בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לתולדות יהודי אתיופיה   ד"ר שרון שלום   09/02/2017  09:00  26/03/2017  16:00 
בחינת בית   אתנוגרפיה של הגירה ומסעות   ד"ר כהן רוית   מועד א : 02/02/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 07.02.17 עד שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 02/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את הבחינה עד לתאריך 07.03.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   בימת אפריקה א'   ד"ר אירית בק   מועד א : תאריך הגשת העבודה ייקבע ע"י המרצה

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   בימת אפריקה ב'   ד"ר אירית בק   מועד א : תאריך הגשת העבודה ייקבע ע"י המרצה


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח