קורסי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תשע"ז

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

קורסים שנתיים

0659539701 - סמינר מחקר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ז'וזה ברונרסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן449
0659246801 - לאחר מות האל, שאלת המשמעות במאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'+ב'סמינרה'10:00–12:00דן-דוד211

סמסטר א'

קורסי השלמות

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן361
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0659211801 - ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בתולדות המדעים הפיזיקליים - א' (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

שיעורים וסמינרים

0659246101 - אפלטוניסטים מקיימברידג' של המאה ה- 17 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמןא362
0659620801 - הוכחות מדעיות לקיום עולם חיצון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק בן ישראל סמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן450
0659247301 - פילוסופיה של הביולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00דן-דוד102
1031448301 - מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר א'שיעורא'12:00–15:00נפתלי505
0659246201 - ביולוגיה וחברה: "גזע, לאום וגזענות במאה ה- 20 וה- 21 בעיקר מ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן262
0659304001 - סמינר מתודולוגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ווב301
0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן361
0659111201 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'ק"מב'12:00–14:00רוזנברג107
0659111301 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'ק"מב'14:00–16:00גילמן260
0659828001 - מהמכני לדיגיטלי - שינויים טכנולוגיים, מדעיים וחברתיים מהמאה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרג'10:00–14:00דן-דוד209
0697101101 - Introduction to Western Esotericism (תאריך בחינה)
ד"ר ג'ולי חאג'ססמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן317
0659246401 - כלכלה כפילוסופיה: מבט היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם יורןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג212
0659246501 - גישות חקר לתרבות הדיגיטאלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד209
0659787801 - הסברים במדע, מתמטיקה, ואתיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי ליבוביץסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00ווב401
0659541401 - מרקסיזם- קריאה בטקסטים נבחרים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659111401 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'ק"מד'14:00–16:00
0659246701 - עולם סגור-יקום אינסופי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659111901 - קריאה בטקסטים קלאסיים: מורה הנבוכים ותרגומיו בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'ק"מה'10:00–12:00
0659212001 - The Theatre of Knowledge. Literature and Science (תאריך הגשת עבודה)
Prof Andreas Kilcherסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמן450
** שישה מפגשים החל מה- Dec 22
0659212101 - הספר: היסטוריה ותרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תמר משמרסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0659919101 - Images of Early Modern Science (תאריך הגשת עבודה)
Prof Matteo Vallerianiסמסטר א'סמינרו'09:00–13:00גילמן449
** שישה מפגשים Dec 16 - Nov 4

סמסטר ב'

קורסי השלמות

0659624701 - מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
0659211901 - ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בהתפתחות המדעים הפיזיקליים ב' (הש (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר נועם יורןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן456

שיעורים וסמינרים

0659243901 - הפילוסופיה של הסייבר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק בן ישראל סמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן362
0659212201 - אבולוציה תרבותית, קוגניציה ואפקט בולדווין (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן260
0659111501 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'ק"מב'10:00–12:00דן-דוד210
0659111601 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'ק"מב'10:00–12:00ווב301
0659211901 - ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בהתפתחות המדעים הפיזיקליים ב' (הש (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0659220401 - מודלים וסימולציות בפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן262
0659787901 - אנרכיזם אפיסטמולוגי: אנטי-תיאוריה במדע ובאתיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי ליבוביץסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00דן-דוד212
0659212401 - המטפיזיקה של אבן סינא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג212
0659909601 - מחלוקות: פילוסופיה, תאולוגיה, וזהות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317
0659212601 - מושגים מדעיים ומושגים אחרים (תאריך בחינה)
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג103
0659212701 - אור וראיה באמנות ובמדע: לחשוב מחוץ לקופסא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עדו יעבץ
ד"ר חיים דעואל לוסקי
סמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג107
0697111301 - Secret Religion: Nineteenth-Century Spiritualism and Occulti (תאריך בחינה)
ד"ר ג'ולי חאג'ססמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן362
0659212801 - עיון תיאורטי בסוציולוגיית האמנות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659212901 - המשבר של המערב מאז 9/11 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0659111701 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'ק"מד'14:00–16:00
0659213001 - Treating Trauma: Practices, Concepts and Contexts of Therapi (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ז'וזה ברונר
Prof Allan Young
סמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
** שישה מפגשים החל מה - Apr 19
0659247201 - סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן260
0659212301 - ארכיון ועדות בעידן העכשווי-שאלות על התיעוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רותי גינסבורגסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן261
0659213101 - מקס הורקהיימר-ליקוי המאורות של התבונה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659281001 - פיזיקה, תעשיה ומדינה במחצית הראשונה של המאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0659213301 - הדקדוק הנורמטיבי: בין שיח, פרשנות וביקורת (תאריך בחינה)
ד"ר נווה פרומרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן304
0659919201 - Science and Religion. The historiography of an institutional (תאריך הגשת עבודה)
Prof Jaume Navarroסמסטר ב'סמינרו'09:00–13:00גילמן497
**שבעה מפגשים החל מה- Apr 21

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח