כללי

מטרת הלימודים בחוג לפילוסופיה היא להקנות לתלמידים מושגי יסוד, להציג בפניהם שיטות הגות ותחומי עניין פילוסופיים, ולאפשר להם להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בשניים מהתחומים המפורטים בסעיף "מהלך הלימודים", לפי נטיותיהם והתעניינותם.
בהתאם לכך מורכבת מערכת הלימודים של החוג משלוש קבוצות של קורסים (ראו "מהלך הלימודים").

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח