן455
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמן455

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124

0622217301 - המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן456
0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן456
0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
0622219201 - המאה הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר הראל חורבסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן456
ד"ר הראל חורבסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן456
0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן456
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן456
0622201701 - צעירים, מהפכות וצדק חברתי (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן361
**מי שלמד את הסמינר בנושא זה לא יכול להרשם לקורס
0622217801 - הלאומיות במזה"ת: פריחה ושקיעה? (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277
0622202701 - עבודה ואחרי העבודה במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן361
0622202601 - זמנים מודרניים במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג211
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמןא361
0622202901 - מדינה, חברה, דת ואלימות בראי היסטורי כלכלי (תאריך בחינה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן277
0622201901 - זכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
0622202001 - מאה שנים אחרי: המרד הערבי והמורשת ההאשמית במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן456
0622202101 - חקר רשתות היסטוריות מזרח תיכוניות: חברה, תרבות ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר הראל חורבסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן306
ד"ר הראל חורבסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן306
0622202201 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0622202301 - השיעה בעולם הערבי: מהשוליים להעצמה (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן456
0622202401 - האביב הערבי: הטוב, הרע והמכוער (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן456
0622202501 - צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן456
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן220
**יכולים להרשם רק מי שלמדו את הקורס מבוא להיסטוריה של המזה"ת
**או מבוא להיסטוריה של אפריקה
0622202801 - הנפט והמזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל יעריסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן306
0622230201 - המוסיקה של המזה"ת ואפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן278
0691229201 - גיאוגרפיה של המזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 120
0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

קורסי טקסטים - מסגרת 127

**לבוגרי ערבית למתקדמים/בעלי פטור מערבית
0622602801 - שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים (תאריך בחינה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן362
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן317
**מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג עם פטור בערבית
0622603301 - טקסטים שרעיים (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן497
** מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג עם פטור בערבית
0622603401 - אמצעי התקשורת בעולם הערבי (תאריך בחינה)
מר יובל דגןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00
מר יובל דגןסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00
0622603402 - אמצעי התקשורת בעולם הערבי (תאריך בחינה)
מר יובל דגןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00
מר יובל דגןסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00
**הקורסים יתקיימו במעבדת המחשבים חדר 02 בבניין ווב
**לא מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם עם פטור בערבית
** מי שלמד את הקורס 06222012 לא יכול להרשם לקורס

שנה ג'

סמינריונים- מסגרת 300

0622323401 - האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן455
**מי שלמד את קורס הבחירה בנושא זה לא יכול להרשם לקורס
0622214201 - בין אחדות לפירוד - המערכת הערבית המדינתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן455
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן455
0622320801 - מחלוקות היסטוריוגרפיות בחקר המזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן455
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן455
0622323501 - המזה"ת בצל "האביב הערבי": היסטוריה ואקטואליה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0693220101 - גשר מעל הסהרה-ניגריה ועולם האסלאם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן455
ד"ר אירית בקסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמןא362

קורסי חובה למסלול חד-חוגי

0622800101 - סדנה מתודולוגית (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'סדנהג'16:00–18:00גילמן450

סמינר לשנה ג'

0622320701 - איך לקרא ולכתוב היסטוריה של המזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמןא317

הדרכות אישיות לתלמידי המסלול החד-חוגי

0622824301 - האני והאחר- זהות בספרות ובאומנות האיראנית (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'הדרכה אישיתא'10:00–12:00גילמן307
0622823901 - גיאופוליטיקה איזורית (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'הדרכה אישיתה'14:00–16:00גילמן455
0622823902 - גיאופוליטיקה איזורית (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'הדרכה אישיתה'14:00–16:00גילמן455
0622824401 - מחקר היסטורי איכותני וכמותני (תאריך בחינה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'הדרכה אישיתה'12:00–14:00גילמןא317

לימודי שפות

ערבית -מסגרת 124

0622100001 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן305
0622100002 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן280
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן456
0622200001 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן306
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן306
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן306
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן306
0622200002 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן306
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן306
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן306
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן306
**הקורסים ערבית א' וערבית ב' שנלמדים בחוג לערבית
**במסלול אסלאם מוכרים בחוג

שפות - מסגרת 124

0622300201 - פרסית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב301
0622300101 - פרסית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב301
2172180001 - תורכית מתחילים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00דן-דוד107/8
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00ווב104
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות
2172283001 - תורכית מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00ווב215
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג002
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00ווב215
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

לימודי התואר השני

שיעורים היסטוריוגרפיים ומתודולוגיים

0654413401 - סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בחקר המזה"ת המודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר און ברקסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00ווב105
**מי שלמד את הקורס 0622322801 בתשע"ד לא יכול להרשם לקורס
0654401001 - שבט ומדינה במזה"ת המודרני-היבטים מתודולוגיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'סמינרא'18:00–20:00גילמן455
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן455
0622320701 - איך לקרא ולכתוב היסטוריה של המזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמןא317

שיעורי קריאה במקורות או בתעודות

0622602801 - שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים (תאריך בחינה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן362
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן317
0654420301 - כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00גילמן497
0654420901 - היסטוריוגראפיה איראנית בראי המקורות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן450
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן450
**מיועד לבעלי פטור בפרסית

סמינרים

0654420201 - עבדים ועבדות בחברות אסלאמיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן455
0654411501 - לאומיות ודת במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן455
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן455
0654400901 - היסטוריה דיגיטלית: מה? למה? איך? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00גילמן261
0654410601 - המזרח התיכון במאה ה -20: היבטים בינתחומיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן455
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00גילמן455
0654420801 - עמוק באדמה: מוות בחברות מוסלמיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455

מי שלמד את הקורס בתואר הראשון לא יכול להרשם לקורס

0654412701 - מיעוטים ומדינה במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן450
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן450
0654431101 - מיגדר והיסטוריה של נשים במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן260
0654001001 - סמינר מחלקתי - מזה"ת** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן450
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן450
**יתקיים אחת לשבועיים. נחשב לסטודנטים 2 ש"ס
0654421101 - סמינר מרכז דיין: היסטוריה ואקטואליה-המזה"ת במאה ה-21 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן133 מרכז דיין
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן133 מרכז דיין
**יתקיים אחת לשבועיים - נחשב לסטודנטים 2 ש"ס
0693300101 - בימת אפריקה א' (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
0693300201 - בימת אפריקה ב' (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר
0622800101 - סדנה מתודולוגית (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'סדנהג'16:00–18:00גילמן450
**מותנה באישור המרצה

לימודי שפות

0622300201 - פרסית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב301
0622300101 - פרסית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב301
2172180001 - תורכית מתחילים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00דן-דוד107/8
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00ווב104
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות
2172283001 - תורכית מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00ווב215
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג002
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תא'14:00–16:00ווב215
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

קורסים לדוקטורנטים

0645003401 - סמינר דוק' (מזה"ת) (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן455

לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית

שנים א' וב' - מסגרת 120

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן449
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן362
**(תרגיל בהיסטורה של אפריקה)
**מבואות נוספים ניתן ללמוד: בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300**

**פרו"ס וסמינר נחשבים לסמינר
0693220101 - גשר מעל הסהרה-ניגריה ועולם האסלאם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן455
ד"ר אירית בקסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמןא362
0621901801 - "בעיניים מערביות" - קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה, 1950-1750. (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן449
**מותנה באישור המרצה
**סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג או באו"פ
**ניתן לראות קורסים נוספים באתר התכנית שבאינטרנט

שיעורי בחירה שנים א'-ג'- מסגרת 124

0693201501 - תולדות יהודי אתיופיה (תאריך בחינה)
ד"ר שרון שלוםסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן449
0693201301 - אתנוגרפיה של הגירה ומסעות (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רויתסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן305
0622230201 - המוסיקה של המזה"ת ואפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן278
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן220
**יכולים להרשם רק מי שלמדו את הקורס מבוא להיסטוריה של
0622202501 - צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן456
0693300101 - בימת אפריקה א' (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
0693300201 - בימת אפריקה ב' (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
**פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
0690230801 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג102
0690330701 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'12:00–16:00רוזנברג107
0690330301 - געז למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג107
0690330801 - אמהרית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג107

שיעורי בחירה עם זיקה לאפריקה שנים א'-ג' מסגרת 124

0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0626235501 - ספרות אפריקנית-אמריקנית African American Literature (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב102
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב102
**הקורס יתקיים בשפה האנגלית
0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
**קורסים נוספים ניתן ללמוד בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח