חוגי הלימוד בפקולטה

הלימודים בפקולטה למדעי הרוח מתקיימים במסגרת חוגי לימוד. כל חוג/תכנית הוא יחידת לימוד עצמאית ובראשה עומד ראש חוג/תכנית. לימודי התואר הראשון מתנהלים בשני מסלולים: מסלול דו-חוגי ומסלול חד-חוגי או מורחב.

חוגי הלימוד בפקולטה

החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים[1]

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום [2]

החוג לבלשנות[1]

החוג לגאוגרפיה ולסביבת האדם[1]

החוג להיסטוריה כללית[1]

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה[2]

לימודי אפריקה בתכנית הבין אוניברסיטאית

החוג להיסטוריה של עם ישראל[1]  (תולדות עם ישראל  וארץ ישראל)

החוג ללימודי התרבות העברית [2]

  • הלשון העברית
  • בלשנות שמית
  • מקרא
  • פילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה
  • תלמוד

החוג ללימודי מזרח אסיה[1]

החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא (המגמות: רומית, יוונית, תרבות קלאסית) [2]

החוג לספרות [1] 

  • המגמה לספרות עברית וספרות כללית 
  • התכנית לכתיבה יוצרת 
  • התכנית לתרגום ספרות 

החוג לפילוסופיה[1]

החוג ללימודי הערבית והאסלאם[2]

התכנית לתרבות צרפת

החוג ללימודי צרפת – תלמידים ממשיכים תואר ראשון ושני

 התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

 תכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

 

 

 

בחוג זה יש מסלול חד-חוגי החל בשנה ב'. המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים בלבד שסיימו את לימודי שנה א' במלואם בשני חוגים (מותנה באישור ועדת ההוראה החוגית).

2  בחוג מגמות . ניתן להירשם למתכונת לימודים מורחבת החל משנה א'. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח