פירוט הקורסים לתואר שני

קורסי החוג ללימודי צרפת – תלמידים ממשיכים תואר ראשון ושני

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
0851613701 - קולנוע צרפתי חדש (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מונקסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו209

שיעור בצרפתית

0668253301 - היסטוריה של הגירה בצרפת העכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר יאן סקיולדו זורשרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב101
0668253801 - שיח הבחירות בצרפת ובישראל: סוגיית הזהויות הלאומיות (תאריך בחינה)
מר דוד קלזבסקיסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00ווב301

שיעורי בחירה

סמ' ב'

0668253501 - עולמו של רבלה (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב102
0668259801 - צרפת במאה העשרים: היסטוריה פוליטית ותרבותית ב' (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0668253601 - עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18) (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב001
0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' ** (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד212
0680323901 - הרומן הצרפתי במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
0662323701 - פחד, זעם, רחמים: תפקיד הרגש במשימת השכנוע (תאריך בחינה)
פרופ' רות עמוסיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277

סמינר ב.א החוג להיסטוריה

0621273501 - תרבות הסלונים בצרפת הטרום מודרנית, מאות ה-16 וה-17 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמןא362

תואר שני

מסגרת 620

0621704001 - החלום ההומניסטי ושברו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00ווב401
0680540101 - זרים בתוכנו: על זהות, כפילות ואחרות ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן455

הסמינר הפולמוס מתקיים בצרפתית

0668455001 - הפולמוס בזירה הציבורית : עימותים ואלימות מילולית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות עמוסיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00ווב101
0680517401 - הרומן בגוף ראשון: עיוורונו של נרקיסוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0668423101 - פורום אד"ר (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרג'18:00–20:00ווב103
0722803001 - זאן ז'אק רוסו: בין חינוך, פילוסופיה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'שו"תג'14:00–16:00שרת308
0668253301 - היסטוריה של הגירה בצרפת העכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר יאן סקיולדו זורשרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב101

 פירוט הקורסים לתואר שני

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח