כללי

בית הספר להיסטוריה הוא המרכז ללימוד ולמחקר בתחומי ההיסטוריה והתרבות במערב (אירופה והאמריקות), במזרח התיכון ובאפריקה ובמזרח אסיה. ביה"ס מאגד בתוכו שלושה חוגים (החוג להיסטוריה כללית, החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה והחוג ללימודי מזרח אסיה) ומספר מכונים ומרכזי מחקר. לבית הספר להיסטוריה משתייכים חוקרים מרכזיים בארץ שלהם מוניטין בארץ ובעולם ומספר רב של תלמידים לתארים מתקדמים. ביה"ס הוא מקום של סקרנות אינטלקטואלית, פתיחות ושותפות בין מורים ותלמידים.

פרטים נוספים וכן לוח אירועים המתעדכן באורח שוטף, ניתן למצוא באתר בית הספר:

http://www.tau.ac.il/humanities/history-school

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח