כללי

מטרת הלימודים בחוג היא להקנות ידיעה עיונית ושימושית בשפה הערבית הספרותית הקלאסית והמודרנית, תוך הכרת התרבות הערבית והאסלאמית, ורכישת יכולת עצמאית בניתוח וביקורת של טקסטים ספרותיים, דקדוקיים, דתיים-היסטוריוגרפיים ופילוסופיים. 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח