בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים   גב' הדס יברכיהו   05/02/2017  09:00  02/03/2017  09:00 
בחינה   ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני   פרופ' מירה אריאל   08/02/2017  09:00  06/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לבלשנות   דר' איה מלצר-אשר   09/02/2017  09:00  07/03/2017  09:00 
בחינה   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   דר' איה מלצר-אשר   12/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   פונטיקה   ד"ר אוון גרי כהן   21/02/2017  09:00  19/03/2017  16:00 
בחינה   תחביר מתחילים   פרופ' טל סילוני   23/02/2017  13:00  26/03/2017  16:00 
בחינת בית   תחביר בן זמננו   פרופ' ג'וליה הורבט   מועד א : 02/02/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למזכירות החוג עד 9.2.17 עד השעה 13:00

מועד ב : 09/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למזכירות החוג עד 16.3.17 עד השעה 13:00

עבודה   פונולוגיה מתקדמים   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להגיש למרצה במייל עד 23.2.17

עבודה   פונולוגיה ניסויית   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להגיש למרצה במייל עד 23.2.17

בחינת ביניים   מבוא לבלשנות   דר' איה מלצר-אשר   12/12/2016  14:00  06/01/2017  09:00 
בחינת ביניים   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   דר' איה מלצר-אשר   18/12/2016  08:00  06/01/2017  09:00 
בחינת ביניים   סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים   גב' הדס יברכיהו   22/12/2016  08:00  13/01/2017  09:00 
בחינת ביניים   תחביר מתחילים   פרופ' טל סילוני   29/12/2016  12:00  20/01/2017  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות   ד"ר עינת שיטרית   28/06/2017  16:00  14/07/2017  09:00 
בחינה   דו-לשוניות: התפתחות, ידע ושימוש   ד"ר אירנה בוטוויניק   04/07/2017  09:00  27/07/2017  09:00 
בחינה   יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   06/07/2017  13:00  02/08/2017  09:00 
בחינה   נוירובלשנות: שפה ומוח   ד"ר עינת שיטרית   07/07/2017  09:00  31/07/2017  09:00 
בחינה   רכישת שפה במודל הגנרטיבי   ד"ר אירנה בוטוויניק   10/07/2017  09:00  04/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא לסמנטיקה   ד"ר נירית קדמון   12/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 
בחינה   קריאה אקדמית   גב' הדס זיידנברג   16/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
בחינה   קריאה אקדמית   גב' שיא ברבי   16/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
בחינה   פונולוגיה מתחילים   ד"ר אוון גרי כהן   19/07/2017  09:00  14/08/2017  09:00 
בחינה   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   פרופ' טל סילוני   23/07/2017  09:00  21/08/2017  09:00 
בחינה   פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים   דר' איה מלצר-אשר   25/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
בחינת בית   סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים   דר' איה מלצר-אשר   מועד א : 20/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 27.7.17 בשעה 13:00.

מועד ב : 27/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד 3.9.17 בשעה 13:00.

עבודה   פונטיקה אקוסטית   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להגיש למרצה במייל עד 27.7.17

בחינת ביניים   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   פרופ' טל סילוני   27/04/2017  12:00  19/05/2017  09:00 
בחינת ביניים   יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   17/05/2017  10:00  02/06/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח