ציון גמר

במסלול הדו-חוגי

ממוצע הציונים בשיעורים

62%

ציון הסמינריון

15%

ציון עבודת הרפראט

8%

מבחן הבקיאות

15%

במסלול החד-חוגי

ממוצע הציונים בשיעורים

50%

ציון ממוצע בשני הסמינריונים

20%

ציון עבודת הרפראט

5%

ציוני הקורסים בחטיבה חיצונית

7%

ציון הסמינריון (עבודת הרפראט) בחטיבה

3%

מבחן הבקיאות

15%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח