אופני ההוראה

עיקר ההוראה בפקולטה נעשה באמצעות קורסים באחד מאופני הוראה אלה: שיעור, תרגיל, פרוסמינריון או סמינריון. רוב קורסי הלימוד נמשכים סמסטר אחד.

קורס סמסטריאלי - קורס הנמשך סמסטר אחד.

קורס שנתי - קורס הנמשך שני סמסטרים.

שעה סמסטריאלית - שעה בשבוע במשך סמסטר אחד.

שעה שנתית - שעה בשבוע במשך שני סמסטרים. שעה שנתית שקולה לשתי שעות סמסטריאליות.

מפתח קיצורים:

אופני הוראה:

ה"א           -   הדרכה אישית

מ'               -   מעבדה

ס'               -   סמינריון

סדנה

פרו"ס       -   פרוסמינריון

ק"מ           -   קריאה מודרכת

ש'               -   שיעור

שו"ת         -   שיעור ותרגיל

ת'               -   תרגיל

ת"נ            -   תרגיל נושאי

שיעור:

קורס הבא להקנות מושגי יסוד ותמונה מקיפה לגבי נושא, בעיה או תקופה. השיעורים מבוססים בדרך כלל על הרצאה פרונטלית. הבנת חומר הלימוד מותנית גם בקריאת החומר הביבליוגרפי של השיעור.  

תרגיל:

התרגילים צמודים בדרך כלל לשיעורים. מטרתם לאפשר דיונים מפורטים בכיתה על סמך עיון במקורות ולהקנות מיומנות בשימוש בכלי עזר.

פרוסמינריונים וסמינריונים:

קורסים מתקדמים העוסקים בעיקר בניתוח ממצאים, בבעיות או בסיכומים, תוך כדי עיון בחומר מחקר.

בקורסים אלו מושם דגש על עבודה עצמית, המתבטאת בהגשת עבודה סמינריונית בסיום הקורס. עבודות סמינריוניות יש להגיש על פי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח