קורסי התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

לימודי התאר הראשון

קורס מבואי ללימודי מדעי הרוח חובה בשנה א' (מסגרת 666)

0662101101 - מבוא למחשבה הומאנית (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

לחליפין - ניתן לבחור באחד מתרגילי "כתיבה אקדמית"

תלמידים ממשיכים המחוייבים במיומנות למידה צריכים

לבחור רק מתרגילים אלה

0662101001 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמןא361
0662101002 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00גילמן262
0662101004 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662101003 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון גבעסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00גילמן304

שיעורי בחירה

מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בידיעון בפרק מיוחד

קורסי החוגים מפורסמים בחוגים הרלוונטיים

מבנה ההקבצים הבין-תחומיים והקורסים מופיעים בנפרד מופיעים ב

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/16-17/groups/general/in

0662101001 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמןא361
0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662196201 - תרבות וקוגניציה (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
0662212101 - הולדת הפילוסופיה של פריז: פוקו, דלז ודרידה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326
0662118701 - ספרות רוסית מאה-19 חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן279
0662223701 - מבוא לתיאוריות של מיתוסים** (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
** זהה לקורס מבוא למיתולוגיה וסגור בפני מי שלמדו אותו בעבר
0662110301 - הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות (תאריך בחינה)
ד"ר גדי אלוןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0662141901 - חסרי-אונים כנגד כח מוחלט: ספרות הדיכוי בספרד ובארגנטינה (תאריך בחינה)
גב' פלורינדה גולדברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן307
0662209501 - ילדים בעידן של כלכלה גלובלית (תאריך בחינה)
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00
0662101101 - מבוא למחשבה הומאנית (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662103901 - חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0662209801 - מיתוס, אגדה וזיכרון: בתרבות היהודית ובמבט השוואתי (תאריך בחינה)
פרופ' עלי יסיףסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0662133101 - המיניות בפסיכואנליזה-מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד וממ (תאריך בחינה)
ד"ר יוסף טריאסטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן326
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0662117701 - תרבות האצולה הרוסית בתחילת המאה ה- 19 (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג106
0662223301 - מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662209601 - מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית (תאריך בחינה)
ד"ר שלומית גדותסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן220
0662212201 - נגד גלובליזציה - השמאל והתנועות החברתיות באמריקה הלטינית (19 (תאריך בחינה)
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן281
0662209001 - מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה ראובןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282

סמינריונים

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה בהקבץ

0662323101 - להרוג את המוזות: מבט פסיכואנליטי ב(חוסר) מקוריות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גד בן שפרסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00דן-דוד211
0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0662323601 - מדע פופולארי לנוער: מקרה ז'ול ורן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת-קדם: קורס מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בידיעון בפרק מיוחד

קורסי החוגים מפורסמים בחוגים הרלוונטיים

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/16-17/ba/yedion91

מבנה ההקבצים הבין-תחומיים והקורסים מופיעים בנפרד מופיעים ב

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/16-17/groups/general/in

0662141801 - החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0662209301 - מבית לאומי לבית פרטי: לאומיות ואינדווידואליזם בספרות ילדים ו (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן362
0662209201 - התנ"ך לילדים (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662124801 - יחסים בין-אישיים בקבוצה (תאריך בחינה)
מר יואב לוריאסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00גילמן317
0662101002 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר ב'תרגילא'14:00–16:00גילמן262
0662104101 - ממשיכי דרכו של פרויד: קריאה בטקסטים מרכזיים (תאריך בחינה)
מר רענן שנירסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן278
0662101004 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662209901 - ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662222801 - העיתונות החרדית והמודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל חרוביסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0662209401 - מיתוסים בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0662118801 - ספרות רוסית מאה-19 חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן279
0662115101 - ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים (תאריך בחינה)
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662323701 - פחד, זעם, רחמים: תפקיד הרגש במשימת השכנוע (תאריך בחינה)
פרופ' רות עמוסיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0662212501 - רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662209701 - דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0662212901 - האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0662129201 - רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0662212301 - הספה והחוץ: השפעות היסטוריות על הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן326
0662103801 - שכול וטראומה באמנות (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0662209101 - רטוריקה בחברה ובתרבות (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0662212401 - מודרניזם- עידן של פריצת גבולות (תאריך בחינה)
ד"ר טטיאנה לנדאסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662117801 - משעמם לי לבנות סוציאליזם (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277
0662101003 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון גבעסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00גילמן304
0662207401 - יסודות בניתוח רטורי (תאריך בחינה)
ד"ר גליה ינושבסקיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
0662212801 - עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן278

סמינריונים

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה בהקבץ

0662312101 - הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0662323801 - איך עושים דברים עם תרגומים:סוגיות נבחרות בתרגום ספרדית/אנגלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא362
0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא362
0662312201 - רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662322901 - סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח