ראשי המכונים והמרכזים

פרופ' עודד ליפשיץ

המכון לארכיאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר

פרופ' ז'וזה ברונר

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

ד"ר אורי פרויס

המכון להיסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית ע"ש סוורדלין

פרופ' גלילי שחר

מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית

פרופ' רבקה פלדחי

 מכון מינרבה למדעי הרוח
פרופ' דוד אסף

המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין

פרופ' מאיר חזן

המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן

ד"ר אורלי לובין המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר

ד"ר ורה קפלן

המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס

פרופ' מאיר חזן

המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש שלום רוזנפלד

פרופ' שמחה גולדין

המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן

פרופ' מיכאל גלוזמן

המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית ע"ש לאורה שוורץ-קיפ

פרופ' עוזי רבי

מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה

פרופ' מרדכי תמרקין

מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום

 פרופ' ז'וזה ברונר

המכון לחקר תודעה היסטורית ע"ש אוה ומרק ביסן

פרופ' תמר הרציג

המכון ללימודים אירופיים ע"ש מוריס א. קוריאל - היסטוריה, תרבות ויחסים בינלאומיים

ד"ר סקוט אורי

המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בנות זמננו ע"ש סטפן רוט

פרופ' אמל ג'מאל

המכון לדו-קיום יהודי-ערבי ע"ש וולטר ליבך

פרופ' דוד כץ

המכון להיסטוריה של אירופה ותרבותה ע"ש פרד ו' לסינג

פרופ' רענן ריין

המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס. דניאל אברהם

פרופ' מאיר ליטבק

מרכז אליאנס ללימודים איראניים

פרופ' חנה וירט-נשר

המכון ללשון, לספרות ולתרבות היידיש ע"ש משפחת גולדרייך

ד"ר אסף גולדשמידט

מכון קונפוציוס
פרופ' דינה פורת
 
מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו
פרופ' רענן ריין

מכון קאהן להיסטוריה של אגן הים התיכון: קשרים תרבותיים בין יהודים, מוסלמים ונוצרים
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח