בחינות

AspMaker2010s

 1. כללי

  • סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו.
   הציון הקובע הוא הציון במועד האחרון.
   מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.

  • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט .

  • מועדי הבחינות והעבודות של קורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה (0618) מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

  • לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות. לא ניתן לשפר ציון בעבודה באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס.

  • לא יתקבלו עבודות סמינר או קורס לאחר המועד שנקבע להגשתן על ידי מזכירות החוג או המזכירות האקדמית.

 2. בחינות הבית יתפרסמו במועדן באתר הקורס או יועברו בדוא"ל לתלמידים הרשומים. את בחינות הבית יש להגיש למזכירות החוג. דין בחינת בית כדין בחינה רגילה.

 3. מועדי הגשת עבודות סיום
  עבודות סיום מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 22/03/2017 בשעה 13:00.
  עבודות סיום מסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 20/08/2017 בשעה 13:00.

 4. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים
  עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 14/05/2017 בשעה 13:00.
  עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 01/10/2017 בשעה 13:00.

 5. מועדי מבחן הבקיאות
  מבחן הבקיאות מועד חורף: 20/01/2017 בשעה 9:00.
  מבחן הבקיאות מועד קיץ: 11/09/2017 בשעה 9:00.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   פרופ' אלי דרזנר   30/01/2017  13:30  28/02/2017  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר אורנה הררי   02/02/2017  09:00  02/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של המדע   ד"ר אורי בלקינד   05/02/2017  13:00  05/03/2017  09:00 
בחינה   לוגיקה - שיעור המשך   ד"ר עפרה רכטר   08/02/2017  09:00  10/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא ללוגיקה   ד"ר דנה ריזנפלד   08/02/2017  13:00  10/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה סינית   פרופ' גליה פת-שמיר   10/02/2017  09:00  08/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה פוליטית   ד"ר אסף שרון   12/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך   פרופ' עובדיה עזרא   12/02/2017  13:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   אסתטיקה - שיעור המשך   פרופ' אלי פרידלנדר   14/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   קריאה מודרכת דקארט   גב' בילי ארן ,גב' הדר אליקים ,גב' רוני קדם קלובסקי ,מר אורן לבנה   16/02/2017  09:00  19/03/2017  16:00 
בחינה   מבוא לתורת המוסר   פרופ' עובדיה עזרא   19/02/2017  13:00  26/03/2017  16:00 
בחינה   תורת המוסר - שיעור המשך   פרופ' אלי פרידלנדר   19/02/2017  09:00  26/03/2017  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר עילית פרבר   21/02/2017  13:00  07/04/2017  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   21/02/2017  09:00  06/04/2017  09:00 
בחינה   מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה   ד"ר ירון סנדרוביץ   23/02/2017  09:00  02/04/2017  16:00 
בחינה   תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך   פרופ' רות ויינטראוב   23/02/2017  09:00  02/04/2017  16:00 
בחינת בית   שיעור יסוד - פילוסופיה יוונית אחרי אריסטו   ד"ר אורנה הררי   מועד א : 30/01/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 6/02/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 28/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 7/03/2017 בשעה 13:00.

בחינת בית   שיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט   ד"ר ירון סנדרוביץ   מועד א : 07/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 14/02/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 13/03/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 20/03/2017 בשעה 13:00.

בחינת בית   פילוסופיה הודית - שיעור המשך   ד"ר רועי צהר   מועד א : 12/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 19/02/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 26/03/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 2/04/2017 בשעה 13:00.

בחינת בית   שיעור יסוד - סוגיות במחשבה פוליטית עכשווית   ד"ר אסף שרון   מועד א : 20/02/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 27/02/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 28/03/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 4/04/2017 בשעה 13:00.

עבודה   היסטוריה פילוסופית של ההרמוניה במערב   מר יואב ביירך   מועד א : הגשה עד 22/3/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   ניאו-הינדואיזם בעידן הגלובאלי: דת, חברה, מוסר   מר גור ליבנה   מועד א : הגשה עד 22/3/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיה של הדת - שיעור המשך   ד"ר נחמה ורבין   מועד א : הגשה עד 22/3/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פילוסופיית האמנות של מרטין היידגר   מר פיוטר שמוגליאקוב   מועד א : הגשה עד 22/3/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   שיעור יסוד - סימבולים - שפה, חישוב מחשבה   פרופ' אלי דרזנר   מועד א : הגשה עד 22/3/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   דיון בבעיות אקטואליות   פרופ' עובדיה עזרא   14/05/2017  09:00     

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   שיעור יסוד - פילוסופיה דרך פרדוקסים   פרופ' רות ויינטראוב   02/07/2017  13:30  30/07/2017  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה הודית   פרופ' דני רוה   05/07/2017  09:00  02/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של השפה   ד"ר ענת מטר   07/07/2017  09:00  04/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של הדת   ד"ר נחמה ורבין   09/07/2017  09:00  06/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא ללוגיקה פילוסופית**   ד"ר רן לנצט   11/07/2017  09:00  08/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   13/07/2017  09:00  10/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר ענת מטר   14/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא לאסתטיקה   פרופ' רות רונן   16/07/2017  09:00  13/08/2017  09:00 
בחינה   אמת   ד"ר עפרה רכטר   18/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר שרון וייסר   20/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
בחינה   שיעור יסוד - פילוסופיה של הנפש   ד"ר יאיר לוי   23/07/2017  09:00  20/08/2017  09:00 
בחינה   קריאה מודרכת דקארט   מר יהונתן חובה ,גב' דפנה מרק ,גב' רון נויברגר ,מר ארנון רוזנטל   25/07/2017  09:00  21/08/2017  09:00 
בחינת בית   מושגי יסוד בפנומנולוגיה ההוסרליאנית   גב' פנינה זייץ   מועד א : 04/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 11/07/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 13/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 20/08/2017 בשעה 13:00.

בחינת בית   מושג הנפש בתקופתנו (ב'): קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו   גב' ורד בכר   מועד א : 11/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 18/07/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 15/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/08/2017 בשעה 13:00.

בחינת בית   שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה   פרופ' רות רונן   מועד א : 12/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 19/07/2017 בשעה 13:00.

מועד ב : 16/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 23/08/2017 בשעה 13:00.

עבודה   "אלף מישורים" לדלז וגואטרי - קריאה בהצעה לחידוש הפילוסופיה   מר אדם אבולעפיה   מועד א : הגשה עד 20/8/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   "העין את עצמה אינה רואה" שיקספיר והפילוסופים   מר עמרי הדר   מועד א : הגשה עד 20/8/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   The Aesthetics of Music   ד"ר אלוירה די בונה   מועד א : הגשה עד 20/8/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   Topics in the metaphysics of time and modality   ד"ר אולה סולומיאק   מועד א : הגשה עד 20/8/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   דרך ומימוש**   פרופ' גליה פת-שמיר   מועד א : הגשה עד 20/8/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   נונסנס (אצל אפלטון, קאנט, קירקגור וויטגנשטיין)   מר יהונתן וורטהיים   מועד א : הגשה עד 20/8/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   שיעור יסוד - הנאורות והנאורות-שכנגד   ד"ר עילית פרבר   מועד א : הגשה עד 20/8/2017 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח