משך הלימודים

תלמידים ילמדו במשך שני סמסטרים. היקף הלימודים - 28 ש"ס. 

ימי הלימוד הם:

שני 20:00-10:00

רביעי 20:00-16:00

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח