הקבץ תרבות צרפת

(מסגרת 368)

אחראית: פרופ' נדין קופרטי צור

הקבץ תרבות צרפת מציע מכלול אינטרדיסציפלינרי של קורסים בתחומי דעת שונים סביב צרפת ומדינות דוברות צרפתית בעולם וכוללים את מדעי התרבות, ספרות, שפה והיסטוריה. לתרבות הצרפתית שמור מעמד מרכזי וחשוב בין תרבויות אירופה, המזרח התיכון, ישראל והעם היהודי. רבים מעקרונותיה אשר גובשו לאורך ההיסטוריה תרמו ועודם תורמים לעיצובם של משטרים דמוקרטיים ותרבויות בעולם כולו. בהיסטוריה של התרבות, המדעים והרעיונות, נודעה התרבות הצרפתית כקובעת סדר יום וכמקור השראה. השיעורים מוקדשים לסמליה הבולטים של התרבות דוברת הצרפתית: הספרות והשפה הצרפתית, הפילוסופיה, הקולנוע והאמנות, לצד דיון בהתפתחותה החברתית והפוליטית.

שיעורי המבואות בשנה הראשונה מעניקים לסטודנטים מושגי יסוד והבנת התהליכים שעיצבו את תרבות צרפת לאורך ההיסטוריה. הם מציגים את הקאנון הספרותי על יצירותיו השונות, את צרפת העכשווית ואת הוגי הדעות והיוצרים המרכזיים, לצד אסכולות הפרשנות הקלאסיות והזרמים הביקורתיים העדכניים ביותר.

שיעורי הבחירה בשנים המתקדמות חושפים את הסטודנטים לסוגיות המרכזיות המעסיקות את המחקר המדעי כיום ביחס ללימודים צרפתיים ופרנקופוניים: התפתחות השפה הצרפתית והתפשטותה בעולם, סוגיות בהיסטוריה של צרפת, פוליטיקה וחברה בצרפת העכשווית, תקשורת, קולנוע ותיאטרון, ספרות ואמנות, תרבות פופולארית ועוד. בנוסף להעמקת הידע, מעניקים שיעורי אלה כלים מתודולוגיים ושיטות מחקר לניתוח ביקורתי של התרבות הצרפתית.

לבסוף מוצעים סמינרים המאפשרים לסטודנטים בשנה ג' להעמיק וליישם באופן מקורי ועצמאי את השיטות השונות למחקר התרבות שנלמדו במהלך הלימודים, ביחס נושא ספציפי, בהנחיית המרצה.

ניתן לבחור ממסלול עם לימודי שפה / מסלול בעברית בלבד:

ההקבץ בעברית בלבד

הקבץ שאינו כולל סמינריון:

שיעורי חובה

4 ש"ס 

שיעורי ליבה

4 ש"ס

שיעורי בחירה מהמבחר המוצע

8 ש"ס

 סה"כ

16 ש"ס


הקבץ הכולל סמינריון או רפראט:

סמינריון/רפראט מהמבחר המוצע

4/2 ש"ס *

 סה"כ

20 ש"ס

* אם הסמינריון הנבחר הוא בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים את מכסת השעות של ההקבץ בשיעור בחירה נוסף של 2 ש"ס.

הקבץ הכולל לימודי שפה

שיעורי חובה

4 ש"ס 

שיעורי ליבה

4 ש"ס

לימודי שפה

8 ש"ס(16 ש"ס מתוכן ניתן להכיר

ב- 8 ש"ס בלבד מרמת מתקדמים ב')

 סה"כ

16 ש"ס


הקבץ הכולל סמינריון או רפראט:

סמינריון/רפראט מהמבחר המוצע

4/2 ש"ס *

 סה"כ

20 ש"ס

* אם הסמינריון הנבחר הוא בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים את מכסת השעות של ההקבץ בשיעור בחירה נוסף של 2 ש"ס.

לקורסים לחצו כאן.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח