הנחיות לבניית תכנית הלימודים

  •  יועץ החוג ומוריו עומדים לרשות הסטודנטים כדי לייעץ בבניית תכנית הלימודים. עצות טובות אפשר לקבל במזכירות החוג. היעזרו בשירותינו!
  •  אנו ממליצים ללמוד 10–12 ש"ס בכל סמסטר. עומס העבודה השוטפת בשו"תים ובסמינריונים – עבודה בספרייה, הכנה משיעור לשיעור – אינו מאפשר כרגיל להשתתף ביותר משני שו"תים או שני סמינריונים בסמסטר.
  •  שימו לב: לימודי השפות הזרות אורכים שנתיים: קורס שנתי ברמת מתחילים וקורס שנתי ברמת מתקדמים, שבסופו בחינת הפטור. על כן, אנו ממליצים  להתחיל את לימודי השפה הזרה בה בחרתם בשנת הלימודים הראשונה - ולכל המאוחר בתחילת שנת הלימודים השנייה.
  •  לא ניתן ללמוד שני שו"תים, שו"ת ושיעור מבוא, או שני סמינריונים בהנחיית אותו מרצה.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח