פירוט הקורסים

קורסי תכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שיעורי תכנית המצטיינים

שיעורי ליבה

שיעורים ייחודיים למצטיינים- חובה (מסגרת 222)

0662520001 - קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים (תאריך בחינה)
ד"ר שאול סתרסמסטר א'ק"מג'10:00–12:00גילמןא317
0662512001 - כתיבה יוצרת (תאריך בחינה)
מר סמי ברדוגוסמסטר ב'סדנהה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

שיעורים ייחודיים למצטיינים - חובה לשנה ג' (מסגרת 222)

0662530201 - אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי (תאריך בחינה)
גב' היימן מיכלסמסטר א'סדנהא'12:00–14:00גילמן262
0662530001 - הערות שוליים: קריאות אינטרטקסטואליות א' (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'סדנהא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0662530101 - רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב (תאריך בחינה)
ד''ר שרון אביטלסמסטר ב'סדנהא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

קורסי מאגר לתכנית המצטיינים (מסגרת 333)

מהפקולטה למדעי הרוח

מהחוג לארכיאולוגיה

0671100101 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
**או
0671100102 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן220

מבחוג לבלשנות

0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001

מהחוג לגיאוגרפיה

0691140701 - מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תד'14:00–18:00יד אבנר 120

מהחוג להיסטוריה כללית

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן362
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר עפרי אילניסמסטר א'שו"תד'14:00–18:00גילמן262
0621169003 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תה'14:00–18:00גילמן307
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מהחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה

0622100201 - מבוא לתולדות הערבים והאסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מהחוג להיסטוריה של עם ישראל

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'תרגילג'10:00–14:00רוזנברג104

מהמכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

מהחוג ללימודי התרבות העברית

0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0690161301 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים** (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
0690161501 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0690161601 - מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב') (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

מהחוג ללימודי מזרח אסיה

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
**או
0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
**או
0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

מהחוג ללימודים קלאסיים

0672110201 - מבוא לספרות היוונית הקלאסית (תאריך בחינה)
מר אייל ניסניסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן282

מהחוג לספרות

0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

מהחוג לפילוסופיה

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103701 - מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618105901 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מהתכנית ללימודי צרפת

0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' ** (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד212

מהתכנית ללימודי נשים ומגדר

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00ווב001

מהמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעי והרעיונות

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר נועם יורןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן456

מהפקולטה לאמנויות

מאדריכלות

0881350301 - תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' בר-אור אמנוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00קיקואין01

מהתכנית הרב-תחומית באמנויות

0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158901 - האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס (תאריך בחינה)
ד"ר שטרן אפרתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00מכסיקוא206
0861110601 - תיאטרון ומחול כשפה בימתית (תאריך בחינה)
ד"ר מלכא ליאורהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקוא206
0861110701 - מבוא לשפת הקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט

מהחוג לקולנוע

0851652401 - מבוא לתיאוריות קולנועיות (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851652701 - תרגיל בתיאוריות קולנועיות (תאריך בחינה)
מר רוזנבוים אביעדסמסטר א'תרגילא'18:00–20:00מכסיקו211

מביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה

0845200101 - תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' גרובר פרידלנדר מיכלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ביה"ס למוזיקהמ014

מהחוג לתולדות האמנות

0821150901 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שוסטרמן רבקהסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00קיקואין01
0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861159001 - האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר שטרן אפרתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00מכסיקוא206
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח