מבנה ההקבצים הבין-תחומיים

הקדמה
הקבץ "אופקים" בלימודי היהדות כתרבות
הקבץ לימודי הסייבר
הקבץ תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית
הקבץ קוגניציה ויצירה תרבותית
הקבץ אירופה המודרנית - מערב ומרכז אירופה- לתלמידים ממשיכים בהקבץ בלבד
הקבץ אירופה המודרנית - רוסיה ומזרח אירופה - לתלמידים ממשיכים בהקבץ בלבד
הקבץ היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
הקבץ לימודי שואה וג'נוסייד
הקבץ לימודי דתות
הקבץ לימודי ישראל
הקבץ לימודי נשים ומגדר
הקבץ לימודי סביבה
הקבץ לימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית – לתלמידים ממשיכים בהקבץ בלבד
הקבץ לימודים אמריקניים
הקבץ לתולדות המאה העשרים- לתלמידים ממשיכים בהקבץ בלבד
הקבץ תרבות הילד והנוער
הקבץ מדעי החברה
הקבץ מיתוס מיתולוגיות ואגדות
הקבץ ניהול ומחשבה כלכלית
הקבץ תרבות זמננו: מודרנה - פוסטמודרנה
הקבץ פוסט-מודרניזם - לתלמידים ממשיכים בהקבץ בלבד
הקבץ פסיכולוגיה ופסיכואנליזה בראי מדעי-הרוח
הקבץ צדק חברתי
הקבץ רטוריקה – אמנות הדיבור, הנאום והשכנוע
הקבץ תרבות צרפת
הקבץ תרגום
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח