בחינות

AspMaker2010s

 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
  יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
 • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
 • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת העבודות של קורסים מחוגים אחרים (שאינם מתחילים בקידומת 0621), מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • מועדי ג' יינתנו בהתאם לנוהלי האוניברסיטה (מילואים , לידה).
 • בעת בניית תכנית הלימודים והרישום לקורסים, יש לקחת בחשבון גם את מועדי הבחינות.
 • לא יאושר מועד מיוחד בשל התנגשויות בין בחינות.
 • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 01/10/2017
 • מועד האחרון להגשת עבודות רפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 2.4.2017
 • מועד האחרון להגשת עבודות רפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 3.9.2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמה הקרה   פרופ' אייל נווה   30/01/2017  13:00  08/03/2017  13:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   פרופ' סילבי הוניגמן   01/02/2017  09:00  26/02/2017  09:00 
בחינה   תולדות הנצרות מראשיתה ועד קאלוין   פרופ' אביעד קליינברג   02/02/2017  09:00  03/03/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   פרופ' דוד כ"ץ   05/02/2017  09:00  01/03/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל ,פרופ' מיכאל זכים   07/02/2017  09:00  10/03/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19   ד"ר ורה קפלן ,פרופ' איריס רחמימוב   10/02/2017  09:00  05/03/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר מיכל שפירא ,ד"ר עפרי אילני   12/02/2017  09:00  19/03/2017  16:00 
בחינה   העולם היווני בתקופה הקלסית   פרופ' עירד מלכין   14/02/2017  13:00  02/04/2017  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   פרופ' סילבי הוניגמן   16/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   ד"ר נעמה כהן-הנגבי   19/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר אורי פרויס   21/02/2017  09:00  07/04/2017  09:00 
בחינה   המאה ה-19 הארוכה   פרופ' איריס רחמימוב   23/02/2017  09:00  26/03/2017  16:00 
עבודה   העשייה ההיסטורית לסוגיה   פרופ' יוסף מאלי   מועד א : 26/01/2017 בשעה : 12:00 ; הגשה עד 1.2.17 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   רפובליקת ויימאר   ד"ר אמיר טייכר   02/07/2017  13:30  06/08/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   גב' שרית שטרן   04/07/2017  09:00  28/07/2017  09:00 
בחינה   מלחמת האזרחים ביוון ורומא   פרופ' יונתן פרייס   05/07/2017  13:00  04/08/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר שגיא שפר ,ד"ר אמיר טייכר   07/07/2017  09:00  30/07/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20   פרופ' יגאל חלפין   07/07/2017  09:00  30/07/2017  09:00 
בחינה   להיות מודרנים: חיים, תרבות ופוליטיקה   פרופ' בלהה מלמן   09/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-19   ד"ר ורה קפלן   11/07/2017  09:00  02/08/2017  09:00 
בחינה   אמריקה הלטינית במאה ה-19   ד"ר אורי פרויס   12/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   ד"ר נעמה כהן-הנגבי ,פרופ' אביעד קליינברג   14/07/2017  09:00  08/08/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   פרופ' תמר הרציג   16/07/2017  09:00  13/08/2017  09:00 
בחינה   תולדות הנצרות 1350 - 2017   פרופ' דוד כ"ץ   17/07/2017  13:00  17/08/2017  09:00 
בחינה   היסטוריה עולמית קטנה, 1800-1300   ד"ר עודד רבינוביץ ,פרופ' גדי אלגזי   19/07/2017  09:00  20/08/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   פרופ' מיכאל זכים   21/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   פרופ' סילבי הוניגמן   23/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר חררדו לייבנר   25/07/2017  09:00  21/08/2017  09:00 
בחינת בית   תולדות הגוף המודרני   פרופ' מיכאל זכים   מועד א : 29/06/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 6/7/17 בשעה 13:00 במייל למרצה.

מועד ב : 30/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 6/8/17 בשעה 13:00 במייל למרצה.


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח