מלגות

בית הספר מעניק מלגות לתלמידי התואר השלישי מקרנות ומתרומות ולתלמידי התואר השני והשלישי מהכנסות "בימת החוקר".

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח