קורסי החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שנה א'

0691101101 - הדרכה בספריית החוג לגיאוגרפיה כולל ספריית המפות (תאריך בחינה)
גב' דורה דרוסקיןסמסטר א'הד'00:00–00:00
** ההדרכה בספרייה תתקיים בכמה מועדים
** ההרשמה למפגשים תעשה דרך אתר הקורס
0691140701 - מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תד'14:00–18:00יד אבנר 120
0691160601 - מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- היבטים של מיפוי וחישה מרחוק (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 115
0691181701 - סטטיסטיקה לגיאוגרפים (תאריך בחינה)
גב מיכל בן נוח טליטמן סמסטר א'שיעורב'10:00–13:00יד אבנר 120
0691181702 - סטטיסטיקה לגיאוגרפים (תאריך בחינה)
מר מנדל לירןסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00יד אבנר 120
0691181703 - סטטיסטיקה לגיאוגרפים (תאריך בחינה)
מר מנדל לירןסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00יד אבנר 120
0691150301 - מבוא לאקלים ובעיות הסובב (תאריך בחינה)
פרופ' עודד פוצטרסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 120
פרופ' עודד פוצטרסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00יד אבנר 120
**יום סיור לשרות המטארולוגי
0691160801 - מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א') - שנה א' (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00יד אבנר 232
0691160802 - מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א') - שנה א' (תאריך בחינה)
מר ניר פולמןסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00יד אבנר 227
0691160803 - מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א') - שנה א' (תאריך בחינה)
מר ניר פולמןסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00יד אבנר 227
** דרישות קדם:
** קורס יסוד בסטטיסטיקה
** מבוא לגיאואינפורמטיקה א'
** התרגיל יינתן אחת לשבועיים לסירוגין
0691150901 - מבוא למדעי כדור הארץ (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 120
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 120
** יומיים סיור לשטח

שנה ב'

שיעורים מתודולוגיים ושיעורי חובה

0691202001 - מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר א'שו"תא'12:00–14:00יד אבנר 115
0691240901 - שיטות מחקר כמותיות (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 115
**דרישת קדם: סטטיסטיקה לגיאוגרפים

התרגול לקורס יתקיים לסירוגין בכיתת המחשבים 227

0691240001 - שיטות מחקר איכותניות (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00יד אבנר 115
0691229201 - גיאוגרפיה של המזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 120

שיעורי יסוד

**דרישות קדם: השלמת מבוא בתחום שיעור היסוד
0691223401 - יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית (תאריך בחינה)
מר ירון בלסלבסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 232
0691211801 - יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00יד אבנר 115
מר אלוני צלילסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00יד אבנר 115
** התרגיל לא נכלל במניין השעות
0691291801 - יסודות החישה מרחוק (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 232
** פעם בשבועיים יינתן השיעור בכיתה 227
** דרישות קדם:
**מבוא לגיאואינפורמטיקה א'
** יסודות כימיה ופיזיקה לגיאוגרפיה פיזית - במקביל
0691226401 - יסודות גיאוגרפיה עירונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה צפריר-ראובןסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 115
0691226501 - יסודות גיאוגרפיה מדינית (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 120
0691238801 - יסודות כימיה ופיזיקה לגיאוגרפיה פיזית (תאריך בחינה)
מר ירון עוגןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 120
0691227701 - יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 232
0691274801 - יסודות שינויי אקלים (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00יד אבנר 115
**דרישת קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

שיעורי בחירה (שנים ב' ו-ג')*

* דרישות קדם: השלמת מבוא בתחום שיעור הבחירה
* ניתן להוסיף קורסי בחירה מרשימת קורסי היסוד

שיעורי בחירה (שנים ב' - ג'): גיאואינפורמטיקה

0691200101 - מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג ) לשנים ב'+ג' (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00יד אבנר 232
0691200102 - מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג ) לשנים ב'+ג' (תאריך בחינה)
מר ניר פולמןסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00יד אבנר 227
0691200103 - מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א') לשנים ב' +ג' (תאריך בחינה)
מר ניר פולמןסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00יד אבנר 227
0691200104 - מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א') לשנים ב' +ג' (תאריך בחינה)
מר ניר פולמןסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00יד אבנר 227
** דרישות קדם:
** קורס יסוד בסטטיסטיקה
** מבוא לגיאואינפורמטיקה א'
** חובה לשנה ב' ומסלול גיאואינפורמטיקה לתואר שני
** בחירה לשנה ג'
** התרגיל יינתן אחת לשבועיים לסירוגין
0691286201 - מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 013
** דרישת קדם: מבוא לגיאואינפורמטיקה א'+ב'
** מוכר לתואר שני
0691200201 - מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב') (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 232
מר ניר פולמןסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00יד אבנר 227
** דרישות קדם:
** מבוא לגיאואינפורמטיקה א'
** מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (0691.2001)
** מוכר לתואר שני
** תנאי קבלה: ציון 85 בקורס מבוא לגיאואינפורמטיקה ב'
0691293501 - חישה מרחוק בסביבה עירונית (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 104
** פעם בחודש יינתן השיעור בכיתה 227
** דרישת קדם: יסודות החישה מרחוק
** מוכר לתואר שני

שיעורי בחירה (שנים ב' - ג'): אקלים, קרקע ומשאבי מים

0691267001 - יסודות המטאורולוגיה הסינופטית (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 115
** דרישת קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
0691287001 - קרקעות ישראל (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115
** דרישת קדם: מבוא למדעי כדור הארץ
** מוכר לתואר שני
0691230001 - אקלים א"י (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 115
** מוכר לתואר שני
0691299301 - מטאורולוגיה יישומית (תאריך בחינה)
ד"ר ברוך זיוסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00יד אבנר 115
** דרישת קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
** מוכר לתואר שני
0691286001 - יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 115
** דרישת קדם מומלצת: קרקעות ישראל
** מוכר לתואר שני
0691291201 - כלים גיאוכימיים במי תהום (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 232
** דרישת קדם:
** מבוא למדעי כדור הארץ
** יסודות ההידרולוגיה
** מוכר לתואר שני

שיעורי בחירה (שנים ב' - ג'): עיר, סביבה ותכנון

0691246001 - אדם, מכונה,מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל הנדלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 232
** מוכר לתואר שני
0691247801 - סוגיות בתכנון תחבורה (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 012
** דרישה מקבילה: יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
0691247701 - גיאוגרפיה רפואית (תאריך בחינה)
פרופ' מיכה הופסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 232
** מוכר לתואר שני
0691225001 - אתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר א'שו"תא'14:00–16:00יד אבנר 115
0691252701 - תכנון עירוני (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00יד אבנר 115
** דרישת קדם: מבוא לסביבת האדם במקביל
** מוכר לתואר שני
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 115
** דרישת קדם: מבוא לסביבת האדם
** דרישת קדם: ג"ג חברתית תרבותית או ג"ג עירונית
** מוכר לתואר שני
0691228901 - אדמה, קרקע וטריטוריה בעידן הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 115
0691210001 - גיאוגרפיה של תעופה (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 115
** דרישת קדם: יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
** מוכר לתואר שני
0691234501 - עיר ופרבר (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה צפריר-ראובןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 115
** דרישת קדם: גיאוגרפיה עירונית
0691244501 - גיאוגרפיה חברתית של העיר (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 104
** דרישת קדם: יסודות הגיאוגרפיה העירונית
** מוכר לתואר שני
0691292901 - גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה (תאריך בחינה)
מר ירון בלסלבסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00יד אבנר 115
** מוכר לתואר שני
0691290201 - גיאוגרפיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 012
** דרישת קדם: מבוא לסביבת האדם
0691211701 - צדק חברתי וסביבתי (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00יד אבנר 104
** כולל שלושה ימי סיור
0691246601 - אקטיביזם, זהות ומרחב (תאריך בחינה)
ד"ר חן משגבסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00יד אבנר 115
** מוכר לתואר שני
0691246101 - בין זמן ומרחב: גיאוגרפיה אנושית של תנועה (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל הנדלסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00יד אבנר 115
** מוכר לתואר שני

שנה ג' - סמינריונים

* דרישת קדם: שיטות מחקר
0691388801 - גיאוגרפיה עירונית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00יד אבנר 012
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00יד אבנר 012
** דרישת קדם: מרחב, מקום, סביבה: מבוא לסביבת האדם
0691356801 - ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00יד אבנר 012
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00יד אבנר 012
** דרישת קדם: יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
** מומלץ לקחת במקביל את הקורס "סוגיות בתכנון תחבורה"
0691362001 - נושאים נבחרים באקלים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00יד אבנר 012
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00יד אבנר 012
** דרישת קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
0691311801 - חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00יד אבנר 012
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00יד אבנר 104
** פעם בשבועיים יתקיים השיעור בכיתה 227
** דרישת קדם: יסודות החישה מרחוק או
** מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות

תואר שני

קורסי חובה

0691433801 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00יד אבנר 120
** אחת לשבועיים
0691433901 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00יד אבנר 120
** אחת לשבועיים
0691469901 - זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 115

גיאואינפורמטיקה

0691424401 - ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'שו"סד'14:00–16:00יד אבנר 012
**השיעור יינתן לסירוגין בחדר 227
** דרישת קדם: מבוא לגיאואינפורמטיקה ב'
0691477201 - קבלת החלטות מרחביות בעזרת GIS (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר א'שו"סב'14:00–16:00יד אבנר 232
** דרישת קדם: מבוא לגיאואינפורמטיקה א' +ב'
** קורס בסטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות
0691443401 - חישה מרחוק למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר א'שו"סג'10:00–12:00יד אבנר 013
** דרישת קדם: יסודות החישה מרחוק
0691443601 - ספקטרוסקופיה של קרקע וצמחיה (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר א'שו"סג'12:00–14:00יד אבנר 013
** פעם בחודש יינתן השיעור בחדר 227
0691449301 - הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות - היבטים תיאורטיים ויישומיים (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר ב'שו"סג'16:00–18:00יד אבנר 232
** דרישת קדם:
** מבוא לגיאואינפורמטיקה א' + ב'
** מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')
0691431201 - חישה מרחוק היפרספקטרלית (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר ב'שו"סג'10:00–14:00יד אבנר 013
** דרישת קדם: חישה מרחוק למתקדמים
0691442801 - ניהול ושימוש בבסיסי מידע לווייני למחקר סביבתי (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'שו"סד'12:00–14:00יד אבנר 115
** דרישת קדם: יסודות החישה מרחוק

אקלים, קרקע, משאבי מים וסביבה

0691443501 - אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי ב'- ההיבט המקומי (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר א'שו"סג'08:00–10:00יד אבנר 115
** דרישת קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
0691462501 - תכנון תואם אקלים וסביבה (תאריך בחינה)
פרופ' עודד פוצטרסמסטר א'שו"סב'18:00–20:00יד אבנר 115
** דרישת קדם: מבוא לאקלים
0691448401 - התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י (תאריך בחינה)
ד"ר צבי רוןסמסטר ב'שו"סב'14:00–16:00יד אבנר 232
0691436201 - סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'שו"סג'12:00–14:00יד אבנר 232
0691438401 - אקלים העיר (תאריך בחינה)
פרופ' עודד פוצטרסמסטר ב'שו"סד'18:00–20:00יד אבנר 115
** דרישת קדם: מבוא לאקלים

סביבה ותכנון עירוני

0691400001 - מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) - שיעור השלמה (תאריך בחינה)
מר ניר פולמןסמסטר א'שו"תב'18:00–20:00יד אבנר 227
** שיעור השלמה למסלול סביבה ותכנון עירוני
** הקורס לא משוקלל לתואר שני
0691485301 - פרויקט יישומי: תכנון עם קהילות (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'פרויקטב'12:00–16:00יד אבנר 104
** דרישת קדם: תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל
0691489901 - ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר א'שו"סד'10:00–12:00יד אבנר 104
** דרישת קדם: תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל
0691426601 - ניידות תחבורה וקיימות (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'שו"סג'12:00–14:00יד אבנר 232
0691423501 - תכנון אזורי ומטרופוליני (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'שו"סד'12:00–14:00יד אבנר 232
** דרישת קדם: תכנון מרחבי או תכנון עירוני
0691436601 - נחלת הכלל (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר א'שו"סג'18:00–20:00יד אבנר 115
0691491901 - גיאופוליטיקה של מים (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"סב'16:00–18:00יד אבנר 115
0691452201 - חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים (תאריך בחינה)
ד"ר בועז ברזיליסמסטר א'שו"סד'18:00–20:00יד אבנר 115
0691451101 - מיומנות בתכנון (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר א'שו"סד'14:00–18:00יד אבנר 104
** דרישות קדם:
** השתתפות בקורס תיאורטי או מעשי בתחום התכנון
** שיטות מחקר איכותניות
0691417701 - תכנון עירוני בעידן של קונפליקטים, אלימות ופשע (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר א'שו"סג'10:00–12:00יד אבנר 104
** דרישת קדם: תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל
0691436001 - התנהגות מרחבית בסביבה עירונית (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר ב'שו"סד'14:00–16:00יד אבנר 012
** דרישת קדם: ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית
0881600501 - אוטופיה כמתודולוגיה חשיבה ותכנון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00יד אבנר 104
0691417501 - סוגיות בקיימות (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל מישורי סמסטר ב'שו"סג'18:00–20:00יד אבנר 104
0691423601 - זהויות, תכנון והעיר הנאו ליברלית (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"סד'14:00–16:00יד אבנר 104
** דרישת קדם: תכנון מרחבי או תכנון עירוני
0691433401 - אפידמיולוגיה סביבתית (תאריך בחינה)
פרופ' מיכה הופסמסטר ב'שו"סד'16:00–18:00יד אבנר 232
0691401101 - תיאוריות בתכנון ועיצוב עירוני (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר ב'שו"סב'16:00–18:00יד אבנר 232
0691486901 - פרוייקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'פרויקטג'16:00–20:00יד אבנר 012
** דרישת קדם: ניידות תחבורה וקיימות
0691433301 - פרויקט יישומי: מסלולים בהתחדשות עירונית (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר ב'פרויקטג'08:00–12:00יד אבנר 104
** דרישת קדם: תכנון עירוני או תכנון מרחבי בישראל

תואר שלישי

0691555901 - סמינר דוקטורנטים: חקר המרחב והסביבה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00יד אבנר 012

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח